Skip to Main Content
Chat now
Sgwrsiwch nawr

Primo: defnyddio catalog y llyfrgell: Llyfrau ac E-lyfrau

Benthyca o'r Llyfrgell

Gall holl staff a myfyrwyr y Brifysgol fenthyg hyd at 40 o eitemau ar unrhyw un adeg.

Gallwch fenthyg y rhan fwyaf o eitemau am wythnos a bydd y rhain yn cael eu hadnewyddu'n awtomatig i chi bob wythnos nes bod angen yr eitem ar rywun arall a byddant yn gwneud cais amdano, neu ar ôl 12 mis. Bydd angen eich cerdyn Aber arnoch i ddefnyddio'r peiriannau hunan-fenthyca i fenthyca'r llyfr i'ch cyfrif Llyfrgell.

Ni fydd Gwasanaethau Gwybodaeth bellach yn dirwyo defnyddwyr sy'n methu â dychwelyd benthyciadau llyfrgell pan fyddant yn ddyledus.

  • Os methwch â dychwelyd eitem y mae defnyddiwr arall wedi gofyn amdani ni fyddwch yn gallu benthyca unrhyw beth arall o'r llyfrgell nes i chi ddychwelyd y benthyciad sy'n weddill.
  • Bydd yr holl eitemau eraill sydd gennych ar fenthyg yn parhau i gael eu hadnewyddu.
  • Gallwch ofyn am eitemau o'r llyfrgell o hyd ond ni fyddwch yn gallu eu casglu nes i chi ddychwelyd y benthyciad sy'n weddill.

Chwilio am lyfrau / e-lyfrau / cyfnodolion / e-cyfnodolion?

I chwilio am lyfrau/e-lyfrau neu gylchgronau/e-gyfnodolion cadwch y chwiliad fel Llyfrgelloedd (y chwiliad diofyn). Bydd y chwiliad hwn yn chwilio am:

  • eitemau ffisegol mewn llyfrgelloedd y campws: llyfrau, cylchgronau, papurau newydd, pamffledi, DVDs, e-lyfrau, e-gylchgronau a ffynonellau gwybodaeth electronig eraill y mae AU yn tanysgrifio iddynt (chwiliadau am deitlau e-lyfrau/e-cyfnodolion nid penodau/erthyglau unigol o fewn).

Llyfrau yn y Llyfrgell

I gael gwybod a oes llyfr penodol ar gael yn y Llyfrgell, ewch i Primo a mewngofnodi.  Bydd angen i chi nodi ychydig o allweddeiriau/enw awdur i ddechrau chwilio. Edrychwch drwy'r tabiau hyn i ddod i adnabod statws yr eitemau rydych chi'n dod o hyd iddyn nhw. 

Ar Gael

Os yw'r llyfr ar gael i'w fenthyg, bydd Primo yn nodi'r wybodaeth hon gyda 'Ar gael' gan roi lleoliad y llawr a manylion y rhif dosbarth.

Ar fenthyg

Os nad yw'r llyfr ar gael ac ar fenthyg i ddefnyddiwr arall, bydd Primo yn nodi'r wybodaeth hon fel 'Ar fenthyg' gyda manylion y llawr a'r rhif dosbarth.

Os gwelwch fod llyfr ar fenthyg a'ch bod am ei fenthyca, gallwch wneud cais amdano neu ei alw'n ôl.

I gael cyfarwyddiadau ar sut i ofyn am lyfr sydd ar fenthyg gyda defnyddiwr arall, gweler Cwestiwn a Holir yn Aml 814

Edrychwch hefyd ar y blwch Gwneud Cais am eitemau ar dudalen Fy Nghyfrif Llyfrgell am ragor o wybodaeth. 

E-lyfrau

Mae llyfrgelloedd Prifysgol Aberystwyth yn tanysgrifio i ystod eang o e-lyfrau a chasgliadau e-lyfrau.

Mae gennym 1000au o e-lyfrau ac mae ein casgliad yn tyfu'n rheolaidd. Gallwch weld ein e-lyfrau drwy Primo. Yn y blwch chwilio rhowch un neu ddau air allweddol o'r teitl a chyfenw'r awdur. Pan fydd canlyniadau'r chwiliad yn ymddangos gallwch ddewis clicio Testun llawn ar-lein yn y ddewislen Addasu fy nghanlyniadau ar y chwith i ddangos canlyniadau ar gyfer e-lyfrau yn unig.

Os oes gennym fynediad at fersiwn electronig o lyfr, bydd y cofnod Primo yn nodi Mynediad Ar-lein

  • Sut ydw in dod o hyd i e-lyfr yn Primo? 
  • Sut i agor e-lyfr ar Primo?
  • Sut i ddarllen ac argraffu e-lyfr ar Primo?  (- dolenni i Gwestiynau Cyffredin ar sut i ddarllen e-lyfrau a geir o wahanol lwyfannau (e.e. JSTOR, ProQuest, dawsonera)