Skip to main content
Chat now
Sgwrsiwch nawr

Astudiaethau Gwybodaeth: Dysgu o Bell

Gwasanaethau ar gyfer Myfyrwyr Dysgu o Bell

Gwasanaethau TG a llyfrgell sydd ar gael:  https://www.aber.ac.uk/cy/is/help/distancelearners

Library Hub Discover

Chwiliwch gronfa ddata o 119 o gatalogau llyfrgell academaidd, cenedlaethol ac arbenigol y DU ac Iwerddon.

Cael trafferth dod o hyd i destun llawn yr erthygl sydd ei hangen arnoch?

Rhowch gynnig ar yr awgrymiadau hyn;

 • Chwiliwch gan ddefnyddio teitl y cyfnodolyn yn y prif flwch chwilio yn Primo.
 • Defnyddiwch ddyfynodau o amgylch teitl y cyfnodolyn E.e. "Journal of Documentation" i chwilio am deitl y cyfnodolyn fel brawddeg.
 • Efallai fod y cyfnodolyn ar gael mewn print yn unig, a gallwch wneud cais am gopi o’r erthygl sydd ei hangen arnoch (Dysgwyr o Bell yn unig).  Ffurflen i Ddysgwyr o Bell wneud cais am gopi o erthygl o gyfnodolyn
 • Os nad yw’r fersiynau printiedig nac ar-lein ar gael defnyddiwch Cyflenwi Dogfennau i wneud cais am yr erthygl lawn.

 

Requesting a thesis

 • Theses held in Aberystwyth University libraries are not available for loan - only for consultation in the library.
 • PHD theses may be available electronically via EThOS: https://ethos.bl.uk/Home.do
 • Some other theses may be available via the Aber Research Portal: https://research.aber.ac.uk
 • Where the thesis is not available online, AU Distance Learning Students, who are not able to visit the Library, can either:
  • Request the whole thesis via inter library loan through their local library - for reference use only
  • Request a chapter be scanned and emailed to them. Please complete the form below and we will scan and email you a copy of the contents page of the thesis so you can select the chapter you would like sent to you. You can make this request using our Distance Learner request form for theses.

Sut ydwyf yn gwneud cais am lyfrau?

Gwnewch eich cais ar Primo. Nid oes angen ein he-bostio! Dilynwch ein canllawiau syml: https://faqs.aber.ac.uk/2230

 

 

SCONUL Access

** Mae'r gwasanaeth hwn wedi'i atal am gyfnod **

Mae SCONUL Access yn gynllun sy’n galluogi i nifer o ddefnyddwyr llyfrgelloedd prifysgolion fenthyca neu ddefnyddio llyfrau a chyfnodolion mewn llyfrgelloedd eraill sy’n rhan o’r cynllun. I gael rhagor o wybodaeth am y cynllun, pwy sy’n gymwys, a sut mae’n gweithio, ewch i: https://www.sconul.ac.uk/sconul-access

Gwasanaeth Benthyca Llyfrau trwy'r Post

 • Dim ond i fyfyrwyr yr Adran Astudiaethau Gwybodaeth sy'n astudio trwy ddysgu o bell y mae'r gwasanaeth benthyca llyfrau trwy'r post.
 • I wneud cais am fenthyca llyfr trwy'r post, dilynwch y cyfarwyddiadau yn: https://faqs.aber.ac.uk/2230
 • Y cyfnod benthyca arferol fydd pedair wythnos
 • Bydd y benthyciadau'n adnewyddu yn awtomatig bob pedair wythnos tan iddynt gyrraedd y cyfnod eithaf ar gyfer benthyca (12 mis), neu os daw cais am yr eitem gan ddefnyddiwr arall.
 • Gallwch anfon yr eitemau yn ôl trwy'r post, cyhyd â'ch bod yn defnyddio post wedi'i recordio neu ei gofrestru.
 • Dylid eu hanfon yn ôl i Lyfrgell Hugh Owen*
 • Tan iddynt gael eu derbyn yn y Llyfrgell, eich cyfrifoldeb chi yw pob eitem.

* Cyfeiriad i anfon llyfrau:

Gwasanaethau Gwybodaeth, Prifysgol Aberystwyth, Llyfrgell Hugh Owen, Penglais, Aberystwyth, SY23 3DZ

Book Chapter Request

Where a book is not available for loan we are able to scan and email up to one chapter. Please complete our Distance Learner request form for book chapters: https://www.aber.ac.uk/en/is/forms/bookchapter/

Sut ydw i'n cael mynediad i e-adnoddau oddi ar y campws

Canfod a defnyddio erthyglau cyfnodolion oddi ar y campws