Skip to Main Content
Chat now
Sgwrsiwch nawr

Gwyddorau Bywyd a BVSc: Casgliadau

Casgliadau Prifysgol Aberystwyth

Mae Llyfrgelloedd Prifysgol Aberystwyth yn dal casgliadau o ddeunyddiau at ddibenion academaidd ym meysydd y Celfyddydau a'r Dyniaethau, y Gwyddorau a'r Gwyddorau Cymdeithasol. 

Cewch fanylion am ein holl gasgliadau ein tudalen Casgliadau Prifysgol Aberystwyth.

Eitem chi angen ddim ar gael yn electronig?

Os oes angen llyfr arnoch, ond methu cael mynediad iddo, gallwch ddefnyddio ein gwasanaethau:

Byddwn yn prynu fersiwn electronig os oes un ar gael.

  • Gallwch gwneud nifer o geisiadau.
  • Byddwn yn prynu yn ddiofyn copïau ychwanegol o unrhyw e-lyfr “defnyddiwr cydamserol” sydd wedi rhedeg allan o gredydau, ac o unrhyw e-lyfr “mynediad i nifer cyfyngedig o ddefnyddwyr” sydd â mwy nag un person yn aros amdano. 

Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Llyfrgell adnau cyfreithiol yw Llyfrgell Genedlaethol Cymru, sy'n hawlio copi o bob cyhoeddiad print ym Mhrydain ac Iwerddon.

Gallwch bori drwy'r catalog a chwilio'r casgliadau arlein. Mae rhai casgliadau wedi eu digido a gellir eu gweld arlein. Fe gewch wybodaeth bellach ynghyd â rhestr o adnoddau digidol ar dudalen Adnoddau LlGC.

Adnoddau ar-lein dros dro

Tra bod llyfrgelloedd academaidd y DU ar gau, mae rhai cyhoeddwyr wedi cynnig mynediad am ddim i'w casgliadau ar-lein.

Ar ôl cael eu troi ymlaen ar lefel sefydliadol gan y Llyfrgell, ychwanegir dolenni i'r adnoddau yn y rhestr yma:

Darperir y dyddiadau gorffen.

Casgliadau defnyddiol eraill

Library Hub Discover

Porwch dros 119 o gatalogau llyfrgell arbenigol, cenedlaethol ac academaidd o’r Deyrnas Unedig ac Iwerddon: https://discover.libraryhub.jisc.ac.uk/  

Gwasanaeth Cyflenwi Dogfennau:

Mae Gwasanaeth Cyflenwi Dogfennau yn caniatáu defnyddwyr cofrestredig i wneud cais am eitemau nad ydynt ar gael yn llyfrgelloedd y Brifysgol.

COVID-19:  Sut i wneud cais am ddeunydd trwy Wasanaeth Cyflenwi Dogfennau tra bod y Llyfrgell ar gau:

 

Os ydych chi'n chwilio am lyfr neu erthygl nad oes gennym fynediad iddo, efallai y gallwn ei fenthyg i chi o lyfrgell arall. Cyflwynwch eich cais gan ddefnyddio'r botwm Document Supply yn Primo, ac fe wnawn ni’r gweddill.

Mwy o wybdoaeth am y gwasaneth a ffurflenni ar gael ar y dudalen yma: https://www.aber.ac.uk/cy/is/library-services/documentsupply/ 

.