Skip to main content
Chat now
Sgwrsiwch nawr

Gwleidyddiaeth Ryngwladol: Dysgu o Bell

Mynediad oddi ar y Campws

Mae ein casgliadau o gyfnodolion electronig, cronfeydd data ac e-lyfrau yn parhau i fod ar gael i chi 24/7 ar ac oddi ffwrdd o’r campws.

 

Os ydych am gael mynediad i'n hadnoddau electronig oddi ar y campws, nid oes angen i chi osod a rhedeg VPN bellach; gellir cael mynediad at y rhain gan ddefnyddio Primo VPN.

Yr hyn sydd angen i chi ei wneud yw:

1. Mewngofnodi i https://primo-vpn.aber.ac.uk gyda’ch enw defnyddiwr a chyfrinair Prifysgol Aberystwyth (PA). Mae rhaid i chi gadw'r porwr ar agor tra'ch bod yn gweithio. 

2. Mewngofnodi i https://primo.aber.ac.uk gyda’ch enw defnyddiwr a chyfrinair PA - cewch eich annog i wneud hyn ar ôl cysylltu â Primo VPN. 

Byddwch wedyn yn cael mynediad oddi ar y campws i’r mwyafrif o adnoddau gwybodaeth electronig y mae PA wedi tanysgrifio iddynt a’u testun llawn. Os ydych chi’n cau eich porwr bydd angen i chi fewngofnodi eto.

I gael rhagor o wybodaeth ar ddefnyddio e-adnoddau oddi ar y campws gweler ein Cwestiynau a Holir yn Aml rhif 163. (Saesneg yn unig, aros am gyfieithiad). 

SCONUL Access

Mae SCONUL Access yn gynllun sy’n galluogi i nifer o ddefnyddwyr llyfrgelloedd prifysgolion fenthyca neu ddefnyddio llyfrau a chyfnodolion mewn llyfrgelloedd eraill sy’n rhan o’r cynllun. I gael rhagor o wybodaeth am y cynllun, pwy sy’n gymwys, a sut mae’n gweithio, ewch i: https://www.sconul.ac.uk/sconul-access

Gwasanaethau ar gyfer Myfyrwyr Dysgu o Bell

 

Gwasanaethau TG a llyfrgell sydd ar gael i Ddysgwyr o Bell:  https://www.aber.ac.uk/cy/is/help/distancelearners/

COPAC

copac

Porwch dros 100 o gatalogau llyfrgell arbenigol, cenedlaethol ac academaidd o’r DU ac Iwerddon: https://copac.jisc.ac.uk/

 

Rhestrau Darllen

Dewch o hyd i’r rhestrau darllen ar gyfer eich modiwlau ar Aspire.

Cysylltu รข Simon

Os oes gennych unrhyw ymholiad llyfrgellyddol neu os hoffech mwy o wybodaeth am Rhwydwaith Preifat Rhithiwr, cyngor ar sut i ddefnyddio ein hadnoddau electronig neu eisiau ymaelodi â'r cynllun Sconul Access, cysylltwch â Non, eich Llyfrgellydd Pwnc. 

Ebost: sif4@aber.ac.uk

Ffôn: 01970 62 2080