Skip to Main Content
Chat now
Sgwrsiwch nawr

Canllaw Llyfrgell a TG i fyfyrwyr newydd: Defnyddio ein Llyfrgelloedd

Croeso

Bydd y canllaw canlynol yn darparu'r holl wybodaeth y byddwch ei hangen i ddefnyddio ein gwasanaethau Llyfrgell a TG. Rhowch gynnig ar y cwis ar y diwedd i weld faint rydych wedi'i ddysgu!

Cymorth Desg y Llyfrgell a TG

Mae Desg y Llyfrgell a Technoleg Gwybodaeth ar gael ar-lein drwy sgwrs ar-lein, ffôn, MS Teams ac e-bost. 

Rhagor o wybodaeth ar y dudalen we: https://www.aber.ac.uk/cy/is/help/contactus/ 

Ein Llyfrgelloedd

Llyfrgell Hugh Owen yw prif lyfrgell y Brifysgol a chanolfan weinyddol gwasanaethau'r llyfrgell. Wedi ei lleoli ar gampws [map], mae'n darparu man ar gyfer astudio, pa un ai ydych am astudio'n dawel ar eich pen eich hun neu gydag eraill. Darperir amrywiaeth o adnoddau i roi help llaw gyda'ch astudiaethau ac ar gyfer ymlacio mewn man tawel.

Lleolir Llyfrgell y Gwyddorau Ffisegol hefyd ar gampws Penglais. Mae'n gartref i gasgliadau Cyfrifiadureg, Mathemateg a Ffiseg ac yn cynnig amrywiaeth o fannau astudio.

Taith o gwmpas eich Llyfrgell: fideo

Benthyca o'r Llyfrgell

Gall holl staff a myfyrwyr y Brifysgol fenthyca hyd at 40 o eitemau ar unrhyw adeg.

Gallwch fenthyca’r rhan fwyaf o lyfrau am un wythnos a chaiff y rhain eu hadnewyddu’n awtomatig i chi bob wythnos nes y bydd rhywun arall eisiau’r llyfr ac yn gwneud cais amdano, neu fod y llyfr yn cyrraedd uchafswm y cyfnod benthyca o 12 mis.

Byddwch yn cael dirwy os nad ydych yn dod â’r llyfr yn ôl pan fydd defnyddiwr arall yn ei adalw. Cewch ragor o fanylion am fenthyca yma.

Man Astudio

Chwilio am fan tawel i astudio?

Mannau Astudio yn Llyfrgell Hugh Owen a Llyfrgell y Gwyddorau Ffisegol

 

Rhagor o wybodaeth am y mannau astudio yn Llyfrgell Hugh Owen.

Rhagor o wybodaeth am y mannau astudio yn Llyfrgell y Gwyddorau Ffisegol.

Oriau Agor Llyfrgell a Chynllun llawr

Llyfrgell Hugh Owen

Llyfrgell y Gwyddorau Ffisegol​ - Cynllun llawr

Yn ystod y tymor

Oriau Agor Llyfrgell Hugh Owen

Cefnogaeth llyfrgell a TG ar gael rhwng : 09:00-17:00 Dydd Llun - Dydd Gwener
 

Oriau Agor Llyfrgell y Gwyddorau Ffisegol

Rhagor o fanylion ar ein horiau agor ar gael yma.

Edrychwch ar Adnoddau Astudio ar y tab nesaf