Skip to main content
Chat now
Sgwrsiwch nawr

Busnes: Erthyglau a chronfeydd data allweddol

Key Databases

Pam defnyddio cronfa ddata Busnes?

 • I ddod o hyd i erthyglau sy’n berthnasol i Fusnes
 • Adolygir pob eitem cyn ei gynnwys*
 • Gallwch ddewis hidlo yn ôl erthyglau sydd ‘wedi’i hadolygu gan gymheiriaid’
 • Ar gael i staff a myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth ar ac oddi ar y campws (bydd angen cysylltiad VPN oddi ar y campws)

Cronfeydd data Busnes a Argymhellir

*Business Source Complete yn cynnig mynediad at dros 3,000 o gyfnodolion. Mae’n cwmpasu pob un o feysydd busnes, gan gynnwys cyllid, rheolaeth, systemau rheoli gwybodaeth, marchnata a busnes rhyngwladol.

*Emerald Insight cronfa ddata yn cwmpasu’r prif ddisgyblaethau rheoli megis marchnata, Adnoddau Dynol, datblygu cyfundrefnol, rheoli llyfrgelloedd a gwybodaeth, rheoli ansawdd a gweithrediadau.

Cronfeydd data cyffredinol eraill a argymhellir

Web of Sciencecelfyddydau a’r dyniaethau, gwyddorau ymddygiadol a chymdeithasol, gwyddorau naturiol, ffisegol a biomeddygol, a rhywfaint o beirianneg. Yn cwmpasu deunydd a gyhoeddwyd o 1970 ymlaen.

Erthyglau

Dyma ddetholiad o’r cyfnodolion sydd ar gael trwy Primo:

 

 • Accounting, Business and Financial History
 • British Accounting Review
 • Economica
 • The Economic Journal
 • European Journal of Marketing
 • Financial Markets, Institutions and Instruments
 • Fiscal Studies
 • Harvard Business Review
 • International Journal of Advertising  
 • International Journal of Retail and Distribution Management  
 • Journal of Business Finance and Accounting
 • Journal of Services Marketing
 • Kyklos
 • Management Accounting Research
 • Marketing

Erthyglau Cyfnodolion

Mae cyfnodolion yn ffynonellau pwysig o wybodaeth academaidd. Gallwch chwilio am erthyglau cyfnodolion trwy ddefnyddio’r chwiliad Erthyglau yn Primo.

Thomson Datastream

Thomson Datastream 4.0– available on selected computers in the Business School. Contains Share price data and stock market performance data in real time and historical. Data also available on bonds and currencies for markets around the world. Contact Aloysius Igboekwu or Sarah Lindop to arrange access.

Primo - Catalog y llyfrgell

Chwilio Primo

Mynediad i e-adnoddau oddi ar y campws

Beth mae adolygu gan gymheiriaid yn ei olygu?

 

Mae erthyglau wedi’u hadolygu gan gymheiriaid wedi cael eu hadolygu a’u derbyn gan arbenigwyr yn eu maes cyn cael eu cyhoeddi. Mae hyn yn sicrhau bod y cyfnodolion yn cadw eu henw da a bod ansawdd yr ymchwil yn cael ei gynnal.

Defnyddiwch yr hidlydd yn Primo i chwilio yn ôl 'Wedi’u Hadolygu gan Gymheiriaid' neu chwiliwch Emerald Insight i ddarganfod erthyglau wedi’u hadolygu gan gymheiriaid yn unig.

http://www.emerald.com/insight

Sut mae cyfnodolion busnes yn cael eu graddio?

Mae’r Academic Journal Guide a gynhyrchir gan Gymdeithas Siartredig Ysgolion Busnes yn lle da i ddechrau i gael canllaw i ansawdd a safle cyfnodolyn. 

Mae nifer o gyfnodolion hefyd yn ychwanegu eu safle Cymdeithas Siartredig Ysgolion Busnes neu ffactor effaith ar wefan y cyhoeddwr.

Cymdeithas Siartredig Ysgolion Busnes - Academic Journal Guide. Mae’r canllaw hwn yn seiliedig ar adolygu gan gymheiriaid, golygyddol, a dyfarniadau gan yr arbenigwyr hynny yn y maes.

Mae yna nifer o restrau/dulliau eraill ar gael ar wefan yr AACSB (The Association to Advance Collegiate Schools of Business): https://www.aacsb.edu/knowledge/resources/journal%20rankings  

Mae’r rhestr yn cynnwys Scopus, Web of Knowledge – adroddiadau dyfynnu a hefyd y 'Journal Quality List'  https://harzing.com/resources/journal-quality-list (coladiad o safle cyfnodolion o amrywiaeth o ffynonellau).