Skip to Main Content
Chat now
Sgwrsiwch nawr

Gwleidyddiaeth Ryngwladol: Dysgu o Bell

FAQ - Sut ydw i'n cael mynediad i e-adnoddau oddi ar y campws

SCONUL Access

Mae SCONUL Access yn gynllun sy’n galluogi i nifer o ddefnyddwyr llyfrgelloedd prifysgolion fenthyca neu ddefnyddio llyfrau a chyfnodolion mewn llyfrgelloedd eraill sy’n rhan o’r cynllun. I gael rhagor o wybodaeth am y cynllun, pwy sy’n gymwys, a sut mae’n gweithio, ewch i: https://www.sconul.ac.uk/sconul-access

Library Hub Discover

Chwiliwch gronfa ddata o 119 o gatalogau llyfrgell academaidd, cenedlaethol ac arbenigol y DU ac Iwerddon: https://discover.libraryhub.jisc.ac.uk/

Gwasanaethau ar gyfer Myfyrwyr Dysgu o Bell

 

Gwasanaethau TG a llyfrgell sydd ar gael i Ddysgwyr o Bell:  https://www.aber.ac.uk/cy/is/help/distancelearners/

Rhestrau Darllen

Dewch o hyd i’r rhestrau darllen ar gyfer eich modiwlau ar Aspire.