Skip to Main Content
Chat now
Sgwrsiwch nawr

Gwleidyddiaeth Ryngwladol: Cadw i fyny

Cadw i fyny gyda'r newyddion diweddaraf

Yn ystod eich cyfnod fel myfyriwr ac yn eich gyrfa wedi hynny, gallai fod yn hynod ddefnyddiol i chi ddilyn y datblygiadau, y llenyddiaeth a’r digwyddiadau diweddaraf yn eich maes. Drwy wneud hynny byddwch yn gallu cynnwys y syniadau a’r canfyddiadau diweddaraf yn eich traethawd hir, eich adroddiadau a’ch cyflwyniadau.

Erbyn hyn, mae amryw helaeth o adnoddau ar y we a’r cyfryngau cymdeithasol ar gael i’ch helpu yn hyn o beth. Mae llawer o wasanaethau’n gweithio ar ffurf gwasanaethau hysbysu a fydd yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi’n awtomatig ar ffurf ebost neu ffrydiau cyfryngau cymdeithasol. I gofrestru ar gyfer y gwasanaethau hyn, y cwbl sydd ei angen arnoch fel arfer yw enw defnyddiwr (eich cyfeiriad ebost fydd hwn yn aml) a’r cyfrinair a ddewiswch.

Fel myfyriwr ym Mhrifysgol Aberystwyth, gallwch ddefnyddio eich cyfeiriad ebost Prifysgol Aberystwyth i gofrestru ar gyfer y gwasanaethau hyn, ond nid ydym yn argymell eich bod yn defnyddio eich cyfrinair Prifysgol Aberystwyth.

Gall fod yn ddefnyddiol i ddilyn y datblygiadau diweddaraf a bydd y wybodaeth isod a'r dudalen canlynol yn trafod amryw o rhain.

Newyddion

Porwch drwy'r tabiau i weld y gwahanol ffyrdd y medrwch ddal fyny gyda'r newyddion diweddaraf.

BOB (Box of Broadcasts)

Dal i fyny â newyddion radio a theledu.  Cynnwys dros 60+ o sianeli teledu a radio.

Center for Research Libraries - Global Resources Network

Center for Research Libraries

Mae Center for Research Libraries (CRL) yn gonsortiwm rhyngwladol o Brifysgolion, Colegau a Llyfrgelloedd ymchwil annibynnol.
Mae tua 5,000,000 o bapurau newydd, cylchgronau, llyfrau, pamffledi, traethodau, archifau, cyhoeddiadau'r Llywodraeth, ac adnoddau eraill a ddelir gan CRL yn cefnogi ymchwil ac addysgu gwreiddiol. Mae casgliadau CRL yn cynnwys deunyddiau o bob rhanbarth byd: Affrica Is-Sahara, America Ladin, y Dwyrain Canol, De a De -Ddwyrain Asia, Gogledd America ac Ewrop. Er bod y casgliadau hyn yn rhai papur a microffurf yn bennaf, mae CRL yn darparu mynediad ar-lein i gorff o ddeunyddiau digidol sy'n ehangu'n barhaus.

Gale Reference Complete

 • Pecyn o dri platfform croes-chwilio yw hwn:
  • PowerSearch - ar gyfer cyfnodolion, cylchgronau, papurau newydd ac eLyfrau
  • Gale Literary Sources - ar gyfer beirniadaeth lenyddol, bywgraffiadau, gweithiau cynradd a throsolwg
  • Archives Unbound - casgliadau archif hanesyddol llai, arbenigol sy'n cwmpasu pob rhanbarth mawr o'r byd a rhai casgliadau thematig

Gale Primary Sources

Dogfennau hanesyddol digidol o dros 500 mlynedd o hanes y byd, wedi'u curadu gan Gale a phartneriaethau llyfrgelloedd o bob cwr o'r byd.

Home

Online Newspapers

Miloedd o bapurau newydd y byd wedi'u rhestru fesul gwlad a rhanbarth.

SciCentral Home

SciCentral

Porth i'r ffynonellau newyddion gwyddoniaeth gorau.

