Skip to Main Content
Chat now
Sgwrsiwch nawr

Busnes: Newyddion busnes / Cadw i fyny

BBC Business News

Newyddion

Gale General Onefile

Erthyglau cylchgronau, cyfnodolion a newyddion ar bynciau o ddiddordeb cyffredinol a digwyddiadau cyfoes.

BOB (Box of Broadcasts)

Dal i fyny â newyddion radio a theledu.  Cynnwys dros 60+ o sianeli teledu a radio.

PressReader

Mae Pressreader yn rhoi mynediad anghyfyngedig i filoedd o bapurau newydd a chylchgronau.

Times Digital Archive 

Cronfa-ddata sy’n cynnwys rhifyn digidol cyflawn The Times (Llundain) o 1785- 2019. Mae’n cynnwys pob tudalen gyflawn o bob rhifyn o’r papur, gan gynnwys penawdau, erthyglau a delweddau o’r holl gynnwys – tudalennau blaen, erthyglau golygyddol, hysbysiadau geni a marw, hysbysebion a mân hysbysebion.

The Times (Llundain, Lloegr) Testun llawn ar gael o 1 Gorffennaf, 1985 - cyfredol trwy Gale Onefile News.

The Guardian (Llundain, Lloegr) Testun llawn ar gael o, 1990 - cyfredol trwy Gale Onefile News.

Financial Times (ar-lein)

Copi ar-lein

Ar gael o 1999 i’r presennol trwy Gale Onefile News ond nid yw’r 30 diwrnod diweddaraf ar gael oherwydd eu bod dan embargo.

The Economist (ar-lein)

Cynnwys testun llawn o 1988 - cyfredol. Ar gael ar-lein trwy Gale General Onefile. Rhifyn yr Unol Daleithiau yw hwn.

I weld copïau print o The Economist a gedwir yn y llyfrgell, cysylltwch â GG er mwyn trefnu

I weld y cofnod print yn Primo (Catalog Llyfrgell)

Refinitiv Workspace

Data ariannol cwmnïau byd-eang a dangosyddion economaidd yn ogystal â newyddion, offer cynhyrchiant a dadansoddeg.

Cysylltwch â Sarah Lindop i gael hawl mynediad i’r gronfa ddata.

Refinitiv  Workspace : Student Quick Start Guide (PDF)

Refinitiv Workspace: Learn the Basics (short videos)

Gwasanaethau Rhybudd

Mae gan lawer o gronfeydd data a chyfnodolion nodwedd i gadw chwiliad ac yna derbyn neges e-bost.

Cronfeydd data amlddisgyblaethol sydd â'r nodwedd hon

Web of Science (Casgliad Craidd)

Scopus

Am ragor o gyngor ar ddefnyddio'r nodweddion ymwybyddiaeth cyfredol yn unrhyw un o'n cronfeydd data, cysylltwch â llyfrgellwyr@aber.ac.uk

Mae JournalTOCs yn wasanaeth ymwybyddiaeth cyfredol i ddarganfod yr erthyglau diweddaraf gan y cyhoeddwyr.  Dyma gasgliad rhad ac am ddim o dablau cynnwys cyfnodolion ysgolheigaidd. Caiff dros 30,000 o gyfnodolion eu cynnwys. Gellir gosod rhybuddion ar gyfer cyfrolau newydd o’r cyfnodolion yr ydych yn eu ‘dilyn’.

 

Reuters Business News feed

Loading ...