Skip to Main Content
Chat now
Sgwrsiwch nawr

Gwyddorau Bywyd a BVSc Gwyddor Milfeddygaeth: Dysgu o Bell

Gwasanaethau ar gyfer Myfyrwyr Dysgu o Bell

Gwasanaethau TG a llyfrgell sydd ar gael i Ddysgwyr o Bell:  https://www.aber.ac.uk/cy/is/help/distancelearners/

Rhestrau Darllen

Dewch o hyd i’r rhestrau darllen ar gyfer eich modiwlau ar Aspire.

FAQ - Sut ydw i'n cael mynediad i e-adnoddau oddi ar y campws

E-erthyglau

Adnoddau ar-lein dros dro

Mae llyfrgelloedd Prifysgol Aberystwyth yn gwneud cais am dreialon rhad ac am ddim o adnoddau ar-lein mewn ymateb i ymholiadau gan staff a myfyrwyr. 

Rydym hefyd yn gwneud cais am dreialon o adnoddau newydd a allai fod yn ddefnyddiol ac o ddiddordeb yng nghyswllt addysgu, dysgu neu ymchwil.

E-bostiwch llyfrgellwyr@aber.ac.uk ar ôl rhoi cynnig ar unrhyw rai o’r treialon hyn, gan nodi’n fyr pam y byddai’r adnodd yn ddefnyddiol i chi.

Os hoffech gael mynediad at gynnwys llyfrgell am ddim ar ôl i gyhoeddwr academaidd gysylltu â chi, anfonwch y manylion at eich llyfrgellydd academaidd llyfrgellwyr@aber.ac.uk a fydd yn rhoi mynediad ichi.

Darperir y dyddiadau gorffen.

SCONUL Access

Mae SCONUL Access yn gynllun sy’n galluogi i nifer o ddefnyddwyr llyfrgelloedd prifysgolion fenthyca neu ddefnyddio llyfrau a chyfnodolion mewn llyfrgelloedd eraill sy’n rhan o’r cynllun. I gael rhagor o wybodaeth am y cynllun, pwy sy’n gymwys, a sut mae’n gweithio, ewch i: https://www.sconul.ac.uk/sconul-access

Library Hub Discover

Porwch dros 119 o gatalogau llyfrgell arbenigol, cenedlaethol ac academaidd o’r Deyrnas Unedig ac Iwerddon: https://discover.libraryhub.jisc.ac.uk/  

E-lyfr