Skip to main content
Chat now
Sgwrsiwch nawr

Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig: Cyflwyniad

COVID-19: Diweddariad o'r Llyfrgell

Mae cefnogaeth Llyfrgell  ar gael drwy e-bost, ffôn, Skype a MS Teams. Gweler manylion isod.

 

 

Mae'r canolfannau dysgu ac ystafelloedd cyfrifiadura 24/7 ar gau nes clywir yn wahanol.

 

 • Ni fyddwn yn gofyn i chi ddychwelyd eich llyfrau hyd yn oed os ydynt wedi cyrraedd pen eu cyfnod benthyca. 

 • Cofiwch nad oes angen i chi boeni am eitemau ar fenthyg gan y bydd dirwyon yn cael eu diddymu o 17 Mawrth 2020. Gallwch wirio eich cyfrif llyfrgell o Primo neu trwy App Aber. 

 • Ni ellir rhoi cais am lyfr sydd wedi’i fenthyca gan unrhyw un arall.

 

Cyflwyniad

Helo! Fy enw i yw Non Jones, eich Llyfrgellydd Pwnc, ac rwyf yma i’ch helpu i ddod o hyd i adnoddau llyfrgell a fydd yn eich galluogi i fanteisio i’r eithaf ar eich astudiaethau ym maes Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig.

Gallaf eich cynorthwyo i ddod o hyd i lyfrau ac erthyglau priodol ar gyfer eich traethodau, adolygu ac ymchwil.

Lluniwyd y tudalennau hyn i'ch helpu i fanteisio i'r eithaf ar ein hadnoddau llyfrgell.

Gwybodaeth gweithio ac astudio o adref

Cwestiynau a holir yn aml

Gwybodaeth ddefnyddiol i staff a myfyrwyr sy'n gweithio ac astudio o adref.

https://faqs.aber.ac.uk/ 

Desg Llyfrgell a TG

Mae Desg Llyfrgell a Technoleg Gwybodaeth (y ddesg ar Lefel D) ar gael drwy sgwrs ar-lein, ffôn ac e-bost. Mae adeilad y llyfrgell ar gau. 

Am holl ymholiadau yn ymwneud â’r Llyfrgell a Gwasanaethau TG gallwch gysylltu â ni drwy:

 • Ffonio 01970 62 2400
  • Dydd Llun - ddydd Iau: 08:30 - 17:30
  • Dydd Gwener: 08.30 - 16.30
  • Dydd Sadwrn a dydd Sul-  AR GAU
 • ebostio gg@aber.ac.uk
 • defnyddio'r ddolen sgwrs nawr ar ein tudalennau gwe

Rhagor o wybodaeth ar y dudalen we: https://www.aber.ac.uk/cy/is/help/contactus/ 

prfysgolaber_gg

Lle a sut i ddod o hyd i mi!

Yn ein hymdrechion i reoli effaith coronafirws (COVID-19), bydd holl weithgareddau cymorth llyfrgell wyneb yn wyneb yn dod i ben.

Mae Llyfrgell Hugh Owen a Llyfrgell y Gwyddorau Ffisegol ar gau nes clywir yn wahanol. 

Mae cefnogaeth Llyfrgell dal ar gael drwy ebost, ffôn, Skype a MS Teams. 

 

Cysylltwch â fi:

E-bost: nrb@aber.ac.uk 

Rhif ffôn: 01970 62 2397

(am ymholiadau neu i drefnu cyfarfod MS Teams)

neu

Trefnu Apwyntiad (Skype yn unig)

Defnyddiwch y linc isod o dan fy llun yn y blwch Manylion Cyswllt i ddod o hyd i ddyddiadau ac amseroedd ac i drefnu apwyntiad neu ewch i https://libcal.aber.ac.uk/appointments/non 

Dewiswch ddydd ac amser yn ôl y trefn arferol.

