Skip to main content
Chat now
Sgwrsiwch nawr

Canllaw Llyfrgell a TG i fyfyrwyr newydd: Defnyddio ein Llyfrgelloedd

Croeso

Bydd y canllaw canlynol yn darparu'r holl wybodaeth y byddwch ei hangen i ddefnyddio ein gwasanaethau Llyfrgell a TG. Rhowch gynnig ar y cwis ar y diwedd i weld faint rydych wedi'i ddysgu!

Eich Llyfrgell: fideo

Llyfrgell Hugh Owen

Llyfrgell Hugh Owen yw prif lyfrgell y Brifysgol a chanolfan weinyddol gwasanaethau'r llyfrgell. Wedi ei lleoli ar gampws [map], mae'n darparu man ar gyfer astudio, pa un ai ydych am astudio'n dawel ar eich pen eich hun neu gydag eraill. Darperir amrywiaeth o adnoddau i roi help llaw gyda'ch astudiaethau ac ar gyfer ymlacio mewn man tawel.

Benthyca o'r Llyfrgell

Gall holl staff a myfyrwyr y Brifysgol fenthyca hyd at 40 o eitemau ar unrhyw adeg.

Gallwch fenthyca’r rhan fwyaf o lyfrau am un wythnos a chaiff y rhain eu hadnewyddu’n awtomatig i chi bob wythnos nes y bydd rhywun arall eisiau’r llyfr ac yn gwneud cais  amdano, neu fod y llyfr yn cyrraedd uchafswm y cyfnod benthyca o 12 mis.

Byddwch yn cael dirwy os nad ydych yn dod â’r llyfr yn ôl pan fydd defnyddiwr arall yn ei adalw. Cewch ragor o fanylion am fenthyca yma.

Oriau Agor Llyfrgell a Chynllun llawr

Oriau Agor

Llyfrgell Hugh Owen

Yn ystod y tymor: 24/7

Cefnogaeth llyfrgell a TG ar gael rhwng 8.30yb - 10.00yh (Hunan-wasanaeth/defnydd cyfeiriadol: 10.00yh - 8.30yb) 

Yn ystod y gwyliau: 8.30yb - 5.30yp Llun - Gwener

Rhagor o fanylion ar ein horiau agor ar gael yma

Llyfrgell y Gwyddorau Ffisegol

Bydd staff yn bresennol yn y llyfrgell yn ystod y tymor rhwng 2yp-5yp, ddydd Llun - Iau a 2yp-4.30yp ar ddydd Gwener.

Ni fydd staff yn y llyfrgell y tu allan i’r oriau hyn ond bydd mynediad i’r llyfrau, cyfnodolion, mannau astudio, cyfrifiaduron a’r argraffydd yn parhau yn ddibynnol ar  oriau agor/cau’r adeilad Gwyddorau Ffisegol.

Rhagor o fanylion ar ein horiau agor ar gael yma.

Llyfrgell Hugh Owen

Llyfrgell y Gwyddorau Ffisegol​ - Cynllun llawr

Gwasanaeth rhybudd testun

Mobile phone image

Os oes rhywun yn tarfu ar eich astudiaethau gallwch anfon neges destun i ni a bydd aelod o staff yn dod i batrolio'r ardal. Tecstiwch: 07966624251

Edrychwch ar  Adnoddau Astudio ar y tab nesaf