Skip to main content
Chat now
Sgwrsiwch nawr

Busnes: Cyflwyniad

COVID-19: Diweddariad o'r Llyfrgell 24.03.2020

Mae cefnogaeth Llyfrgell  ar gael drwy e-bost, ffôn a Skype. Gweler manylion isod.

 

Mae Llyfrgell Hugh Owen a Llyfrgell y Gwyddorau Ffisegol ar gau nes clywir yn wahanol

 

Mae'r canolfannau dysgu ac ystafelloedd cyfrifiadura 24/7 ar gau nes clywir yn wahanol.

 

  • Ni fyddwn yn gofyn i chi ddychwelyd eich llyfrau hyd yn oed os ydynt wedi cyrraedd pen eu cyfnod benthyca. 

  • Cofiwch nad oes angen i chi boeni am eitemau ar fenthyg gan y bydd dirwyon yn cael eu diddymu o 17 Mawrth 2020. Gallwch wirio eich cyfrif llyfrgell o Primo neu trwy App Aber. 

  • Ni ellir rhoi cais am lyfr sydd wedi’i fenthyca gan unrhyw un arall.

Galw heibio (yn ystod y tymor)

Cysylltwch os oes gennych unrhyw gwestiynau llyfrgellwyr@aber.ac.uk neu galwch heibio ar Ddydd Llun 11 - 12yb – cyntedd C (Hugh Owen).

Manylion Cyswllt

Anita Saycell's picture
Anita Saycell
Manylion cyswllt:
01970621867
Cyfryngau cymdeithasol: Twitter Page

Lle a sut i ddod o hyd i mi!

Yn ein hymdrechion i reoli effaith coronafirws (COVID-19), bydd holl weithgareddau cymorth llyfrgell wyneb yn wyneb yn dod i ben.

 

Cefnogaeth Llyfrgell dal ar gael drwy ebost, ffôn a Skype. 

 

Cysylltwch â fi:

E-bost: aiv@aber.ac.uk 

Rhif ffôn: 01970 62 1867

neu

Trefnu Apwyntiad (Skype yn unig)

Defnyddiwch y linc isod o dan fy llun yn y blwch Manylion Cyswllt i ddod o hyd i ddyddiadau ac amseroedd ac i drefnu apwyntiad neu ewch i https://libcal.aber.ac.uk/appointments/anita

Dewiswch ddydd ac amser yn ôl y trefn arferol.

 

Primo - Catalog y llyfrgell

Chwilio Primo

Gallwch ddod o hyd i’r rhain a mwy yn y llyfrgell

Chwiliwch Primo i ddod o hyd i deitlau pellach neu porwch trwy’r Casgliad Astudio Effeithiol ar Lawr F Hugh Owen.

Llyfrgell Hugh Owen Fideo

Desg Gymorth Mathemateg

Desg Gymorth Mathemateg ar Lawr D Llyfrgell Hugh Owen yn ystod y tymor.
• Dydd Llun: 13.30-16.30
• Dydd Mawrth: 13.30-16.30
• Dydd Iau: 13.30-16.30 (yn cynnwys cefnogaeth cyfrwyng Cymraeg)

(gall yr amseroedd hyn newid yn ystod y tymor i adlewyrchu’r galw)

prfysgolaber_gg

AberBusiness Twitter