Skip to Main Content
Chat now
Sgwrsiwch nawr

Busnes: Erthyglau a chronfeydd data allweddol

Browse Business databases

Primo thumbnail

 

 

 

Browse all the databases for Business and the access off-campus notes to be able to access these away from campus..

Cronfeydd Data

Pam defnyddio cronfa ddata Busnes?

 • I ddod o hyd i erthyglau sy’n berthnasol i Fusnes
 • Adolygir pob eitem cyn ei gynnwys*
 • Gallwch ddewis hidlo yn ôl erthyglau sydd ‘wedi’i hadolygu gan gymheiriaid’
 • Ar gael i staff a myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth ar ac oddi ar y campws

Cronfeydd data Busnes a Argymhellir

Business Source Complete yn cynnig mynediad at dros 3,000 o gyfnodolion. Mae’n cwmpasu pob un o feysydd busnes, gan gynnwys cyllid, rheolaeth, systemau rheoli gwybodaeth, marchnata a busnes rhyngwladol.

Emerald Insight cronfa ddata yn cwmpasu’r prif ddisgyblaethau rheoli megis marchnata, Adnoddau Dynol, datblygu cyfundrefnol, rheoli llyfrgelloedd a gwybodaeth, rheoli ansawdd a gweithrediadau.

IBIS World - adnodd ardderchog i gael gwybodaeth am gwmnïau a’r sector diwydiant.  (gweler y blwch isod i gael gwybod sut i gael mynediad oddi ar y campws gan ddefnyddio Primo VPN).

Business Insights - Mynediad i fwy na 430,000 o broffiliau cwmni manwl gyda data ariannol y cwmni, trosolwg manwl o wledydd, a phroffiliau cynhwysfawr o'r diwydiant i aros yn gyfredol gyda'r dirwedd fusnes sy'n esblygu'n barhaus.

Cronfeydd data cyffredinol eraill a argymhellir

Web of Sciencecelfyddydau a’r dyniaethau, gwyddorau ymddygiadol a chymdeithasol, gwyddorau naturiol, ffisegol a biomeddygol, a rhywfaint o beirianneg. Yn cwmpasu deunydd a gyhoeddwyd o 1970 ymlaen.

Newyddion

Gale General Onefile

Erthyglau cylchgronau, cyfnodolion a newyddion ar bynciau o ddiddordeb cyffredinol a digwyddiadau cyfoes.

BOB (Box of Broadcasts)

Gallwch gael y newyddion Teledu a Radio diweddaraf. Dros 60 o sianeli teledu a radio.

Times Digital Archive 

Cronfa ddata sy’n cynnwys rhifyn digidol llawn o bapur newydd.

The Times (Llundain), o 1785- 2019. Mae’n cynnwys pob tudalen lawn o bob rhifyn o’r papur newydd, gan gynnwys penawdau, erthyglau a delweddau o’r holl gynnwys – tudalennau blaen, erthyglau golygyddol, hysbysiadau am enedigaethau a marwolaethau, hysbysebion a hysbysebion wedi’u dosbarthu.

PressReader

Mae Pressreader yn rhoi mynediad anghyfyngedig i filoedd o bapurau newydd a chylchgronau.

Y tu hwnt i Google Scholar?

Defnyddio e-adnoddau/cronfeydd data oddi ar y campws

Defnyddiwch 'Chwiliad Cronfeydd Data' yn Primo i ddod o hyd i'r adnodd sydd ei angen arnoch.

Chwiliwch am yr adnodd sydd ei angen arnoch.

Agorwch y manylion llawn a darllenwch y Nodiadau oddi ar y campws.

Bydd gan bob adnodd ei nodiadau ei hun ar sut i gael mynediad oddi ar y campws.

Os oes unrhyw broblemau gyda mynediad, cysylltwch â gg@aber.ac.uk neu llyfrgellwyr@aber.ac.uk

 

Erthyglau Cyfnodolion

Mae cyfnodolion yn ffynonellau pwysig o wybodaeth academaidd. Gallwch chwilio am erthyglau cyfnodolion trwy ddefnyddio’r chwiliad Erthyglau yn Primo.

