Skip to Main Content
Chat now
Sgwrsiwch nawr

Primo: defnyddio catalog y llyfrgell: Rhestrau darllen a Primo

Eich rhestr ddarllen

Mae rhestr ddarllen ar gyfer modiwl fel rheol yn cynnwys rhestr o lyfrau a ffynonellau gwybodaeth eraill a gasglwyd gan gynullydd y modiwl i gynorthwyo eich astudiaeth o'r modiwl.

Blackboard

Cewch hyd i'r rhestr ddarllen ar gyfer modiwl yr ydych yn ei astudio yn Blackboard 

Ar gyfer Rhestrau Darllen 2022-2023 (2023-2024 isod)

 • Ewch i'r modiwl yn Blackboard a chliciwch ar y ddolen Rhestr Ddarllen yn y modiwl

 • Yn y dudalen sy'n ymddangos cliciwch ar y ddolen i'r rhestr ddarllen, a bydd y rhestr yn agos yn system Rhestrau Darllen Aspire

Mwy o wybodaeth am eich Rhestrau Darllen Aspire.

Ar gyfer Rhestrau Darllen 2023-2024

 • Ewch i'r modiwl yn Blackboard a bydd y Rhestr Ddarllen yn ymddangos yn y chwe eitem uchaf o fewn Cynnwys y Cwrs
 • Cliciwch ar y Rhestr Ddarllen a bydd yn agor yn system Rhestrau Darllen Aspire

Mwy o wybodaeth am eich Rhestrau Darllen Aspire.

 

Aspire

Gallwch hefyd weld eich rhestrau darllen drwy fynd yn uniongyrchol i'r system Aspire yn aspire.aber.ac.uk

Chwiliwch am fodiwl drwy deipio teitl a/neu god y modiwl.

 

Os ydych chi'n dewis modiwlau ar gyfer y flwyddyn nesaf, neu os ydych chi'n ddarpar fyfyriwr, ewch i dudalennau modiwlau PA ac ar dudalen unrhyw un o'r modiwlau:

 • cliciwch ar Gweld yn Aspire i weld rhestr ddarllen ar gyfer modiwl presennol

 • cliciwch ar Gweld enghraifft o restr yn Aspire i weld enghraifft o restr ar gyfer modiwl a fydd yn cael ei ddysgu yn y dyfodol

 

Defnyddio eich rhestr ddarllen

Gall eich rhestr gynnwys gwerslyfrau a argymhellir ynghyd â ffynonellau eraill megis penodau digidol, erthyglau cyfnodolion, gwefannau a mwy.

Mae'n bosibl y bydd llawer o eitemau wedi'u cynnwys mewn rhai rhestrau a bydd angen i chi ddewis ychydig o eitemau sydd o ddiddordeb.

Mae gan eraill ddarlleniadau hanfodol, darlleniadau pellach a gellir eu rhannu'n ddarlleniadau wythnosol neu eu rhannu'n adrannau. Gwiriwch gyda'ch darlithydd os nad ydych yn sicr beth sydd ei angen.

Cliciwch ar deitl yr eitem i gael rhagor o wybodaeth (fel faint o gopïau printiedig sydd ar gael) neu defnyddiwch yr opsiwn gweld ar-lein i gael mynediad electronig:

Mae’n bosibl y byddwch hefyd yn gweld eitemau ar-lein gyda deunydd digidedig  - mae’r rhain yn benodau neu’n erthyglau sydd ar gael yn electronig yn benodol ar gyfer eich rhestr ddarllen.

Gwnewch yn si┼Ár eich bod yn dilyn y cyfarwyddiadau mynediad ar gyfer eich holl eitemau ar y rhestr ddarllen. Mae angen eich e-bost a'ch cyfrinair Prifysgol ar gyfer y rhan fwyaf o ddeunyddiau electronig - yr enw ar hyn yw dilysiad Shibboleth.

 

Nodweddion Ychwanegol

Gallwch chi wneud llawer mwy gyda'ch rhestr ddarllen fel:

 • gosod eich bwriad darllen

 • ychwanegu nodiadau
 • rhannu eitemau
 • chwilio ynddo am deitl arbennig
 • dod o hyd i adran arbennig neu fath deunydd
 • chwilio i weld llyfrau print neu weld pa deitlau sy'n adnodd ar-lein

Ar gyfer myfyrwyr:

 • Darlleniadau modiwl cyfoes
 • Stoc llyfrgell ar gael mewn pryd ar gyfer dysgu
 • Integreiddio i Primo a Blackboard
 • Cliciwch drwodd i e-lyfrau a chyfnodolion ac erthyglau testun llawn
 • Cliciwch drwodd i benodau ac erthyglau wedi'u digideiddio
 • Nodiadau canllaw
 • Cofnod darllen personol
 • Profiad astudio gwell

Sut i Ddod o Hyd i Lyfr o Dy Restr Ddarllen

Rhestrau darllen a Primo

Gallwch weld a yw llyfr rydych chi wedi dod o hyd iddo yn Primo ar restr ddarllen modiwl penodol gan y bydd yn dangos hyn o dan deitl y llyfr.

Cliciwch y botwm RHESTRAU DARLLEN i weld pa fodiwl(au) y mae'r llyfr arno - bydd hyn yn mynd â chi yn syth i weld y rhestr ddarllen yn Aspire.