Skip to main content
Chat now
Sgwrsiwch nawr

Gwleidyddiaeth Ryngwladol: Cyflwyniad

Cyflwyniad

Lluniwyd y tudalennau hyn i'ch helpu i fanteisio i'r eithaf ar ein hadnoddau llyfrgell.

Fy enw i yw Simon French, eich Llyfrgellydd Pwnc, ac rwyf yma i’ch helpu i ddod o hyd i adnoddau llyfrgell a fydd yn eich galluogi i fanteisio i’r eithaf ar eich astudiaethau ym maes Wleidyddiaeth Ryngwladol.

Gallaf eich cynorthwyo i ddod o hyd i lyfrau ac erthyglau priodol ar gyfer eich traethodau, adolygu ac ymchwil.

Rwyf wedi fy lleoli yn Llyfrgell Hugh Owen.

Manylion Cyswllt

Simon French's picture
Simon French
Cyfryngau cymdeithasol: Twitter Page

Lle a sut i ddod o hyd i mi!

Os hoffech drafod unrhyw fater llyfrgellyddol neu am drefnu sesiwn cymorth llyfrgell 1:1 / grŵp, cysylltwch â mi drwy:

E-bost: sif4@aber.ac.uk 

 

Yn Llyfrgell Hugh Owen

Rwyf ar gael wrth Y Ddesg Ymholiadau, Llawr F rhwng 2-3yp dydd Mercher ac 1-2yp dydd Iau.


 

 

Desg Mathemateg ac Ystadegaeth

Gwasanaeth cymorth Mathemateg ac Ystadegaeth yn cael ei redeg gan yr Adran Fathemateg.

Primo - Catalog y llyfrgell

Chwilio Primo

AberInterPol Twitter

prfysgolaber_gg