Skip to Main Content
Chat now
Sgwrsiwch nawr

Primo: defnyddio catalog y llyfrgell: Chwilio sylfaenol

Chwilio

Bydd y chwiliad Llyfrgelloedd rhagosodedig yn dod o hyd i ffynonellau gwahanol ac yn eu darganfod.

Gall y chwiliad llyfrgell sylfaenol berfformio chwiliadau rhyfeddol o gymhleth. I gychwyn eich chwiliad bydd angen i chi nodi eich termau chwilio neu allweddeiriau ac yna clicio ar y chwyddwydr ar ochr dde'r blwch chwilio.

Cymerwch gip ar y Cwestiynau Cyffredin canlynol i'ch helpu:

Yna, beth am geisio defnyddio gweithredwyr Boolean a thechnegau eraill i ymhelaethu eich chwiliad! Ewch i'r tab Technegau chwilio nesaf i ddarganfod mwy am sut i chwilio hyd yn oed yn fwy effeithiol.

Dyma rai awgrymiadau chwilio i'ch rhoi ar ben ffordd:

 

Awgrym 1: Meddyliwch am eich geiriau allweddol

Os ydych chi'n chwilio am eitem benodol, dewiswch ychydig o'r geiriau mwyaf penodol o'r wybodaeth rydych chi'n gwybod amdani, yn aml mae ychydig o eiriau o'r teitl a chyfenw'r awdur yn ddigon.

Er enghraifft, i ddod o hyd i rifyn 2021 o 'Biology: a global approach' gan Neil Campbell ceisiwch deipio Campbell Biology 2021

 

Awgrym 2: Culhau eich chwiliad

Bydd eich chwiliad cychwynnol yn chwilio am lyfrau, erthyglau cyfnodolion, papurau newydd ac ati, felly mae'n bosibl iawn y byddwch yn cael llawer o ganlyniadau. I gyfyngu eich chwiliad, gwiriwch yr opsiynau ar yr ochr chwith, er enghraifft:

  • Math o gynnwys - dewiswch yr hyn sydd ei angen arnoch chi. Er enghraifft, 'llyfr / Testun llawn ar-lein'
  • Addasu eich canlyniadau  - defnyddiwch y nodwedd ar y ddewislen ar yr ochr chwith yn Primo i newid y canlyniadau rydych am eu gweld. Dywedwch wrth Primo yn union beth rydych chi am gael ei arddangos. e.e. Dewiswch 'eitemau gyda thestun llawn ar-lein' / llyfrau mewn Llyfrgell penodol. Bydd hyn yn cyfyngu eich chwiliad i arddangos eitemau testun llawn ar-lein yn unig.

 

Awgrym 3: Ychwanegu mwy o eiriau allweddol

Yn dibynnu ar yr hyn yr ydych yn chwilio amdano, efallai y bydd yn rhaid i chi ychwanegu mwy o eiriau allweddol neu ychwanegu cyfenw'r awdur e.e. campbell biology. Mae hwn yn chwiliad manylach yn hytrach na dim ond chwilio am fioleg.

 

Awgrym 4: "Dyfyniadau dwbl"

Wrth chwilio am ymadroddion, gall fod yn ddefnyddiol eu hamgáu mewn dyfynodau dwbl. Yn union fel chwilio ar y rhyngrwyd, os ydych yn chwilio am ymadrodd penodol ceisiwch roi dyfynodau dwbl o amgylch eich term h.y. "cyfryngau cymdeithasol" - bydd hyn yn cyfyngu eich chwiliad i eitemau sy'n cynnwys y geiriau hyn yn yr union drefn, yn hytrach nag allweddeiriau ar hap.

Enghraifft:

"newid hinsawdd"

  • Bydd hwn yn chwilio am yr ymadrodd 'newid hinsawdd' yn hytrach na'r geiriau unigol, 'hinsawdd' a 'newid' unrhyw le yn y cofnod.

 

Awgrym 5: Adolygwch eich geiriau allweddol!

Dim ond yr hyn rydych chi'n dweud wrtho i chwilio amdano y bydd Primo yn dod o hyd iddo. Os na fydd yn dod o hyd i'r hyn sydd ei angen arnoch, adolygwch eich geiriau allweddol. Cofiwch, wrth chwilio am lyfrau, gwnewch eich geiriau allweddol yn eithaf cyffredinol; gallwch fod yn fwy manwl wrth chwilio am erthyglau cyfnodolion.