Skip to main content
Chat now
Sgwrsiwch nawr

Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig: Cyflwyniad

Cyflwyniad

Lluniwyd y tudalennau hyn i'ch helpu i fanteisio i'r eithaf ar ein hadnoddau llyfrgell.

Fy enw i yw Non Jones, eich Llyfrgellydd Pwnc, ac rwyf yma i’ch helpu i ddod o hyd i adnoddau llyfrgell a fydd yn eich galluogi i fanteisio i’r eithaf ar eich astudiaethau ym maes Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig.

Gallaf eich cynorthwyo i ddod o hyd i lyfrau ac erthyglau priodol ar gyfer eich traethodau, adolygu ac ymchwil.

Rwyf wedi fy lleoli yn Llyfrgell Hugh Owen.

Manylion Cyswllt

Non Jones's picture
Non Jones
Manylion cyswllt:
01970 62 2397

Lle a sut i ddod o hyd i mi!

Os hoffech drafod unrhyw fater llyfrgellyddol neu am drefnu sesiwn cymorth llyfrgell 1:1 / grŵp, cysylltwch â mi drwy:

E-bost: nrb@aber.ac.uk 

Rhif ffôn: 01970 62 2397

neu

Trefnu Apwyntiad i'm gweld!

Defnyddiwch y linc isod o dan fy llun yn y blwch Manylion Cyswllt i ddod o hyd i ddyddiadau ac amseroedd ac i drefnu apwyntiad.

 

Yn Llyfrgell Hugh Owen

Rwyf ar gael wrth Y Ddesg Ymholiadau, Llawr F rhwng 1-2yp bob Llun, Mawrth a Mercher. Galwch draw am sgwrs!​

Desg Mathemateg ac Ystadegaeth

Gwasanaeth cymorth Mathemateg ac Ystadegaeth yn cael ei redeg gan yr Adran Fathemateg.

Primo - Catalog y llyfrgell

Chwilio Primo

AberIBERS Twitter

prfysgolaber_gg