Skip to main content
Chat now
Sgwrsiwch nawr

Busnes: Ymchwil i’r Farchnad/Gwybodaeth am ddiwydiant

Adroddiadau ymchwil i’r farchnad a diwydiant (angen tanysgrifio)

IBIS World - adnodd ardderchog i gael gwybodaeth am gwmnïau a’r sector diwydiant

Ebsco Business Source Complete Market Research Reports - detholiad o adroddiadau ymchwil i’r farchnad.

 

Adroddiadau ymchwil i’r farchnad rhad ac am ddim

Nid yw’r wybodaeth hon ar gael yn rhad ac am ddim fel rheol ac mae’n gyfyngedig o ran yr hyn y gall ei ddarparu.

Crynodebau gweithredol rhad ac am ddim Keynote – yn cwmpasu sectorau diwydiannol, gwasanaeth a defnyddwyr y Deyrnas Unedig.
Masnach a Buddsoddi y DU -  sectorau diwydiant a chyfleodd busnes ar gyfer dros 300 o wledydd.
Datganiadau i’r wasg gan gyhoeddwyr ymchwil i’r farchnad (Ee. Mintel).
Euromonitor - gallwch weld rhestrau cynnwys adroddiadau ymchwil i’r farchnad yn rhad ac am ddim.
ReportLinker Sources - Man cychwyn da i ddod o hyd i ffynonellau data am ddiwydiant.

IBIS World (UK)