Skip to main content
Chat now
Sgwrsiwch nawr

Busnes: Llyfrau ac e-lyfrau

Gwasanaeth Clicio a Chasglu y Llyfrgell

Sut i Ddod o Hyd i Lyfr o Dy Restr Ddarllen

Digideiddio pennod

Mewn ymateb i COVID-19, rydym yn cyflwyno gwasanaeth dros dro i ddigideiddio penodau o lyfrau tra bod mynediad at ddeunyddiau yn y Llyfrgell yn gyfyngedig.

https://www.aber.ac.uk/cy/is/library-services/digitisation/chapterdigitisation/

Pori trwy e-lyfrau Busnes

Gellir dod o hyd i’n holl e-lyfrau ar Primo, neu efallai y byddai’n well gennych bori trwy’r teitlau 'Busnes ac Economeg’ a gynigir gan un o’n prif ddarparwyr e-lyfrau, ProQuest Ebook Central (dros 20,000 o deitlau busnes ac economeg).

Sut i gael gafael ar e-lyfrau

Cewch hyd i’r holl e-lyfrau yng nghatalog llyfrgell Primo.

Sut ydw in darllen ac argraffu o e-lyfr rwyf wedi dod o hyd iddo yn Primo?

Gwasanaeth Cyflenwi Dogfennau

Mae'r Gwasanaeth Cyflenwi Dogfennau yn caniatáu i ddefnyddwyr cofrestredig ofyn am eitemau nad ydynt ar gael yn Llyfrgell y Brifysgol. Gallwn gynorthwyo staff a myfyrwyr i ymchwilio a dysgu trwy ganfod a darparu llyfrau, penodau, ac erthyglau sy'n cael eu cadw gan lyfrgelloedd eraill. Bydd Gwasanaethau Gwybodaeth yn talu costau dyrannu i'r gwahanol grwpiau defnyddwyr ymhob adran academaidd, yn amodol ar y cyllid sydd ar gael.

Cliciwch fan hyn i gael mwy o wybodaeth ac i weld faint o geisiadau am ddim y cewch eu harchebu.

Adnoddau ar-lein dros dro

Tra bod llyfrgelloedd academaidd y DU ar gau, mae rhai cyhoeddwyr wedi cynnig mynediad am ddim i'w casgliadau ar-lein.

Ar ôl cael eu troi ymlaen ar lefel sefydliadol gan y Llyfrgell, ychwanegir dolenni i'r adnoddau yn y rhestr yma:

Darperir y dyddiadau gorffen.

Primo - Catalog y llyfrgell

Chwilio Primo

Mwy o lyfrau

Os nad ydych yn gallu dod o hyd i'r llyfr 'rydych yn chwilio amdano yn y llyfrgell, gallwch wneud cais amdano trwy'r ymgyrch ​Mwy o Lyfrau (Myfyrwyr yn unig). Bydd pob llyfr sy'n cael ei archebu drwy'r ymgyrch yn cael ei osod yng nghasgliad y llyfrgell.

Am fwy o wybodaeth, ewch i'r dudalen yma.

Sut ydw i'n cael mynediad i e-adnoddau oddi ar y campws