Skip to Main Content
Chat now
Sgwrsiwch nawr

Gwyddorau Bywyd a BVSc Gwyddor Milfeddygaeth: Excel

Excel

Beth yw Excel?

Gallwch ddod o hyd i Microsoft Excel o fewn meddalwedd Microsoft Office. Mae Excel yn ddelfrydol pan gaiff ei ddefnyddio ar gyfer creu taenlenni lle mae data'n cael ei storio mewn celloedd a'i osod mewn rhesi a cholofnau.

Gallwch storio a threfnu llawer iawn o ddata a chreu taenlenni yn hawdd o dempledi neu ar eich pen eich hun a defnyddio fformwlâu modern i wneud cyfrifiadau.

Lawrlwytho Microsoft Office am ddim

Mae bod yn rhan o Aberystwyth yn caniatáu mynediad am ddim i chi i'r rhaglenni diweddaraf gan Microsoft gan gynnwys; Word, Excel, Publisher a llawer mwy! Daw hyn fel rhan o'ch system e-bost a gellir ei lawrlwytho i'ch cyfrifiadur personol a / neu'ch gliniadur i'w ddefnyddio yn rhad ac am ddim cyn belled â'ch bod yn parhau i fod yn fyfyriwr yn Aberystwyth.

Ewch i'r Cwestiwn Cyffredin canlynol i gael mwy o wybodaeth a chyfarwyddiadau:

 https://faqs.aber.ac.uk/index.php?id=1391 

Cefnogaeth Excel gan Microsoft

Mae fideos gan Microsoft ar sut i ddefnyddio Excel ar gael ar y dudalen we hon:

https://support.microsoft.com/en-gb/office/excel-video-training-9bc05390-e94c-46af-a5b3-d7c22f6990bb

 

Gellir dod o hyd i ragor o arweiniad a gwybodaeth am Excel ar y dudalen we ganlynol: https://support.microsoft.com/en-us/excel 

Llyfrau i helpu