Skip to main content
Chat now
Sgwrsiwch nawr

Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig: COVID-19 Diweddariad Llyfrgell

COVID-19: Diweddariad o'r Llyfrgell

COVID-19 Diweddariad o'r Llyfrgell

Gellir ddod o hyd i'r newyddion ddiweddaraf ar wasanaethau'r Llyfrgell a ThG ar y dudalen ganlynol: https://www.aber.ac.uk/cy/is/news/isupdate/

 

Mae cefnogaeth a rhith-gymorth Llyfrgell ar gael drwy e-bost, ffôn a Microsoft Teams. 

 

Mae'r llyfrgelloedd ar gau heblaw am y gwasanaeth Clicio a Chasglu. 

 

Mae'r canolfannau dysgu ac ystafelloedd cyfrifiadura 24/7 ar gau nes clywir yn wahanol.

 

Gwasanaeth Clicio a Chasglu y Llyfrgell

Mae'r gwasanaeth Clicio a Chasglu ar gael yn ddyddiol rhwng 13:00-17:00 ar Lefel D, Llyfrgell Hugh Owen.

Mae gwybodaeth ar ein gwasanaeth Clicio a Chasglu ar gael ar https://www.aber.ac.uk/cy/is/library-services/cac. Os gwelwch yn dda, darllenwch y dudalen hon yn ofalus cyn defnyddio’r gwasnaeth. Yr ydym yn dibynnu arnoch chi i ddilyn ein rheoliadau newydd a amlinellir ar y dudalen er mwyn parhau i ddarparu’r gwasanaeth hwn.

Desg Llyfrgell a TG

Mae Desg Llyfrgell a Technoleg Gwybodaeth rhithiol ar gael drwy sgwrs ar-lein, ffôn ac e-bost. 

Am holl ymholiadau yn ymwneud â’r Llyfrgell a Gwasanaethau TG gallwch gysylltu â ni drwy:

  • Ffonio 01970 62 2400
    • Dydd Llun - ddydd Gwener 08:30 - 19:30
    • Dydd Sadwrn a dydd Sul 08:30 - 17.30
  • ebostio gg@aber.ac.uk

  • ffonio trwy Microsoft Teams - Gwasanaethau Gwybodaeth Information Services (CSISTAFF)

  • defnyddio'r ddolen sgwrs nawr ar ein tudalennau gwe

Rhagor o wybodaeth ar y dudalen we: https://www.aber.ac.uk/cy/is/help/contactus/ 

Adnoddau ar-lein dros dro

Tra bod llyfrgelloedd academaidd y DU ar gau, mae rhai cyhoeddwyr wedi cynnig mynediad am ddim i'w casgliadau ar-lein.

Ar ôl cael eu troi ymlaen ar lefel sefydliadol gan y Llyfrgell, ychwanegir dolenni i'r adnoddau yn y rhestr yma:

Darperir y dyddiadau gorffen.

Gwybodaeth gweithio ac astudio o adref

Cwestiynau a holir yn aml

Gwybodaeth ddefnyddiol i staff a myfyrwyr sy'n gweithio ac astudio o adref.

https://faqs.aber.ac.uk/ 

Gwasanaeth Clicio a Chasglu y Llyfrgell

pile of assorted-color books

Mae gwybodaeth ar ein gwasanaeth Clicio a Chasglu, a rhai gwasanaethau cyfyngedig eraill, ar gael ar https://www.aber.ac.uk/cy/is/library-services/cac. Os gwelwch yn dda, darllenwch y dudalen hon yn ofalus cyn defnyddio’r gwasnaeth. Yr ydym yn dibynnu arnoch chi i ddilyn ein rheoliadau newydd a amlinellir ar y dudalen er mwyn parhau i ddarparu’r gwasanaeth hwn.

Mae'r gwasanaeth Clicio a Chasglu ar gael yn ddyddiol rhwng 13:00-17:00 ar Lefel D, Llyfrgell Hugh Owen.

Gallwch ddarganfod mwy o wybodaeth ynglŷn â defnyddio’r Gwasanaeth ar ein tudalennau Cwestiynau Cyffredin Clicio a Chasglu.

Ceir mwy o wybodaeth ar eich diogelwch wrth ddefnyddio'r gwasanaeth Clicio a Chasglu drwy fynd i'r dudalen we yma: https://www.aber.ac.uk/cy/is/library-services/cac/

Man Astudio

Chwilio am fan tawel i astudio?

Mae Ystafell Iris de Freitas, Llyfrgell Hugh Owen yn darparu mannau astudio tawel, unigol ar gyfer myfyrwyr a staff Prifysgol Aberystwyth.

Rhaid defnyddio’r system rhagarchebu i gael lle yn Ystafell Iris de Freitas.

Gallwch ragarchebu cyfnod o 3 awr rhwng 08:30-17:15 dydd Llun i ddydd Gwener.

Mwy o wybodaeth ar gael yma: https://www.aber.ac.uk/cy/is/library-services/hughowen/iris-de-freitas-room/ 

Digideiddio pennod

Tra bod mynediad i adnoddau printiedig yn y Llyfrgell yn gyfyngedig, rydym wedi cyflwyno gwasanaeth dros dro i ddigideiddio penodau o lyfrau.

Gweler ein tudalen we https://www.aber.ac.uk/cy/is/library-services/digitisation/digideiddiopennod/  am fwy o wybodaeth am y gwasanaeth â gwybodaeth ar sut i wneud cais am bennod.

Dyma Gwestiynau Cyffredin gyda manylion ar sut i wneud cais am bennod: https://faqs.aber.ac.uk/3069

Mynediad oddi ar y Campws

Mae ein casgliadau o gyfnodolion electronig, cronfeydd data ac e-lyfrau ar gael i chi 24/7 ar ac oddi ffwrdd o’r campws.

Cyn i chi ddechrau unrhyw chwilio oddi ar y campws:
mewngofnodwch i Primo
  • Ewch i https://primo.aber.ac.uk/
  • Mewngofnodwch gan ddefnyddio'r ddolen Mewngofnodi ar ochr dde uchaf eich sgrin.

undefined

Rydych chi'n gwybod eich bod wedi mewngofnodi'n llwyddiannus os yw'ch enw'n arddangos ar ochr dde uchaf eich sgrin.

Rydych bellach wedi'ch dilysu i gael mynediad at adnoddau electronig tanysgrifiedig Prifysgol Aberystwyth. Os byddwch chi'n cau'ch porwr, bydd angen i chi fewngofnodi i Primo eto i ail-ddilysu.

I gael rhagor o wybodaeth ar ddefnyddio e-adnoddau oddi ar y campws gweler ein Cwestiynau a Holir yn Aml rhif 163. (Saesneg yn unig, aros am gyfieithiad). 

Mynediad i e-adnoddau oddi ar y campws

Cysylltu â Non

Cysylltwch â Non, eich Llyfrgellydd Pwnc os oes gennych unrhyw ymholiad llyfrgellyddol neu os hoffech drefnu cyfarfod:

Ebost: nrb@aber.ac.uk

Ffôn: 01970 62 2397

Trefnu apwyntiad ar-lein: 

https://libcal.aber.ac.uk/appointments/non