Skip to Main Content
Chat now
Sgwrsiwch nawr

Astudiaethau Gwybodaeth: Adolygu

Hen Bapurau Arholiad

Hen Bapurau Arholiad

Noder bod yr hawlfraint ar gyfer yr holl hen bapurau arholiad sydd ar gael yma yn eiddo i Brifysgol Aberystwyth. Gallwch argraffu copi sengl ar gyfer astudio personol a gall staff ddefnyddio copïau’n fewnol. Ar gyfer unrhyw waith copïo, ailddosbarthu neu gyhoeddi arall (o unrhyw bapur cyfan, neu ran ohono) mae’n rhaid cael caniatâd gan y Brifysgol. Mae mynediad i’r papurau wedi’i gyfyngu i staff a myfyrwyr sydd â mewngofnod a chyfrinair PA cyfredol.  Os ydych chi’n cael unrhyw broblemau wrth geisio cael mynediad i hen bapurau neu os oes arnoch angen rhagor o wybodaeth cysylltwch ag: Proffiliau Staff.

 

exam photo

Arholiadau

Amserlennu Arholiadau

CHA ar Ailsefyll

Bydd y dudalen Arholiadau ac Asesiadau (Cofrestrfa Academaidd) yn eich cynorthwyo i ganfod gwybodaeth am y pethau canlynol:

 • Amgylchiadau Arbennig - Gwybodaeth Bwysig a Ffurflennu
 • Amserlen Arholiadau
 • Ailsefyll Arholiadau Dramor
 • Confensiynau Arholiadau
 • Confensiynau Pennu Dosbarth Graddau Modiwlar (Israddedigion yn unig)
 • Cyfrifydd Rhaeadr
 • Datganiad ar Gyflwyno Gwaith Cwrs
 • Apeliadau - Gwybodaeth Bwysig a Ffurflenni Apelio.
 • Gwasanaethau Hygyrchedd
 • Llawlyfr Arholiadau Israddedigion
 • Manylion am Ganlyniadau Arholiadau

 

Casgliad Astudio Effeithiol

Casgliad o lyfrau a gynlluniwyd i’ch helpu chi astudio yw’r Casgliad Astudio Effeithiol. Mae’n ymdrin â phynciau fel sut i wneud ymchwil a sut i astudio, sgiliau ysgrifennu, ysgrifennu academaidd, defnyddio’r Saesneg, rheoli amser, sgiliau cyfathrebu a rhai canllawiau cyffredinol ynglŷn ag ymchwil ac astudio ym maes y celfyddydau. Mae’r deunydd ar gyfer pob defnyddiwr, gan gynnwys y rhai hynny nad yw’r Saesneg yn iaith gyntaf iddynt. 

Bydd y Casgliad Astudio Effeithiol yn eich helpu i: 

 • Wneud y gorau o’ch amser astudio
 • Trefnu eich astudiaethau’n effeithiol
 • Trefnu gwybodaeth ar gyfer ymchwilio’n effeithiol
 • Defnyddio’r llyfrau a gewch o’r Llyfrgell yn effeithiol
 • Ysgrifennu eich traethodau, traethodau estynedig neu draethodau ymchwil yn effeithiol
 • Datblygu defnydd clir a chywir o’r Saesneg
 • Llunio llyfryddiaeth


Lleoliad

Lleolir y Casgliadau Astudiaeth Effeithiol ar Lawr F Llyfrgell Hugh Owen ac yn Llyfrgell y Gwyddorau Ffisegol. 

Mae pob eitem yn y Casgliad Astudio Effeithiol yn cael ei hychwanegu at gatalog y Llyfrgell, Primo, ac maent yn cynnwys y rhagddodiad STUDY yn y nod dosbarth.