Skip to main content

Language toggle

Chat now
Sgwrsiwch nawr

Cyflogadwyedd: Hafan

Home

This LibGuide is currently being drafted. What would you like to see here? Drop us a line: librarians@aber.ac.uk

 

Cyflwyniad

Mae'r Gwasanaethau Gwybodaeth (GG) yn darparu amrywiaeth o wasanaethau i gynorthwyo cyflogadwyedd ym Mhrifysgol Aberystwyth. Yn y canllaw hwn cewch gyngor, gwybodaeth, dolenni i wasanaethau'r llyfrgell, sut i fanteisio i'r eithaf ar ein hadnoddau, cyfleoedd am sgiliau a hyfforddiant a ffyrdd o sicrhau bod gennych yr wybodaeth ddiweddaraf.

Beth yw cyflogadwyedd?

Mae “cyflogadwyedd” yn derm a ddefnyddir i ddisgrifio'r sgiliau, y rhinweddau a'r cyflawniadau sy'n gwneud unigolion yn fwy tebygol o ennill cyflogaeth a sicrhau llwyddiant yn eu gyrfa. Gall hyn fod mewn perthynas â phroffesiwn penodol, hunangyflogaeth, ymchwil neu yrfa academaidd.

Mae cyflogadwyedd yn gynyddol bwysig o fewn addysg uwch i sicrhau bod graddedigion yn barod ar gyfer eu gyrfaoedd dewisol yn y dyfodol.

Sut all y Llyfrgell fy helpu gyda chyflogadwyedd?

Nid yw'r Llyfrgell yno'n unig i'ch cefnogi chi i ennill gradd. Nid yw byth yn rhy gynnar i ddechrau meddwl am eich gyrfa.

Mae gan y Llyfrgell ystod eang o lyfrau ac e-lyfrau i'ch cefnogi boed yn ysgrifennu CV llwyddiannus, cwblhau'ch cais am swydd i awgrymiadau defnyddiol wrth baratoi ar gyfer cyfweliad.

Cymerwch gip ar ychydig o enghreifftiau o'r teitlau sydd ar gael yn y Llyfrgell ...

Manylion cyswllt cyffredinol

Tîm Cysylltiadau Academaidd , Gwasanaethau Gwybodaeth, Llyfrgell Hugh Owen, Penglais, Aberystwyth, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3DZ

Ffôn: 01970 621896
Ebost: llyfrgellwyr@aber.ac.uk

Sgiliau digidol a gwybodaeth

Digital Skills

Everyone needs digital skills in a world where digital technology permeates all aspects of life.

We are working with two organisations to provide you with additional digital resources and training courses to help you learn new skills and develop confidence in your digital abilities.

Information Skills
As a student, you've developed skills in searching for information, analyzing and interpreting it as well as using information correctly and effectively. These skills are highly valued by employers. 

Book an appointment with your Subject Librarian for further guidance on enhancing your transferrable library skills and...

  • learn how the Library can help you improve your information literacy skills 
  • learn how to search effectively and evaluate the information you find

Archebu apwyntiad gyda'ch Llyfrgellydd Pwnc

Rydym yn cynnig apwyntiadau un-i-un i'ch helpu â'ch ymchwil a'ch adolygiadau llenyddiaeth. Caiff yr apwyntiadau hyn eu cynnig ar-lein drwy Microsoft Teams.

Gallwch archebu apwyntiad gyda'ch Llyfrgellydd Pwnc drwy ddefnyddio ein tudalen apwyntiadau ar-lein:

https://libcal.aber.ac.uk/