Darganfod a defnyddio erthyglau cyfnodolion oddi ar y campws

Gwasanaeth Cyflenwi Dogfennau

Mae'r Gwasanaeth Cyflenwi Dogfennau yn caniatáu i ddefnyddwyr cofrestredig ofyn am eitemau nad ydynt ar gael yn Llyfrgell y Brifysgol. Gallwn gynorthwyo staff a myfyrwyr i ymchwilio a dysgu trwy ganfod a darparu llyfrau, penodau, ac erthyglau sy'n cael eu cadw gan lyfrgelloedd eraill. Bydd Gwasanaethau Gwybodaeth yn talu costau dyrannu i'r gwahanol grwpiau defnyddwyr ymhob adran academaidd, yn amodol ar y cyllid sydd ar gael.

Cliciwch fan hyn i gael mwy o wybodaeth ac i weld faint o geisiadau am ddim y cewch eu harchebu.

Erthyglau

Dyma ddetholiad o’r cyfnodolion sydd ar gael trwy Primo:

 • Accounting History Review
 • British Accounting Review 
 • Economica
 • The Economist (UK version available in print only, US version available online)
 • The Economic Journal
 • European Journal of Marketing
 • Financial Markets, Institutions and Instruments
 • Fiscal Studies
 • Harvard Business Review (available online from 1922 onwards)
 • International Journal of Advertising
 • International Journal of Retail and Distribution Management
 • Journal of Business Finance and Accounting
 • Journal of International Business Studies
 • Journal of Services Marketing
 • Kyklos
 • Management Accounting Research

Refinitiv Workspace

Data ariannol cwmnïau byd-eang a dangosyddion economaidd yn ogystal â newyddion, offer cynhyrchiant a dadansoddeg.

Cysylltwch â Sarah Lindop i gael hawl mynediad i’r gronfa ddata.

Refinitiv  Workspace : Student Quick Start Guide (PDF)

Refinitiv Workspace: Learn the Basics (short videos)

Primo - Catalog y llyfrgell

Chwilio Primo

Beth mae adolygu gan gymheiriaid yn ei olygu?

Mae erthyglau wedi’u hadolygu gan gymheiriaid wedi cael eu hadolygu a’u derbyn gan arbenigwyr yn eu maes cyn cael eu cyhoeddi. Mae hyn yn sicrhau bod y cyfnodolion yn cadw eu henw da a bod ansawdd yr ymchwil yn cael ei gynnal.

Defnyddiwch yr hidlydd yn Primo i chwilio yn ôl 'Wedi’u Hadolygu gan Gymheiriaid' neu chwiliwch Emerald Insight i ddarganfod erthyglau wedi’u hadolygu gan gymheiriaid yn unig.

http://www.emerald.com/insight

Defnyddio e-adnoddau oddi ar y campws

FAQ - Sut ydw i'n cael mynediad i e-adnoddau oddi ar y campws

Sut mae cyfnodolion busnes yn cael eu graddio?

Mae’r Academic Journal Guide a gynhyrchir gan Gymdeithas Siartredig Ysgolion Busnes yn lle da i ddechrau i gael canllaw i ansawdd a safle cyfnodolyn.  Mae’r canllaw hwn yn seiliedig ar adolygu gan gymheiriaid, golygyddol, a dyfarniadau gan yr arbenigwyr hynny yn y maes.

Mae nifer o gyfnodolion hefyd yn ychwanegu eu safle Cymdeithas Siartredig Ysgolion Busnes neu ffactor effaith ar wefan y cyhoeddwr.

Mae'r Journal Quality List yn ffynhonnell arall lle mae cyfnodolion yn cael eu gosod yn eu trefn gan ddefnyddio casgliad o restrau o gyfnodolion yn eu trefn o amrywiaeth o ffynonellau megis Scopus.