ScienceDaily

Science Daily

Eich ffynhonnell ar gyfer y newyddion ymchwil diweddaraf

Times Digital Archive 

Cronfa-ddata sy’n cynnwys rhifyn digidol cyflawn The Times (Llundain) o 1785- 2012. Mae’n cynnwys pob tudalen gyflawn o bob rhifyn o’r papur, gan gynnwys penawdau, erthyglau a delweddau o’r holl gynnwys – tudalennau blaen, erthyglau golygyddol, hysbysiadau geni a marw, hysbysebion a mân hysbysebion.

Papurau Newydd

Dewch draw i’r llyfrgell i bori drwy ein casgliad o bapurau newydd neu edrych ar y casgliad cynhwysfawr o bapurau newydd o’r gorffennol a’r rhai cyfredol rydym yn tanysgrifio iddynt  ar-lein:

Papurau newydd sydd ar gael yn electronig

Mae Prifysgol Aberystwyth yn tanysgrifio i e-adnoddau sy'n rhoi mynediad i chi at lawer o bapurau newydd rhyngwladol a phapurau newydd yn y Deyrnas Unedig. Cewch edrych arnynt trwy fewngofnodi i'r Primo lle gallwch ddod o hyd i restr o ffynonellau newyddion cyfredol a newyddion o’r gorffennol yn Nghronfeydd Data A-Z, ynghyd â gwybodaeth am fynediad oddi ar y campws.

Mae’r rhestr o adnoddau yn cynnwys:

Gale Reference Complete

 • Pecyn o dri platfform croes-chwilio yw hwn:
  • PowerSearch - ar gyfer cyfnodolion, cylchgronau, papurau newydd ac eLyfrau
  • Gale Literary Sources - ar gyfer beirniadaeth lenyddol, bywgraffiadau, gweithiau cynradd a throsolwg
  • Archives Unbound - casgliadau archif hanesyddol llai, arbenigol sy'n cwmpasu pob rhanbarth mawr o'r byd a rhai casgliadau thematig

Gale Primary Sources

 • Dogfennau hanesyddol digidol o dros 500 mlynedd o hanes y byd, wedi'u curadu gan Gale a phartneriaethau llyfrgelloedd o bob cwr o'r byd.

Times Digital Archive

 • Argraffiadau digidol cyflawn o’r Times rhwng 1785 a1985.

Guardian News

Gwasanaethau Hysbysu

Mae gwasanaethau rhybuddio, a elwir hefyd yn wasanaethau ymwybyddiaeth cyfredol neu rybuddion awtomatig, yn eich helpu i gael y wybodaeth ddiweddaraf am y datblygiadau yn eich maes trwy eich hysbysu pan fydd gwybodaeth newydd ar gael.

Mae tanysgrifio i rybuddion mewn cylchgronau, rhybuddion cronfa ddata a rhybuddion gwe yn ffordd wych o gadw fyny gyda'r datblygiadau diweddaraf.

Gallwch sefydlu rhybuddion o lawer o gronfeydd data fel eich bod yn cael eich hysbysu drwy e-bost pryd bynnag y cyhoeddir erthyglau newydd sy'n cyfateb i'ch pwnc a'ch diddordebau ymchwil.

JSTOR

Archif amlddysgyblaethol o gylchgronau academiadd, llyfrau a phamffledi.

JournalTOCs

Dyma'r casgliad chwiliadwy mwyaf o dablau cynnwys cyfnodolion ysgolheigaidd lle gallwch ddarganfod y papurau mwyaf newydd sy'n dod yn uniongyrchol o'r cyhoeddwyr cyn gynted ag y byddant wedi'u cyhoeddi ar-lein.

Cyfnodolion Cyfredol

Cadwch i fyny gyda'r newyddion diweddaraf drwy ddarllen cyfnodolion printiedig cyfredol y gwyddorau. Gallwch ddod o hyd i rhain ar Lefel E o Lyfrgell Hugh Owen. Mae llawer o gyfnodolion ar gael ar-lein hefyd drwy Primo.

BBC News Twitter

Dilynwch ni

Dilynwch Gwasanaethau Gwybodaeth

 

 

Cyfryngau cymdeithasol

 

Blogiau

prfysgolaber_gg

AberInterPol Twitter