Skip to Main Content
Chat now
Sgwrsiwch nawr

Primo: defnyddio catalog y llyfrgell: Sut mae'r Llyfrgell yn gallu helpu

Cefnogaeth Llyfrgellydd Pwnc

Gall y Llyfrgellwyr Pwnc yn y tîm Ymgysylltu Academaidd ddarparu cefnogaeth ac arweiniad ar eich taith i chwilota am ddeunydd ar gyfer eich aseiniadau. Gallwn eich helpu i wneud y gorau o'r adnoddau a'ch pwyntio i gyfeiriad defnyddiol a gwefannau perthnasol. Mae Llyfrgellwyr Pwnc yn darparu hyfforddiant sgiliau gwybodaeth a chymorth pwnc manwl i fyfyrwyr. 

Dod o hyd i'ch Llyfrgellydd Pwnc

Trefnu apwyntiad gyda'ch Llyfrgellydd Pwnc

Rydym yn cynnig apwyntiadau un i un i'ch helpu gyda chwilota am ddeunyddiau, cyfeirnodi, adolygiadau llenyddiaeth a llawer mwy. Mae'r apwyntiadau hyn yn cael eu cynnig ar-lein neyu wyneb yn wyneb yn y Llyfrgell. Gallwch drefnu apwyntiad gyda'ch Llyfrgellydd pwnc gan ddefnyddio ein tudalen apwyntiadau ar-lein:

Trefnu apwyntiad gyda'ch Llyfrgellydd Pwnc