Skip to Main Content
Chat now
Sgwrsiwch nawr

Gwyddorau Bywyd a BVSc Gwyddor Milfeddygaeth: Gogerddan

Gwasanaethau ar gyfer staff a myfyrwyr Gogerddan

Mae'r Gwasanaeth Rhyng-Safle yn galluogi:

  • Staff a myfyrwyr sydd wedi'i lleoli ar gampws Gogerddan i wneud cais i drosglwyddo eitemau o gampws Penglais/y Storfa Allanol draw i gampws Gogerddan.

  • Gellir cyflwyno ceisiadau  trwy fewngofnodi i Primo, catalog y llyfrgell.

Am fwy o wybodaeth ar y gwasanaeth hwn a sut i wneud cais, ewch i'r dudalen Gwasanaeth Rhyng-Safle

 

Mae Gwasanaeth Cyflenwi Dogfennau yn caniatáu defnyddwyr cofrestredig i wneud cais am eitemau nad ydynt ar gael yn llyfrgelloedd y Brifysgol. ​

Gallwn gefnogi staff a myfyrwyr gydag ymchwil a dysgu trwy leoli a chyflenwi llyfrau, penodau ac erthyglau a gedwir gan lyfrgelloedd eraill.

Am fwy o wybodaeth ewch i'r dudalen Gwasanaethau Cyflenwi Dogfennau. 

Bydd neges yn cael ei anfon i staff a myfyrwyr Gogerddan gyda dyddiadau ac amseroedd y sesiwn galw heibio (yn ystod y tymor yn unig).

Mae croeso i chi e-bostio eich ymholiad i Non [nrb@aber.ac.uk] neu i drefnu apwyntiad: Trefnwch apwyntiad gyda fi