Skip to Main Content
Chat now
Sgwrsiwch nawr

Busnes: Llyfrau ac e-lyfrau

Lleoliadau’r Silffoedd

Prif adrannau:

Cyfrifeg HF5601-5689
Hysbysebu HF5801-6182
Amaeth ac Economeg HD1401-2210
Diwydiannau Amaethyddol. Bwyd HD9000-9490
Llywodraethu Corfforaethol KD2089
Cyfraith Busnes KD1629
Cyfraith Cwmnïau KD2079
Moeseg Busnes HF5387-5387.5
Ymddygiad y Cwsmer HF5415.32
Theori Economaidd HB
Entrepreneuriaeth HB615-715
Globaleiddio JZ1318
Rheoli Adnoddau Dynol HF5549-5549.5
Busnes Rhyngwladol HD62.4
Marchnata HF5415
Ymddygiad Sefydliadol HD58.7
Twristiaeth G155 

Gwasanaeth Clicio a Chasglu y Llyfrgell

Pori trwy e-lyfrau Busnes

Gellir dod o hyd i’n holl e-lyfrau ar Primo, neu efallai y byddai’n well gennych bori trwy’r teitlau 'Busnes ac Economeg’ a gynigir gan un o’n prif ddarparwyr e-lyfrau, ProQuest Ebook Central (dros 20,000 o deitlau busnes ac economeg).

Sut i gael gafael ar e-lyfrau

Cewch hyd i’r holl e-lyfrau yng nghatalog llyfrgell Primo.

Sut ydw in darllen ac argraffu o e-lyfr rwyf wedi dod o hyd iddo yn Primo?

Gwasanaeth Cyflenwi Dogfennau

Mae'r Gwasanaeth Cyflenwi Dogfennau yn caniatáu i ddefnyddwyr cofrestredig ofyn am eitemau nad ydynt ar gael yn Llyfrgell y Brifysgol. Gallwn gynorthwyo staff a myfyrwyr i ymchwilio a dysgu trwy ganfod a darparu llyfrau, penodau, ac erthyglau sy'n cael eu cadw gan lyfrgelloedd eraill. Bydd Gwasanaethau Gwybodaeth yn talu costau dyrannu i'r gwahanol grwpiau defnyddwyr ymhob adran academaidd, yn amodol ar y cyllid sydd ar gael.

Cliciwch fan hyn i gael mwy o wybodaeth ac i weld faint o geisiadau am ddim y cewch eu harchebu.

Digideiddio pennod

Mae ddigideiddio penodau o lyfrau tra bod mynediad at ddeunyddiau yn y Llyfrgell yn gyfyngedig.

Primo - Catalog y llyfrgell

Chwilio Primo

Mwy o lyfrau

Os nad ydych yn gallu dod o hyd i'r llyfr 'rydych yn chwilio amdano yn y llyfrgell, gallwch wneud cais amdano trwy'r ymgyrch ​Mwy o Lyfrau (Myfyrwyr yn unig). Bydd pob llyfr sy'n cael ei archebu drwy'r ymgyrch yn cael ei osod yng nghasgliad y llyfrgell.

Am fwy o wybodaeth, ewch i'r dudalen yma.

FAQ - Sut ydw i'n cael mynediad i e-adnoddau oddi ar y campws

Sut i Ddod o Hyd i Lyfr o Dy Restr Ddarllen