Skip to Main Content
Chat now
Sgwrsiwch nawr

Gwyddorau Bywyd a BVSc Gwyddor Milfeddygaeth: Casgliadau

Casgliadau Prifysgol Aberystwyth

Mae Llyfrgelloedd Prifysgol Aberystwyth yn dal casgliadau o ddeunyddiau at ddibenion academaidd ym meysydd y Celfyddydau a'r Dyniaethau, y Gwyddorau a'r Gwyddorau Cymdeithasol. 

Cewch fanylion am ein holl gasgliadau ein tudalen Casgliadau Prifysgol Aberystwyth.

Eitem chi angen ddim ar gael yn electronig?

Os oes angen llyfr arnoch, ond methu cael mynediad iddo, gallwch ddefnyddio ein gwasanaethau:

Byddwn yn prynu fersiwn electronig os oes un ar gael.

  • Gallwch gwneud nifer o geisiadau.
  • Byddwn yn prynu yn ddiofyn copïau ychwanegol o unrhyw e-lyfr “defnyddiwr cydamserol” sydd wedi rhedeg allan o gredydau, ac o unrhyw e-lyfr “mynediad i nifer cyfyngedig o ddefnyddwyr” sydd â mwy nag un person yn aros amdano. 

Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Llyfrgell adnau cyfreithiol yw Llyfrgell Genedlaethol Cymru, sy'n hawlio copi o bob cyhoeddiad print ym Mhrydain ac Iwerddon.

Gallwch bori drwy'r catalog a chwilio'r casgliadau arlein. Mae rhai casgliadau wedi eu digido a gellir eu gweld arlein. Fe gewch wybodaeth bellach ynghyd â rhestr o adnoddau digidol ar dudalen Adnoddau LlGC.

Adnoddau ar-lein dros dro

Mae llyfrgelloedd Prifysgol Aberystwyth yn gwneud cais am dreialon rhad ac am ddim o adnoddau ar-lein mewn ymateb i ymholiadau gan staff a myfyrwyr. 

Rydym hefyd yn gwneud cais am dreialon o adnoddau newydd a allai fod yn ddefnyddiol ac o ddiddordeb yng nghyswllt addysgu, dysgu neu ymchwil.

E-bostiwch llyfrgellwyr@aber.ac.uk ar ôl rhoi cynnig ar unrhyw rai o’r treialon hyn, gan nodi’n fyr pam y byddai’r adnodd yn ddefnyddiol i chi.

Os hoffech gael mynediad at gynnwys llyfrgell am ddim ar ôl i gyhoeddwr academaidd gysylltu â chi, anfonwch y manylion at eich llyfrgellydd academaidd llyfrgellwyr@aber.ac.uk a fydd yn rhoi mynediad ichi.

Darperir y dyddiadau gorffen.

Casgliadau defnyddiol eraill

Library Hub Discover

Porwch dros 119 o gatalogau llyfrgell arbenigol, cenedlaethol ac academaidd o’r Deyrnas Unedig ac Iwerddon: https://discover.libraryhub.jisc.ac.uk/  

Gwasanaeth Cyflenwi Dogfennau:

Mae'r Gwasanaeth Cyflenwi Dogfennau yn caniatáu i ddefnyddwyr cofrestredig i wneud cais am eitemau nad ydynt ar gael yn Llyfrgelloedd y Brifysgol. Gallwn eich cefnogi drwy leoli a chyflenwi llyfrau, penodau, ac erthyglau a gedwir gan lyfrgelloedd eraill. 

Mwy o wybodaeth am Gyflenwad Dogfennau.