Skip to main content
Chat now
Sgwrsiwch nawr

Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig: Cyflwyniad

COVID-19: Diweddariad o'r Llyfrgell

COVID-19 Diweddariad o'r Llyfrgell

Ers i adeiladau'r Llyfrgell gau eu drysau ym mis Mawrth, rydym ni wedi parhau i gynnig adnoddau a rhith-gymorth gan Ddesg Wasanaeth GG a llyfrgellwyr eich pwnc. Gellir ddod o hyd i'r newyddion ddiweddaraf ar wasanaethau'r Llyfrgell a ThG ar y dudalen ganlynol: https://www.aber.ac.uk/cy/is/news/isupdate/

 

Mae cefnogaeth a rhith-gymorth Llyfrgell ar gael drwy e-bost, ffôn a Microsoft Teams. Gweler mwy o fanylion isod. 

 

Mae'r llyfrgelloedd ar gau heblaw am y gwasanaeth Clicio a Chasglu. 

 

 • Ni fyddwn yn gofyn i chi ddychwelyd eich llyfrau hyd yn oed os ydynt wedi cyrraedd pen eu cyfnod benthyca. 

 • Cofiwch nad oes angen i chi boeni am eitemau ar fenthyg gan y bydd dirwyon yn cael eu diddymu o 17 Mawrth 2020. Gallwch wirio eich cyfrif llyfrgell o Primo neu trwy App Aber. 

 • Ni ellir rhoi cais am lyfr sydd wedi’i fenthyca gan unrhyw un arall.

 

Mae'r canolfannau dysgu ac ystafelloedd cyfrifiadura 24/7 ar gau nes clywir yn wahanol.

 

Gwasanaeth Clicio a Chasglu y Llyfrgell

Mae'r gwasanaeth Clicio a Chasglu ar gael yn ddyddiol rhwng 13:00-17:00 ar Lefel D, Llyfrgell Hugh Owen.

Mae gwybodaeth ar ein gwasanaeth Clicio a Chasglu ar gael ar https://www.aber.ac.uk/cy/is/library-services/cac. Os gwelwch yn dda, darllenwch y dudalen hon yn ofalus cyn defnyddio’r gwasnaeth. Yr ydym yn dibynnu arnoch chi i ddilyn ein rheoliadau newydd a amlinellir ar y dudalen er mwyn parhau i ddarparu’r gwasanaeth hwn.

Cyflwyniad

Helo! Fy enw i yw Non Jones, eich Llyfrgellydd Pwnc, ac rwyf yma i’ch helpu i ddod o hyd i adnoddau llyfrgell a fydd yn eich galluogi i fanteisio i’r eithaf ar eich astudiaethau ym maes Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig.

Gallaf eich cynorthwyo i ddod o hyd i lyfrau ac erthyglau priodol ar gyfer eich traethodau, adolygu ac ymchwil.

Lluniwyd y tudalennau hyn i'ch helpu i fanteisio i'r eithaf ar ein hadnoddau llyfrgell.

Manylion Cyswllt

Non Jones's picture
Non Jones
Manylion cyswllt:
01970 62 2397

Lle a sut i ddod o hyd i mi!

Mae cefnogaeth Llyfrgell dal ar gael drwy ebost, ffôn a MS Teams. 

 

Cysylltwch â fi:

E-bost: nrb@aber.ac.uk 

Rhif ffôn: 01970 62 2397

neu

Trefnu Apwyntiad Ar-lein

https://libcal.aber.ac.uk/appointments/non 

Dewiswch ddydd ac amser sy'n gyfleus. 

 

Sesiynau galw-heibio ar-lein

Rwy'n cynnig sesiynau galw heibio Llyfrgell ar-lein dros Microsoft Teams:

11yb-12yp, dydd Llun

(yn ystod tymor yn unig, i ddechrau Llun 28 Medi)

Dosbarthwyd dolen i ymuno â'r cyfarfod mewn e-bost gyda'r testun Sesiwn galw heibio Llyfrgell ar-lein. Cliciwch y ddolen ar y diwrnod a'r amser penodol ac ymunwch dros y we. (Defnyddir yr un ddolen ar gyfer y semester cyfan.) 

Gallaf ateb unrhyw gwestiynau ‘yn bersonol’ a rhannu fy sgrin i roi arddangosiadau o wahanol wasanaethau, adnoddau a chronfeydd data. Gallaf hefyd ateb cwestiynau gan ddefnyddio'r cyfleuster sgwrsio yn y cyfarfod Teams

Dewch â'ch cwestiynau am ddod o hyd i ffynonellau gwybodaeth ar gyfer eich aseiniadau, traethawd hir neu ymchwil. Fel arall, gallwch anfon eich cwestiynau ataf trwy e-bost.

