Skip to Main Content
Chat now
Sgwrsiwch nawr

Astudiaethau Gwybodaeth: Dysgu o Bell

Gwasanaethau ar gyfer Myfyrwyr Dysgu o Bell

Library Hub Discover

Chwiliwch gronfa ddata o 119 o gatalogau llyfrgell academaidd, cenedlaethol ac arbenigol y DU ac Iwerddon.

Cael trafferth dod o hyd i destun llawn yr erthygl sydd ei hangen arnoch?

Rhowch gynnig ar yr awgrymiadau hyn;

  • Chwiliwch gan ddefnyddio teitl y cyfnodolyn yn y prif flwch chwilio yn Primo.
  • Defnyddiwch ddyfynodau o amgylch teitl y cyfnodolyn E.e. "Journal of Documentation" i chwilio am deitl y cyfnodolyn fel brawddeg.
  • Efallai fod y cyfnodolyn ar gael mewn print yn unig, a gallwch wneud cais am gopi o’r erthygl sydd ei hangen arnoch (Dysgwyr o Bell yn unig).  Ffurflen i Ddysgwyr o Bell wneud cais am gopi o erthygl o gyfnodolyn
  • Os nad yw’r fersiynau printiedig nac ar-lein ar gael defnyddiwch Cyflenwi Dogfennau i wneud cais am yr erthygl lawn.

Myfyrwyr Llawn-amser: Dewiswch 'Cyflenwi Dogfennau' ac ‘Erthygl' i wneud cais am erthygl.

  

 

SCONUL Access

Mae SCONUL Access yn gynllun sy’n galluogi i nifer o ddefnyddwyr llyfrgelloedd prifysgolion fenthyca neu ddefnyddio llyfrau a chyfnodolion mewn llyfrgelloedd eraill sy’n rhan o’r cynllun. I gael rhagor o wybodaeth am y cynllun, pwy sy’n gymwys, a sut mae’n gweithio, ewch i.

Sut ydwyf yn gwneud cais am lyfrau? (Ddysgwr o Bell)

Gwnewch eich cais ar Primo. Nid oes angen ein he-bostio! Dilynwch ein canllawiau syml

 

 

Gwasanaeth Benthyca Llyfrau trwy'r Post

  • Mae'r gwasanaeth benthyca llyfrau trwy’r post ar gael i fyfyrwyr dysgu o bell sydd wedi’u cofrestru â’r Brifysgol.

Cewch ragor o fanylion yma: Benthyciad Post

 

 

Gwneud Cais am Bennod o Lyfr

Os nad yw llyfr ar gael i'w fenthyca, gallwn sganio ac e-bostio hyd at un bennod o'r llyfr hwnnw atoch.
Dewiswch y ddolen Dysgwyr o Bell ar dudalen hafan Primo ac yna dewiswch Pennod.

Defnyddio e-adnoddau oddi ar y campws

Gwneud cais am draethawd ymchwil

•    Nid oes modd benthyca traethodau ymchwil a gedwir yn llyfrgelloedd Prifysgol Aberystwyth, dim ond edrych arnynt yn y llyfrgell.
•    Mae’n bosibl y bydd traethodau doethuriaeth ar gael yn electronig trwy EThOS
•    Mae’n bosibl y bydd rhai traethodau ymchwil eraill ar gael trwy Borth Ymchwil Aber
•    Os nad yw’r traethawd ymchwil ar gael ar-lein, gall myfyrwyr y Brifysgol sy’n dysgu o bell ac na allant ymweld â’r Llyfrgell naill ai:  


o    Wneud cais am y traethawd ymchwil cyfan o’u llyfrgell leol trwy fenthyciad rhwng llyfrgelloedd – i’w ddefnyddio er mwyn cyfeirio ato’n unig
o    Gwneud cais i bennod gael ei sganio a’i hanfon atynt ar ebost* 

*Llenwch y ffurflen yn Primo a byddwn yn sganio tudalen gynnwys y traethawd ymchwil ac yn ebostio copi atoch fel y gallwch ddewis y bennod yr hoffech inni ei hanfon atoch. 


Myfyrwyr Llawn-amser: Mae rhagor o fanylion ar wneud cais am Draethodau Ymchwil ar gael yma 
 

Cerdyn Aber

Mae mwy o wybodaeth am eich Cerdyn Aber ar gael yma: Cerdyn Aber

Gellir anfon Cardiau Aber trwy’r post at Ddysgwyr o Bell nad ydynt yn dod i ysgol astudio wyneb yn wyneb. Cysylltwch â gg@aber.ac.uk i wneud cais am hyn.