Skip to main content
Chat now
Sgwrsiwch nawr

Busnes: Erthyglau a chronfeydd data allweddol

Key Databases

Pam defnyddio cronfa ddata Busnes?

 • I ddod o hyd i erthyglau sy’n berthnasol i Fusnes
 • Adolygir pob eitem cyn ei gynnwys*
 • Gallwch ddewis hidlo yn ôl erthyglau sydd ‘wedi’i hadolygu gan gymheiriaid’
 • Ar gael i staff a myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth ar ac oddi ar y campws

Cronfeydd data Busnes a Argymhellir

*Business Source Complete yn cynnig mynediad at dros 3,000 o gyfnodolion. Mae’n cwmpasu pob un o feysydd busnes, gan gynnwys cyllid, rheolaeth, systemau rheoli gwybodaeth, marchnata a busnes rhyngwladol.

*Emerald Insight cronfa ddata yn cwmpasu’r prif ddisgyblaethau rheoli megis marchnata, Adnoddau Dynol, datblygu cyfundrefnol, rheoli llyfrgelloedd a gwybodaeth, rheoli ansawdd a gweithrediadau.

*IBIS World - adnodd ardderchog i gael gwybodaeth am gwmnïau a’r sector diwydiant.  (gweler y blwch isod i gael gwybod sut i gael mynediad oddi ar y campws gan ddefnyddio Primo VPN).

Cronfeydd data cyffredinol eraill a argymhellir

Web of Sciencecelfyddydau a’r dyniaethau, gwyddorau ymddygiadol a chymdeithasol, gwyddorau naturiol, ffisegol a biomeddygol, a rhywfaint o beirianneg. Yn cwmpasu deunydd a gyhoeddwyd o 1970 ymlaen.

Newyddion

Gale General Onefile

Erthyglau cylchgronau, cyfnodolion a newyddion ar bynciau o ddiddordeb cyffredinol a digwyddiadau cyfoes.

BOB (Box of Broadcasts)

Gallwch gael y newyddion Teledu a Radio diweddaraf. Dros 60 o sianeli teledu a radio.

Times Digital Archive 

Cronfa ddata sy’n cynnwys rhifyn digidol llawn o bapur newydd.

The Times (Llundain), o 1785- 2014. Mae’n cynnwys pob tudalen lawn o bob rhifyn o’r papur newydd, gan gynnwys penawdau, erthyglau a delweddau o’r holl gynnwys – tudalennau blaen, erthyglau golygyddol, hysbysiadau am enedigaethau a marwolaethau, hysbysebion a hysbysebion wedi’u dosbarthu.

Y tu hwnt i Google Scholar?

Adnoddau sydd angen mynediad Primo VPN

Bydd angen mewngofnodi i Primo VPN ar gyfer yr adnoddau canlynol cyn y gallwch eu defnyddio oddi ar y campws;

 

 • AIP
 • APS
 • ASM
 • BBC Listener Research
 • BBIH & IMB
 • CABI
 • IBIS World
 • ICLR
 • MathSciNet

1.    Dilynwch y ddolen Primo VPN a mewngofnodi yn https://primo-vpn.aber.ac.uk/%20  
2.    Dewiswch y blwch Primo a mewngofnodi i Primo hefyd
3.    Cadwch yr un ffenestr bori ar agor (mae tabiau lluosog yn iawn) a lansio’r adnodd angenrheidiol


*Ceir rhestr lawn A i Y o’r holl adnoddau a dolenni ar dudalen A i Y o E-Adnoddau ar Primo: primo.aber.ac.uk/
 

 
Pan fyddwch wedi gorffen ymchwilio gyda Primo VPN, cofiwch gau’r porwr oherwydd gall Primo VPN atal eich mynediad i adnoddau eraill 
 

Erthyglau Cyfnodolion

Mae cyfnodolion yn ffynonellau pwysig o wybodaeth academaidd. Gallwch chwilio am erthyglau cyfnodolion trwy ddefnyddio’r chwiliad Erthyglau yn Primo.

Canfod a defnyddio erthyglau cyfnodolion oddi ar y campws

Gwasanaeth Cyflenwi Dogfennau

Mae'r Gwasanaeth Cyflenwi Dogfennau yn caniatáu i ddefnyddwyr cofrestredig ofyn am eitemau nad ydynt ar gael yn Llyfrgell y Brifysgol. Gallwn gynorthwyo staff a myfyrwyr i ymchwilio a dysgu trwy ganfod a darparu llyfrau, penodau, ac erthyglau sy'n cael eu cadw gan lyfrgelloedd eraill. Bydd Gwasanaethau Gwybodaeth yn talu costau dyrannu i'r gwahanol grwpiau defnyddwyr ymhob adran academaidd, yn amodol ar y cyllid sydd ar gael.

Cliciwch fan hyn i gael mwy o wybodaeth ac i weld faint o geisiadau am ddim y cewch eu harchebu.

Erthyglau

Dyma ddetholiad o’r cyfnodolion sydd ar gael trwy Primo:

 

 • Accounting, Business and Financial History
 • British Accounting Review
 • Economica
 • The Economic Journal
 • European Journal of Marketing
 • Financial Markets, Institutions and Instruments
 • Fiscal Studies
 • Harvard Business Review
 • International Journal of Advertising  
 • International Journal of Retail and Distribution Management  
 • Journal of Business Finance and Accounting
 • Journal of Services Marketing
 • Kyklos
 • Management Accounting Research
 • Marketing

Primo - Catalog y llyfrgell

Chwilio Primo

Beth mae adolygu gan gymheiriaid yn ei olygu?

 

Mae erthyglau wedi’u hadolygu gan gymheiriaid wedi cael eu hadolygu a’u derbyn gan arbenigwyr yn eu maes cyn cael eu cyhoeddi. Mae hyn yn sicrhau bod y cyfnodolion yn cadw eu henw da a bod ansawdd yr ymchwil yn cael ei gynnal.

Defnyddiwch yr hidlydd yn Primo i chwilio yn ôl 'Wedi’u Hadolygu gan Gymheiriaid' neu chwiliwch Emerald Insight i ddarganfod erthyglau wedi’u hadolygu gan gymheiriaid yn unig.

http://www.emerald.com/insight

Sut ydw i'n cael mynediad i e-adnoddau oddi ar y campws

Sut mae cyfnodolion busnes yn cael eu graddio?

Mae’r Academic Journal Guide a gynhyrchir gan Gymdeithas Siartredig Ysgolion Busnes yn lle da i ddechrau i gael canllaw i ansawdd a safle cyfnodolyn. 

Mae nifer o gyfnodolion hefyd yn ychwanegu eu safle Cymdeithas Siartredig Ysgolion Busnes neu ffactor effaith ar wefan y cyhoeddwr.

Cymdeithas Siartredig Ysgolion Busnes - Academic Journal Guide. Mae’r canllaw hwn yn seiliedig ar adolygu gan gymheiriaid, golygyddol, a dyfarniadau gan yr arbenigwyr hynny yn y maes.

Mae yna nifer o restrau/dulliau eraill ar gael ar wefan yr AACSB (The Association to Advance Collegiate Schools of Business): https://www.aacsb.edu/knowledge/resources/journal%20rankings  

Mae’r rhestr yn cynnwys Scopus, Web of Knowledge – adroddiadau dyfynnu a hefyd y 'Journal Quality List'  https://harzing.com/resources/journal-quality-list (coladiad o safle cyfnodolion o amrywiaeth o ffynonellau).