Skip to Main Content
Chat now
Sgwrsiwch nawr

Newyddion a'r Cyfryngau: Dod o Hyd i Gyfryngau Darlledu

Cyfryngau darlledu

Image result for box of broadcasts

Teledu-Radio-Ffilm

Box of Broadcasts (BoB) yw gwasanaeth teledu a radio ar-alw Learning on Screen ar gyfer addysg. Mae'r gwasanaeth hwn, sydd â gogwydd academaidd, yn rhoi'r hawl i staff a myfyrwyr recordio rhaglenni o 75 o sianeli derbyn-am-ddim; ac i chwilio drwy’r archif o fwy na 2.2 miliwn o ddarllediadau.

Cofrestru ar gyfer BoB:

Wrth ei ddefnyddio am y tro cyntaf, bydd angen i chi gofrestru â Box of Broadcasts (BoB) cyn defnyddio'r gwasanaeth. Gweler y camau cofrestru yn y Cwestiynau Cyffredin, rhif 2875.

Defnyddio BoB:

Cwestiynau Cyffredin BoB: https://faqs.aber.ac.uk/index.php?search=bob 

Lleoli cyfryngau darlledu

Mae gan y Brifysgol stoc fawr o ddisgiau DVD i'w benthyg.

Mae'r holl eitemau wedi'u rhoi ar Gatalog y llyfrgell - Primo ac ar gael i'w benthyca.

blue and black compact disc

Rhestr E-adnoddau

Dyma ddolenni cyswllt ag amrywiaeth eang o ffynonellau o wybodaeth ar-lein sydd ar gael i fyfyrwyr a staff y Brifysgol drwy danysgrifiadau neu drwy gael eu prynu gan Lyfrgell y Brifysgol, yn ogystal â detholiad bychan o gynnwys sydd ar gael yn rhad ac am ddim.

https://www.aber.ac.uk/cy/is/library-services/elecinfo/eiaz/