Skip to Main Content
Chat now
Sgwrsiwch nawr

Primo: defnyddio catalog y llyfrgell: Mynediad i ffwrdd o'r campws a VPN

Off-Campus access

Mae ein casgliadau helaeth o gylchgronau electronig, cronfeydd data ac e-adnoddau ar gael i chi 24/7 ar ac oddi ar y campws.

Cyn i chi ddechrau chwilio oddi ar y campws:

mewngofnodwch i Primo

           

  • Rydych chi'n gwybod eich bod wedi mewngofnodi'n llwyddiannus os yw'ch enw'n ymddangos ar ochr dde uchaf eich sgrin.
  • Rydych chi bellach wedi'ch dilysu i gael mynediad at adnoddau electronig mae'r Llyfrgell wedi tanysgrifo iddo. Os byddwch yn cau eich porwr, bydd angen i chi fewngofnodi i Primo eto i ail-ddilysu.
  • Pan fyddwch yn dod o hyd i e-lyfr y mae gennych ddiddordeb i ddarllen, efallai y byddwch yn dod ar draws nodiadau llyfrgell a nodiadau dilysu yng nghofnod yr eitemm wrth gyrchu yr adnodd ar-lein - darllenwch y rhain! 
  • Er enghraifft: gellir cyrchu'r llyfr isod trwy ddilysiad Shibboleth (eich enw defnyddiwr a'ch cyfrinair PA neu os ydych chi wedi mewngofnodi i Primo yn barod, bydd hyn yn mynd â chi i'r llyfr yn awtomatig) os ydych chi oddi ar y campws a hefyd mae gan y llyfr 1 trwydded defnyddiwr cydamserol.
  • Gwybodaeth pellach ar sut i gael mynediad i e-adnoddau oddi ar y campws
  • Beth ydw i'n gwneud gyda Primo VPN?
  • Beth i wneud os ydych yn gael problemau gael mynediad i e-adnoddau oddi ar y campws