Skip to main content
Chat now
Sgwrsiwch nawr

Busnes: Llyfrau ac e-lyfrau

Lleoliadau’r Silffoedd

Prif adrannau:

Cyfrifeg HF5601-5689
Hysbysebu HF5801-6182
Amaeth ac Economeg HD1401-2210
Diwydiannau Amaethyddol. Bwyd HD9000-9490
Llywodraethu Corfforaethol KD2089
Cyfraith Busnes KD1629
Cyfraith Cwmnïau KD2079
Moeseg Busnes HF5387-5387.5
Ymddygiad y Cwsmer HF5415.32
Theori Economaidd HB
Entrepreneuriaeth HB615-715
Globaleiddio JZ1318
Rheoli Adnoddau Dynol HF5549-5549.5
Busnes Rhyngwladol HD62.4
Marchnata HF5415
Ymddygiad Sefydliadol HD58.7
Twristiaeth G155 

Cynlluniau Llawr ac Oriau Agor y Llyfrgell

Oriau agor yn ystod y Tymor
Ar agor 24/7
 

Oriau craidd: 09:00-17:00 o ddydd Llun i ddydd Gwener
Gwasanaeth ymholiadau llawn


Gwasanaethau wedi eu staffio: 08.30-22:00
Y tu allan i'n horiau gwasanaeth craidd, sef 09: 00-17: 00, Llun-Gwener, efallai bydd angen ailgyfeirio rhai ymholiadau.


Hunan-wasanaeth / defnydd cyfeiriol: 22:00-08:30 ac ar ddydd Mercher rhwng 9 a 10 (hyfforddiant staff)

 

Ceir rhagor o fanylion yma

Pori trwy e-lyfrau Busnes

Gellir dod o hyd i’n holl e-lyfrau ar Primo, neu efallai y byddai’n well gennych bori trwy’r teitlau 'Busnes ac Economeg’ a gynigir gan un o’n prif ddarparwyr e-lyfrau, ProQuest Ebook Central (dros 20,000 o deitlau busnes ac economeg).

Disgrifiad o’r Llyfrgell

Llyfrgell Hugh Owen yw prif lyfrgell y Brifysgol a chanolfan weinyddol gwasanaethau'r llyfrgell. Wedi ei lleoli ar gampws Penglais, mae'n darparu man ar gyfer astudio, pa un ai ydych am astudio'n dawel ar eich pen eich hun neu gydag eraill. Darperir amrywiaeth o adnoddau i roi help llaw gyda'ch astudiaethau ac ar gyfer ymlacio mewn man tawel.

Mynediad oddi ar y Campws

Os ydych am gael mynediad i'n hadnoddau electronig oddi ar y campws, nid oes angen i chi osod a rhedeg VPN bellach; gellir cael mynediad at y rhain gan ddefnyddio Primo VPN.

Yr hyn sydd angen i chi ei wneud yw:

1. Mewngofnodi i https://primo-vpn.aber.ac.uk gyda’ch enw defnyddiwr a chyfrinair PA. Mae rhaid i chi gadw'r porwr ar agor tra'ch bod yn gweithio. 

2. Mewngofnodi i https://primo.aber.ac.uk gyda’ch enw defnyddiwr a chyfrinair PA - cewch eich annog i wneud hyn ar ôl cysylltu â Primo VPN. 

Byddwch wedyn yn cael mynediad oddi ar y campws i’r mwyafrif o adnoddau gwybodaeth electronig y mae PA wedi tanysgrifio iddynt a’u testun llawn. Os ydych chi’n cau eich porwr bydd angen i chi fewngofnodi eto.

I gael rhagor o wybodaeth ar ddefnyddio e-adnoddau oddi ar y campws gweler ein Cwestiynau a Holir yn Aml rhif 163. (Saesneg yn unig, aros am gyfieithiad). 

 

Primo - Catalog y llyfrgell

Chwilio Primo

Sut i gael gafael ar e-lyfrau

Mwy o lyfrau

Os nad ydych yn gallu dod o hyd i'r llyfr 'rydych yn chwilio amdano yn y llyfrgell, gallwch wneud cais amdano trwy'r ymgyrch ​Mwy o Lyfrau (Myfyrwyr yn unig). Bydd pob llyfr sy'n cael ei archebu drwy'r ymgyrch yn cael ei osod yng nghasgliad y llyfrgell.

Am fwy o wybodaeth, ewch i'r dudalen yma.