Skip to Main Content
Chat now
Sgwrsiwch nawr

Busnes: Ymchwil i’r Farchnad/Gwybodaeth am ddiwydiant

Adroddiadau ymchwil i’r farchnad a diwydiant (angen tanysgrifio)

IBIS World - adnodd ardderchog i gael gwybodaeth am gwmnïau a’r sector diwydiant

Business Insights - Mynediad i fwy na 430,000 o broffiliau cwmni manwl gyda data ariannol y cwmni, trosolwg manwl o wledydd, a phroffiliau cynhwysfawr o'r diwydiant i aros yn gyfredol gyda'r dirwedd fusnes sy'n esblygu'n barhaus.

Ebsco Business Source Complete Market Research Reports - detholiad o adroddiadau ymchwil i’r farchnad.


Refinitiv Workspace - Data ariannol cwmnïau byd-eang a dangosyddion economaidd yn ogystal â newyddion, offer cynhyrchiant a dadansoddeg.Cysylltwch â Sarah Lindop i gael hawl mynediad i’r gronfa ddata.

Adroddiadau ymchwil i’r farchnad rhad ac am ddim

Nid yw’r wybodaeth hon ar gael yn rhad ac am ddim fel rheol ac mae’n gyfyngedig o ran yr hyn y gall ei ddarparu.

Mintel Summary Insights and Resources - Uk and global free summaries available to download.
Masnach a Buddsoddi y DU -  sectorau diwydiant a chyfleodd busnes ar gyfer dros 300 o wledydd.
Euromonitor - gallwch weld rhestrau cynnwys adroddiadau ymchwil i’r farchnad yn rhad ac am ddim.
ReportLinker Sources - Man cychwyn da i ddod o hyd i ffynonellau data am ddiwydiant.

Also take a look at the press releases from market research publishers (Eg. Mintel).

Market / Industry News

Newyddion o’r Farchnad / y Diwydiant Gellir casglu llawer o wybodaeth gefndirol o erthyglau yn y wasg fasnachol, cylchgronau a phapurau newydd. Mynnwch gip ar y tab Business News i ddarganfod gwahanol ffynonellau.

Newyddion

Gale General Onefile

Erthyglau cylchgronau, cyfnodolion a newyddion ar bynciau o ddiddordeb cyffredinol a digwyddiadau cyfoes.

BOB (Box of Broadcasts)

Dal i fyny â newyddion radio a theledu.  Cynnwys dros 60+ o sianeli teledu a radio.

PressReader

Mae Pressreader yn rhoi mynediad anghyfyngedig i filoedd o bapurau newydd a chylchgronau.

Times Digital Archive 

Cronfa-ddata sy’n cynnwys rhifyn digidol cyflawn The Times (Llundain) o 1785- 2019. Mae’n cynnwys pob tudalen gyflawn o bob rhifyn o’r papur, gan gynnwys penawdau, erthyglau a delweddau o’r holl gynnwys – tudalennau blaen, erthyglau golygyddol, hysbysiadau geni a marw, hysbysebion a mân hysbysebion.

The Times (Llundain, Lloegr) Testun llawn ar gael o 1 Gorffennaf, 1985 - cyfredol trwy Gale Onefile News.

The Guardian (Llundain, Lloegr) Testun llawn ar gael o, 1990 - cyfredol trwy Gale Onefile News.