Skip to Main Content
Chat now
Sgwrsiwch nawr

Busnes: Cwmnïau

Gwybodaeth am Gwmnïau yn y DU

 

IBIS World - adnodd ardderchog i gael gwybodaeth am gwmnïau a sectorau diwydiant.

Gale General Onefile - Erthyglau cylchgronau, cyfnodolion a newyddion ar bynciau o ddiddordeb cyffredinol a digwyddiadau cyfoes.

Refinitiv Workspace - Data ariannol cwmnïau byd-eang a dangosyddion economaidd yn ogystal â newyddion, offer cynhyrchiant a dadansoddeg.Cysylltwch â Sarah Lindop i gael hawl mynediad i’r gronfa ddata.

Companies House service "Mae data digidol cyhoeddus a gedwir ar gofrestr y DU o gwmnïau bellach ar gael yn rhad ac am ddim, ar y gwasanaeth chwilio beta cyhoeddus newydd. Mae hyn yn rhoi mynediad i dros 170 miliwn o gofnodion digidol am gwmnïau a chyfarwyddwyr gan gynnwys cyfrifon ariannol, ffeiliau cwmnïau a manylion am gyfarwyddwyr a swyddogion ysgrifenyddol trwy gydol bywyd y cwmni".

The Charity Commission Mae’r comisiwn yn darparu rheolaeth i elusennau yng Nghymru a Lloegr ynghyd â data ariannol a gwybodaeth allweddol i elusennau.

Gwybodaeth am Gwmnïau Rhyngwladol

Gale General Onefile - Erthyglau cylchgronau, cyfnodolion a newyddion ar bynciau o ddiddordeb cyffredinol a digwyddiadau cyfoes.

Business Source Complete - Cronfa ddata yn cynnwys gwybodaeth testun llawn a gwybodaeth lyfryddiaethol ar gyfer llawer o gyfnodolion busnes ysgolheigaidd.

Business Insights - Mynediad i fwy na 430,000 o broffiliau cwmni manwl gyda data ariannol y cwmni, trosolwg manwl o wledydd, a phroffiliau cynhwysfawr o'r diwydiant i aros yn gyfredol gyda'r dirwedd fusnes sy'n esblygu'n barhaus.

Primo - Traws chwilio am erthyglau testun llawn o lawer o gyfnodolion busnes.

Refinitiv Workspace - Data ariannol cwmnïau byd-eang a dangosyddion economaidd yn ogystal â newyddion, offer cynhyrchiant a dadansoddeg.Cysylltwch â Sarah Lindop i gael hawl mynediad i’r gronfa ddata.

EDGAR - Mynediad rhad ac am ddim i ddata am gwmnïau sydd wedi’u cofnodi gyda Chomisiwn Gwarantau a Chyfnewid yr Unol Daleithiau.


Forbes Global 2000 - Rhestr Forbes o 2000 o’r cwmnïau cyhoeddus mwyaf. Can refine by country or name.


AnnualReports.com - Mynediad rhad ac am ddim i adroddiadau cwmnïau yn UDA.