Skip to main content
Chat now
Sgwrsiwch nawr

Busnes: Cwmnïau

Gwybodaeth am Gwmnïau yn y DU

 

IBIS World - adnodd ardderchog i gael gwybodaeth am gwmnïau a sectorau diwydiant.

Gale General Onefile - Erthyglau cylchgronau, cyfnodolion a newyddion ar bynciau o ddiddordeb cyffredinol a digwyddiadau cyfoes.

Companies House public beta service "Mae data digidol cyhoeddus a gedwir ar gofrestr y DU o gwmnïau bellach ar gael yn rhad ac am ddim, ar y gwasanaeth chwilio beta cyhoeddus newydd. Mae hyn yn rhoi mynediad i dros 170 miliwn o gofnodion digidol am gwmnïau a chyfarwyddwyr gan gynnwys cyfrifon ariannol, ffeiliau cwmnïau a manylion am gyfarwyddwyr a swyddogion ysgrifenyddol trwy gydol bywyd y cwmni".

The Charity Commission Mae’r comisiwn yn darparu rheolaeth i elusennau yng Nghymru a Lloegr ynghyd â data ariannol a gwybodaeth allweddol i elusennau.

Gwybodaeth am Gwmnïau Rhyngwladol

Gale General Onefile - Erthyglau cylchgronau, cyfnodolion a newyddion ar bynciau o ddiddordeb cyffredinol a digwyddiadau cyfoes.

Business Source Complete - Cronfa ddata yn cynnwys gwybodaeth testun llawn a gwybodaeth lyfryddiaethol ar gyfer llawer o gyfnodolion busnes ysgolheigaidd.

Thomson Datastream 4.0– ar gael ar gyfrifiaduron penodedig yn yr Ysgol Busnes. Mae’n cynnwys data ar brisiau cyfranddaliadau a data ar berfformiad y farchnad stoc mewn amser real, ac yn hanesyddol. Mae hefyd yn darparu data ar fondiau ac arian cyfred ar gyfer marchnadoedd ledled y byd.  Contact Aloysius Igboekwu or Sarah Lindop to arrange access.

Primo - Traws chwilio am erthyglau testun llawn o lawer o gyfnodolion busnes.

EDGAR - Mynediad rhad ac am ddim i ddata am gwmnïau sydd wedi’u cofnodi gyda Chomisiwn Gwarantau a Chyfnewid yr Unol Daleithiau.


Forbes Global 2000 - Rhestr Forbes o 2000 o’r cwmnïau cyhoeddus mwyaf. Mae modd  gwneud chwiliad manylach yn ôl gwlad a diwydiant.


AnnualReports.com - Mynediad rhad ac am ddim i adroddiadau cwmnïau yn UDA.