Gwasanaeth Clicio a Chasglu y Llyfrgell

pile of assorted-color books

Mae gwybodaeth ar ein gwasanaeth Clicio a Chasglu, a rhai gwasanaethau cyfyngedig eraill, ar gael ar https://www.aber.ac.uk/cy/is/library-services/cac. Os gwelwch yn dda, darllenwch y dudalen hon yn ofalus cyn defnyddio’r gwasnaeth. Yr ydym yn dibynnu arnoch chi i ddilyn ein rheoliadau newydd a amlinellir ar y dudalen er mwyn parhau i ddarparu’r gwasanaeth hwn.

Mae'r gwasanaeth Clicio a Chasglu ar gael yn ddyddiol rhwng 13:00-17:00 ar Lefel D, Llyfrgell Hugh Owen.

Gallwch ddarganfod mwy o wybodaeth ynglŷn â defnyddio’r Gwasanaeth ar ein tudalennau Cwestiynau Cyffredin Clicio a Chasglu.

Ceir mwy o wybodaeth ar eich diogelwch wrth ddefnyddio'r gwasanaeth Clicio a Chasglu drwy fynd i'r dudalen we yma: https://www.aber.ac.uk/cy/is/library-services/cac/

Ail-gyflwyno gwasanaethau

Ers cau adeiladau’r llyfrgell ym mis Mawrth, rydym wedi bod yn brysur yn darparu mynediad i adnoddau arlein ichi, ac i gefnogaeth a chyngor. Mae'r tabiau canlynol yn dangos pa wasanaethau sydd ar gael a pha rai sydd ddim ar gael eto. 

 • Mynediad i ofod astudio, carelau neu ystafelloedd astudio mewn grŵp
 • Mynediad i gyfleusterau cyfrifiadurol
 • Rhwymo
 • Pori’r casgliadau
 • Casglu Eitemau Gwasaneth Cyflenwi
 • Rhoddion i’r Llyfrgell heblaw rhai sydd wedi eu trefnu o flaen llaw
 • Cyfleusterau i wylio DVD/Fideo
 • Gwasanaeth ymholiad wyneb i wyneb
 • Lamineiddio
 • Loceri
 • Papurau Newydd
 • OPAC’s
 • Ymgynghori Llyfrau Anghyffredin a dogfennau archifdy
 • Peiriant fendio

Desg Llyfrgell a TG

Mae Desg Llyfrgell a Technoleg Gwybodaeth (y ddesg ar Lefel D) ar gael drwy sgwrs ar-lein, ffôn ac e-bost. Mae adeilad y llyfrgell ar gau. 

Am holl ymholiadau yn ymwneud â’r Llyfrgell a Gwasanaethau TG gallwch gysylltu â ni drwy:

 • Ffonio 01970 62 2400
  • Dydd Llun - ddydd Iau: 08:30 - 17:30
  • Dydd Gwener: 08.30 - 16.30
  • Dydd Sadwrn a dydd Sul-  AR GAU
 • ebostio gg@aber.ac.uk
 • defnyddio'r ddolen sgwrs nawr ar ein tudalennau gwe

Rhagor o wybodaeth ar y dudalen we: https://www.aber.ac.uk/cy/is/help/contactus/ 

Digideiddio pennod

Tra bod mynediad i adnoddau printiedig yn y Llyfrgell yn gyfyngedig, rydym wedi cyflwyno gwasanaeth dros dro i ddigideiddio penodau o lyfrau.

Gweler ein tudalen we https://www.aber.ac.uk/cy/is/library-services/digitisation/digideiddiopennod/  am fwy o wybodaeth am y gwasanaeth â gwybodaeth ar sut i wneud cais am bennod.

Dyma Gwestiynau Cyffredin gyda manylion ar sut i wneud cais am bennod: https://faqs.aber.ac.uk/3069

Mynediad oddi ar y Campws

Mae ein casgliadau o gyfnodolion electronig, cronfeydd data ac e-lyfrau yn parhau i fod ar gael i chi 24/7 ar ac oddi ffwrdd o’r campws.

Cyn i chi ddechrau unrhyw chwilio oddi ar y campws:
mewngofnodwch i Primo
 • Ewch i https://primo.aber.ac.uk/
 • Mewngofnodwch gan ddefnyddio'r ddolen Mewngofnodi ar ochr dde uchaf eich sgrin.

undefined

Rydych chi'n gwybod eich bod wedi mewngofnodi'n llwyddiannus os yw'ch enw'n arddangos ar ochr dde uchaf eich sgrin.

Rydych bellach wedi'ch dilysu i gael mynediad at adnoddau electronig tanysgrifiedig Prifysgol Aberystwyth. Os byddwch chi'n cau'ch porwr, bydd angen i chi fewngofnodi i Primo eto i ail-ddilysu.

I gael rhagor o wybodaeth ar ddefnyddio e-adnoddau oddi ar y campws gweler ein Cwestiynau a Holir yn Aml rhif 163. (Saesneg yn unig, aros am gyfieithiad). 

Mynediad i e-adnoddau oddi ar y campws

Gwybodaeth gweithio ac astudio o adref

Cwestiynau a holir yn aml

Gwybodaeth ddefnyddiol i staff a myfyrwyr sy'n gweithio ac astudio o adref.

https://faqs.aber.ac.uk/ 

prfysgolaber_gg