Skip to Main Content
Chat now
Sgwrsiwch nawr

Busnes: Ystadegau

Desg Mathemateg ac Ystadegaeth

Cefnogaeth Mathemateg ac Ystadegau

Sesiynau galw-heibio Mathemateg ac Ystadegaeth yn y Llyfrgell
  • Yn ystod tymor
  • 10:00-13:00
  • Lefel D, Llyfrgell Hugh Owen (drws nesaf i'r ardal gwerthu)

Mae'r Gwasanaeth Cymorth Mathemateg ac Ystadegaeth yn cael ei redeg gan yr Adran Fathemateg.

Cymorth SPSS

Cynlluniwyd y porth hwn i gynorthwyo academyddion a myfyrwyr newydd i ddefnyddio meddalwedd SPSS:

IBM SPSS Demos & Tutorials


Hefyd, mae yn y llyfrgell lyfrau SPSS ar gael i’w benthyca;

Ystadegau Cymru

Ystadegau Llywodraeth Cymru Mynediad i feysydd pwnc ystadegau Llywodraeth Cymru.

StatsCymru Data swyddogol ar Gymru.

Ystadegau’r DU

IBIS World adnodd ardderchog ar gyfer gwybodaeth ac ystadegau am gwmnïau a’r sector diwydiant.

Ystadegau Gwladol Ar-lein Mynediad i ystadegau swyddogol y DU (2008 ymlaen).

Ystadegau Cymdogaeth Ystadegau lleol swyddogol llywodraeth y  DU. Adroddiadau ar gael drwy ddefnyddio chwiliadau cod post.
 

Ystadegau Rhyngwladol

Undeb Ewropeaidd – Porth Data Agored  Mynediad i ddata yr Undeb Ewropeaidd.

UK Data Service y casgliad mwyaf yn y DU o ddata cymdeithasol, economaidd a phoblogaeth (data ar y DU a Rhyngwladol).

World Factbook Cyflwyniad cyffredinol i bob gwlad a disgrifiadau cryno o nifer o agweddau gan gynnwys pobl, llywodraeth, economi a thrafnidiaeth.

Quandl Setiau data cyfres-amser o 400 ffynhonnell. Yn cynnwys prisiau olew, graddfeydd cyfnewid, diweithdra a marchnadoedd stoc y byd.

UNWTO Tourism Statistics ystadegau cyfredol ar dwristiaeth o bob cwr o’r byd.