Skip to Main Content
Chat now
Sgwrsiwch nawr

Primo: defnyddio catalog y llyfrgell: Beth mae Primo yn chwilio?

Beth ydw i'n chwilio amdano yn Primo?

  • Mae blwch chwilio ar dudalen cartref Primo.

  • Wrth ymyl y blwch chwilio fe welwch gwymplen.

    • Yma rydych chi'n dewis ac yn dweud wrth Primo pa fath o eitem rydych chi'n chwilota amdano.

Isod mae disgrifiad o'r hyn y mae pob opsiwn yn ei chwilio a'i adfer:

1.  Llyfrgelloedd (y chwiliad diofyn):

  • eitemau ffisegol o fewn llyfrgelloedd y campws: llyfrau, cyfnodolion, papurau newydd, pamffledi, DVDs 

  • a'u cyfwerth electronig - e-lyfrau, e-gylchgronau a ffynonellau gwybodaeth electronig eraill y mae PA yn tanysgrifio iddynt (yn chwilio am deitlau'r e-lyfrau/e-gylchgronau cyfan nid penodau/erthyglau unigol oddi mewn).

2. Erthyglau

  • chwiliadau ar draws llawer o erthyglau cyfnodolion gan gyhoeddwyr ac yn dychwelyd canlyniadau gyda thestun llawn ar-lein.

3. Popeth

  • Mae Popeth yn dychwelyd canlyniadau o chwiliadau Llyfrgelloedd ac Erthyglau.

4. Porth Ymchwil Aberystwyth  

  • Mae Porth Ymchwil Aberystwyth yn dod o hyd i draethodau ymchwil graddau uwch PA ac ymchwil sydd wedi’i leoli yng nghadwrfa ymchwil Pure. Os yw’n well gennych, gallwch ymweld â Phorth Ymchwil Aberystwyth a’i chwilio’n uniongyrchol.

5. Chwiliad WHELF 

  • Mae Chwiliad WHELF yn dychwelyd canlyniadau o gatalogau llyfrgelloedd sy’n aelodau o WHELF. WHELF yw Fforwm Llyfrgelloedd Addysg Uwch Cymru ac mae’n cynnwys holl sefydliadau addysg Cymru ynghyd â Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Amgueddfa Cymru, Cyfoeth Naturiol Cymru a’r Brifysgol Agored yng Nghymru.