Skip to Main Content
Chat now
Sgwrsiwch nawr

Gwyddorau Bywyd a BVSc Gwyddor Milfeddygaeth: Cyflwyniad

Cyflwyniad

Helo! Fy enw i yw Non Jones, eich Llyfrgellydd Pwnc, ac rwyf yma i’ch helpu i ddod o hyd i adnoddau llyfrgell a fydd yn eich galluogi i fanteisio i’r eithaf ar eich astudiaethau ym maes Gwyddorau Bywyd a BVSc Gwyddor Milfeddygaeth.

Gallaf eich helpu gyda...

  • dod o hyd i lyfrau ac erthyglau priodol ar gyfer eich traethodau, adolygu ac ymchwil.
  • ​cyfeirnodi a chyfeirio
  • darparu hyfforddiant ar sgiliau gwybodaeth a chynnig cymorth cynhwysfawr

Lluniwyd y canllaw hyn i'ch helpu i fanteisio i'r eithaf ar ein hadnoddau llyfrgell.

      

Dilynwch ni

Dilynwch Gwasanaethau Gwybodaeth

 

 

Cyfryngau cymdeithasol

 

Blogiau

Manylion Cyswllt

Profile Photo
Non Jones
Manylion cyswllt:
nrb@aber.ac.uk

Desg Llyfrgell a TG

Mae Desg Llyfrgell a Technoleg Gwybodaeth ar gael drwy ymweld â Lefel D, Llyfgell Hugh Owen, sgwrs ar-lein, Teams, ffôn ac e-bost. 

Ceir rhagor o wybodaeth ar y dudalen we: https://www.aber.ac.uk/cy/is/help/contactus/ 

Taith o amgylch Llyfrgell Hugh Owen

Sesiynau galw-heibio wyneb-yn-wyneb

Rwy'n cynnig sesiynau wyneb-yn-wyneb galw heibio Llyfrgell:

12 - 2yp, dydd Llun

Desg Ymholiadau Lefel F,

Llyfrgell Hugh Owen

(yn ystod tymor yn unig)

Dewch â'ch cwestiynau am ddod o hyd i ffynonellau gwybodaeth ar gyfer eich aseiniadau, traethawd hir neu ymchwil.

Fel arall, gallwch e-bostio eich cwestiynau ataf: nrb@aber.ac.uk  

Trefnu apwyntiad

Methu dod draw i'r sesiwn galw-heibio ar Lefel F ar ddydd Llun?

Beth am  drefnu cyfarfod ar-lein neu wyneb yn wyneb gyda mi i gael sgwrs am eich ymholiad llyfrgell.

Trefnu apwyntiad gyda fi

Dewiswch leoliad - ar-lein neu wyneb yn wyneb - dyddiad a'r amser sydd orau gennych. Anfonir e-bost atoch i gadarnhau y manylion.