Skip to Main Content
Chat now
Sgwrsiwch nawr

Newyddion a'r Cyfryngau: 5. Ble a sut i ddod o hyd i newyddion a'r cyfryngau @Aber

Cyflwyniad

Mae chwilio am ffynonellau dibynadwy i'ch astudiaethau yn gallu bod yn ddigon i godi braw - mae cymaint o wybodaeth ar gael mewn gwahanol fathau o ddogfennau a fformatau, gall fod yn anodd gwybod ble i ddechrau. Edrychwch ar y blychau isod i weld sut y gall y llyfrgell a'ch Llyfrgellydd Pwnc eich helpu i ddod o hyd i ffynonellau o gyfryngau sy’n addas i'ch gwaith.

Cyn i chi gychwyn, dyma gyflwyniad cryno i'r hyn sydd ar gael.

Gwyddoniaduron (encyclopaedias) - lle da i gychwyn os ydych yn edrych ar bwnc nad ydych wedi'i astudio o'r blaen. Byddant yn eich helpu i ddeall y prif dermau, diffinio'ch maes astudio a'ch helpu i feithrin geirfa ar gyfer ymchwil i'r maes.

Llyfrau - yn darparu trafodaeth fanwl am bwnc penodol, neu ymdriniaeth o ddatblygiad hanesyddol y pwnc.  Cewch chwilio am lyfrau ar eich pwnc chi drwy ddefnyddio Primo, sef catalog ein llyfrgell.

Cyfnodolion academaidd - yn cynnwys yr erthyglau a'r ymchwil diweddaraf ar eich pwnc penodol chi.

Erthyglau - i'w cael mewn cyfnodolion academaidd ac maent yn cynnig ffynhonnell dda iawn am y datblygiadau diweddaraf oll ar eich pwnc. Maent ar gael naill ai'n electronig neu'n argraffedig ar silffoedd y llyfrgell. Cadwch lygad ar agor am erthyglau a adolygwyd gan gyd-academyddion sydd wedi'u hadolygu a'u derbyn gan arbenigwyr yn eu maes cyn cael eu cyhoeddi. Defnyddiwch yr hidlydd yn Primo i chwilio am ddeunydd a adolygwyd gan gyd-academyddion.

Papurau newydd - gallent roi safbwynt cyfoes ar ddigwyddiadau.

Yn dibynnu ar y pwnc, gallech hefyd ddefnyddio dogfennaeth arbenigol megis adroddiadau cyfreithiol, deddfwriaeth, cofnodion llywodraethau, papurau seneddol, adroddiadau busnes neu astudiaethau gwyddonol.

Gweler isod sut y gall eich Llyfrgellydd Pwnc eich helpu; cymerwch gip ar y dewislenni disgyn ar y tudalen hwn i weld ble y gallwch ddod o hyd i'r mathau gwahanol o ffynonellau o fewn y llyfrgell.

Cymorth gan eich Llyfrgellydd Pwnc

Gall y Llyfrgellwyr Pwnc, sy’n rhan o’r tîm Cysylltiadau Academaidd, ddarparu:

  • hyfforddiant ar sgiliau gwybodaeth a chymorth manwl sy'n berthnasol i'r pwnc dan sylw
  • cymorth i'ch helpu i fanteisio i'r eithaf ar yr adnoddau
  • cymorth i'ch helpu i ddod o hyd i offer defnyddiol a gwefannau perthnasol
  • cefnogaeth tra byddwch yn astudio yma ym Mhrifysgol Aberystwyth

Gallwch ddod o hyd i'ch Llyfrgellydd Pwnc trwy fynd i'r weddalen ganlynol:

https://www.aber.ac.uk/cy/is/library-services/librarians/

Defnyddio adnoddau ar y campws ac oddi ar y campws

Er bod gwahanol gyhoeddwyr yn darparu testunau llawn mewn gwahanol ffyrdd, mae e-adnoddau Prifysgol Aberystwyth ar gael i’w defnyddio ar y campws, ac oddi arno:

  • Cadwch lygad ar agor am y botymau @Aber yn y canlyniadau pan chwiliwch mewn cronfeydd mae’r Brifysgol yn tanysgrifio iddynt
  • Drwy glicio ar y botwm fe gewch wybod am y testunau llawn sydd ar gael yn yr e-gyfnodolyn
  • Dilynwch y cyngor hwn pan fyddwch yn gweithio oddi ar y campws i sicrhau y gallwch fanteisio ar e-lyfrau, e-gyfnodolion a chronfeydd data ar-lein y mae'r Brifysgol yn tanysgrifio iddynt

Trefnu apwyntiad gyda'r Llyfrgellydd Pwnc

Rydym yn cynnig apwyntiadau ar-lein drwy Microsoft Teams i'ch helpu i ddod o hyd i ddeunydd ar gyfer eich aseiniadau, eich ymchwil a'ch adolygiadau ar destunau academaidd. Archebwch eich apwyntiad yma:

https://libcal.aber.ac.uk

 

Gwasanaethau Gwybodaeth yn y cyfryngau

Cadwch lygad am ein newyddion diweddaraf a dilynwch ein presenoldeb ar wahanol lwyfannau'r cyfryngau cymdeithasol.

Aberystwyth University - facebook  Aberystwyth University - youtube  Aberystwyth University - instagram  Aberystwyth University - twitter  Aberystwyth University - flicker

Trydar:@aberuni_is (https://twitter.com/aberuni_is)

Facebook: https://www.facebook.com/aberuni.is

Instagram: https://www.instagram.com/isaberuni/

You Tube Prifysgol Aberystwyth:https://www.youtube.com/user/aberystwythuni