Skip to main content
Chat now
Sgwrsiwch nawr

Astudiaethau Gwybodaeth: Cadw’n gyfamserol

Newyddion

Gale General Onefile

Erthyglau cylchgronau, cyfnodolion a newyddion ar bynciau o ddiddordeb cyffredinol a digwyddiadau cyfoes.

BOB (Box of Broadcasts)

Gallwch gael y newyddion Teledu a Radio diweddaraf. Dros 60 o sianeli teledu a radio.

Times Digital Archive 

Cronfa ddata sy’n cynnwys rhifyn digidol llawn o bapur newydd.

The Times (Llundain), o 1785- 2014. Mae’n cynnwys pob tudalen lawn o bob rhifyn o’r papur newydd, gan gynnwys penawdau, erthyglau a delweddau o’r holl gynnwys – tudalennau blaen, erthyglau golygyddol, hysbysiadau am enedigaethau a marwolaethau, hysbysebion a hysbysebion wedi’u dosbarthu.

Casgliad Papurau Newydd Burney

Mwy na 1,200 o bapurau newydd/deunyddiau newyddion o bapurau newydd Saesneg cynnar o’r 17eg a’r 18fed ganrif.

Gwasanaethau Hysbysu

JournalTOCs

Mae JournalTOCs yn wasanaeth sy’n eich galluogi i ddarganfod yr erthyglau diweddaraf gan y cyhoeddwyr. Mae hyn yn gasgliad rhad ac am ddim o dablau cynnwys o gyfnodolion ysgolheigaidd. Mae dros 30,000 o gyfnodolion wedi’u cynnwys. Gallwch ddewis derbyn neges i’ch hysbysu bob tro y cyhoeddir rhifynnau newydd o’r cyfnodolion rydych yn eu ‘dilyn’.

 

ZETOC Alerts

Cronfa ddata ymchwil a ddarperir gan y Llyfrgell Brydeinig sy’n cynnig mynediad at dros 30,000 o gyfnodolion yn ogystal â phapurau cynadleddau. Gallwch ddewis cael neges e-bost i’ch hysbysu am yr erthyglau neu’r cyfnodolion diweddaraf sy’n gysylltiedig â’ch diddordebau.

InfoStudiesAber Twitter

Sicrhewch eich bod yn cael y wybodaeth ddiweddaraf oddi wrth sefydliad llyfrgelloedd a gwybodaeth y DU, CILIP