 

Manylion Cyswllt

Non Jones's picture
Non Jones
Manylion cyswllt:
01970 62 2397

Eitem chi angen ddim ar gael yn electronig?

Os oes angen llyfr arnoch, ond methu cael mynediad iddo, gallwch ddefnyddio ein gwasanaethau:

Byddwn yn prynu fersiwn electronig os oes un ar gael.

 • Gallwch gwneud nifer o geisiadau.
 • Byddwn yn prynu yn ddiofyn copïau ychwanegol o unrhyw e-lyfr “defnyddiwr cydamserol” sydd wedi rhedeg allan o gredydau, ac o unrhyw e-lyfr “mynediad i nifer cyfyngedig o ddefnyddwyr” sydd â mwy nag un person yn aros amdano. 

Sesiynau galw-heibio ar-lein

Rwy'n cynnig sesiynau llyfrgell galw heibio ar-lein dros Microsoft Teams:

10-11yb, dydd Llun

Anfonwyd dolen i staff a myfyrwyr AGBAG (IBERS) drwy e-bost i ymuno â'r cyfarfod. Cliciwch y ddolen hynny ar yr amser penodol uchod ac ymunwch dros y we. 

Gallaf ateb unrhyw gwestiynau ‘yn bersonol’ a rhannu fy sgrin i roi arddangosiadau o wahanol wasanaethau, adnoddau a chronfeydd data. Gallaf hefyd ateb cwestiynau gan ddefnyddio'r cyfleuster sgwrsio yn y cyfarfod Teams

Dewch â'ch cwestiynau am ddod o hyd i ffynonellau gwybodaeth ar gyfer eich aseiniadau, traethawd hir neu ymchwil. Fel arall, gallwch anfon eich cwestiynau ataf trwy e-bost.

*Ni fydd sesiwn ar-lein dydd Llun Gŵyl y Banc, 25 Mai 2020*

Mynediad oddi ar y Campws

Mae ein casgliadau o gyfnodolion electronig, cronfeydd data ac e-lyfrau yn parhau i fod ar gael i chi 24/7 ar ac oddi ffwrdd o’r campws.

Cyn i chi ddechrau unrhyw chwilio oddi ar y campws:
mewngofnodwch i Primo
 • Ewch i https://primo.aber.ac.uk/
 • Mewngofnodwch gan ddefnyddio'r ddolen Mewngofnodi ar ochr dde uchaf eich sgrin.

undefined

Rydych chi'n gwybod eich bod wedi mewngofnodi'n llwyddiannus os yw'ch enw'n arddangos ar ochr dde uchaf eich sgrin.

Rydych bellach wedi'ch dilysu i gael mynediad at adnoddau electronig tanysgrifiedig Prifysgol Aberystwyth. Os byddwch chi'n cau'ch porwr, bydd angen i chi fewngofnodi i Primo eto i ail-ddilysu.

I gael rhagor o wybodaeth ar ddefnyddio e-adnoddau oddi ar y campws gweler ein Cwestiynau a Holir yn Aml rhif 163. (Saesneg yn unig, aros am gyfieithiad). 

Mynediad i e-adnoddau oddi ar y campws

Adnoddau ar-lein dros dro

Tra bod llyfrgelloedd academaidd y DU ar gau, mae rhai cyhoeddwyr wedi cynnig mynediad am ddim i'w casgliadau ar-lein.

Ar ôl cael eu troi ymlaen ar lefel sefydliadol gan y Llyfrgell, ychwanegir dolenni i'r adnoddau yn y rhestr yma:

Darperir y dyddiadau gorffen.

Cysylltu â Non

Cysylltwch â Non, eich Llyfrgellydd Pwnc os oes gennych unrhyw ymholiad llyfrgellyddol neu os hoffech drefnu cyfarfod MS Teams:

Ebost: nrb@aber.ac.uk

Ffôn: 01970 62 2397

Trefnu apwyntiad: 

https://libcal.aber.ac.uk/appointments/non  (ar gyfer Skype)