Skip to Main Content
Chat now
Sgwrsiwch nawr

Newyddion a'r Cyfryngau: 10. Cwis

Rhowch gynnig ar y cwis!

Rhowch brawf ar eich gwybodaeth gyda'r cwis ar-lein.

Bydd y cwis yn cymryd tua 10 munud i'w gwblhau.

Dilynwch y ddolen gyswllt â'r cwis isod os ydych eisoes wedi mewngofnodi i Blackboard (gallwch roi sawl tro arni): Cwis Newyddion a'r Cyfryngau

  • Gallwch gyfeirio'n ôl at y canllaw hwn i'ch cynorthwyo i ateb y cwestiynau.
  • Cewch roi sawl cais arni.

Os nad ydych eisoes wedi mewngofnodi i Blackboard:
1. Agorwch Blackboard https://blackboard.aber.ac.uk/ a mewngofnodwch.
2. Wedyn, dilynwch y ddolen gyswllt â'r cwis: Cwis Newyddion a'r Cyfryngau