Skip to Main Content
Chat now
Sgwrsiwch nawr

Astudiaethau Gwybodaeth: Traethodau Ymchwil

Traethodau Ymchwil

Ar hyn o bryd mae llyfrgelloedd Prifysgol Aberystwyth, Llyfrgell Genedlaethol Cymru a Phorth Ymchwil Aberystwyth, yn derbyn y pethau canlynol oddi wrth adrannau academaidd Prifysgol Aberystwyth:

  • Pob traethawd ymchwil llwyddiannus

maent hefyd yn cynnwys traethodau Meistr a ddysgir trwy gwrs cyn 2013:

  • traethodau ymchwil ar bynciau Cymraeg
  • traethodau ymchwil sydd wedi cael Rhagoriaeth

Gwybodaeth bellach

Traethodau Ymchwil Print

Mae gan Aberystwyth gasgliad o draethodau ymchwil a allai fod o ddefnydd i chi wrth lunio eich traethawd ymchwil eich hun. Maent i gyd ar Primo. Os hoffech chwilio am draethodau ymchwil ar bwnc penodol defnyddiwch yr allweddair disthes ynghyd ag unrhyw allweddeiriau perthnasol eraill.

 

Traethodau Ymchwil Electronig

Chwiliwch gadwrfa’r Brifysgol, Porth Ymchwil Aberystwyth a Gwasanaeth ‘Electronic Thesis Online’ y Llyfrgell Brydeinig (Nid yw'r gwasanaeth hwn ar gael ar hyn o bryd):

I gael rhagor o wybodaeth, gweler

Gwneud cais am draethawd ymchwil

•    Nid oes modd benthyca traethodau ymchwil a gedwir yn llyfrgelloedd Prifysgol Aberystwyth, dim ond edrych arnynt yn y llyfrgell.
•    Mae’n bosibl y bydd traethodau doethuriaeth ar gael yn electronig trwy EThOS (Nid yw'r gwasanaeth hwn ar gael ar hyn o bryd).
•    Mae’n bosibl y bydd rhai traethodau ymchwil eraill ar gael trwy Borth Ymchwil Aber
•    Os nad yw’r traethawd ymchwil ar gael ar-lein, gall myfyrwyr y Brifysgol sy’n dysgu o bell ac na allant ymweld â’r Llyfrgell naill ai:  


o    Wneud cais am y traethawd ymchwil cyfan o’u llyfrgell leol trwy fenthyciad rhwng llyfrgelloedd – i’w ddefnyddio er mwyn cyfeirio ato’n unig
o    Gwneud cais i bennod gael ei sganio a’i hanfon atynt ar ebost* 

*Llenwch y ffurflen yn Primo a byddwn yn sganio tudalen gynnwys y traethawd ymchwil ac yn ebostio copi atoch fel y gallwch ddewis y bennod yr hoffech inni ei hanfon atoch. 


Myfyrwyr Llawn-amser: Mae rhagor o fanylion ar wneud cais am Draethodau Ymchwil ar gael yma