Skip to main content
Chat now
Sgwrsiwch nawr

Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig a BVSc: Cyflwyniad

COVID-19: Diweddariad o'r Llyfrgell

COVID-19 Diweddariad o'r Llyfrgell

Gellir ddod o hyd i'r newyddion ddiweddaraf ar wasanaethau'r Llyfrgell a ThG ar y dudalen ganlynol: https://www.aber.ac.uk/cy/is/news/isupdate/

Cyflwyniad

Helo! Fy enw i yw Non Jones, eich Llyfrgellydd Pwnc, ac rwyf yma i’ch helpu i ddod o hyd i adnoddau llyfrgell a fydd yn eich galluogi i fanteisio i’r eithaf ar eich astudiaethau ym maes Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig.

Gallaf eich cynorthwyo i ddod o hyd i lyfrau ac erthyglau priodol ar gyfer eich traethodau, adolygu ac ymchwil.

Lluniwyd y tudalennau hyn i'ch helpu i fanteisio i'r eithaf ar ein hadnoddau llyfrgell.

Manylion Cyswllt

Non Jones's picture
Non Jones

Desg Llyfrgell a TG

Mae Desg Llyfrgell a Technoleg Gwybodaeth rhithiol ar gael drwy sgwrs ar-lein, Teams, ffôn ac e-bost. 

Ceir rhagor o wybodaeth ar y dudalen we: https://www.aber.ac.uk/cy/is/help/contactus/ 

Sesiynau galw-heibio ar-lein

Rwy'n cynnig sesiynau galw heibio Llyfrgell ar-lein dros Microsoft Teams:

11yb-12yp, dydd Llun

(yn ystod tymor yn unig)

Dosbarthwyd dolen i ymuno â'r cyfarfod mewn e-bost gyda'r testun Sesiwn galw heibio Llyfrgell ar-lein SEMESTER 2. Cliciwch y ddolen ar y diwrnod a'r amser penodol ac ymunwch dros y we. (Defnyddir yr un ddolen ar gyfer y semester cyfan.) 

Gallaf ateb unrhyw gwestiynau ‘wyneb yn wyneb’ a rhannu fy sgrin i roi arddangosiadau o wahanol wasanaethau, adnoddau a chronfeydd data. Gallaf hefyd ateb cwestiynau gan ddefnyddio'r cyfleuster sgwrsio yn y cyfarfod Teams

Dewch â'ch cwestiynau am ddod o hyd i ffynonellau gwybodaeth ar gyfer eich aseiniadau, traethawd hir neu ymchwil. Fel arall, gallwch anfon eich cwestiynau ataf trwy e-bost.

prfysgolaber_gg