Skip to Main Content
Chat now
Sgwrsiwch nawr

Hanes a Hanes Cymru: Cyflwyniad

Cyflwyniad

Helo! Fy enw i yw Lloyd Roderick, eich Llyfrgellydd Pwnc, ac rwyf yma i’ch helpu i ddod o hyd i adnoddau llyfrgell a fydd yn eich galluogi i fanteisio i’r eithaf ar eich astudiaethau ym maes Hanes a Hanes Cymru

Gallaf eich helpu gyda...

  • dod o hyd i lyfrau ac erthyglau priodol ar gyfer eich traethodau, adolygu ac ymchwil.
  • ​cyfeirnodi a chyfeirio
  • darparu hyfforddiant ar sgiliau gwybodaeth a chynnig cymorth cynhwysfawr

Lluniwyd y canllaw hyn i'ch helpu i fanteisio i'r eithaf ar ein hadnoddau llyfrgell.

Desg Llyfrgell a TG

Mae Desg Llyfrgell a Technoleg Gwybodaeth rhithiol ar gael drwy sgwrs ar-lein, Teams, ffôn ac e-bost. 

Ceir rhagor o wybodaeth ar y dudalen we yma: https://www.aber.ac.uk/cy/is/help/contactus/ 

Taith o amgylch Llyfrgell Hugh Owen

Dilynwch ni

Dilynwch Gwasanaethau Gwybodaeth

 

 

Cyfryngau cymdeithasol

 

Blogiau

Sesiynau galw-heibio wyneb-yn-wyneb

Rwy'n cynnig sesiynau wyneb-yn-wyneb galw heibio Llyfrgell:

11yb - 2yp, dydd Gwener

Desg Ymholiadau Lefel F,

Llyfrgell Hugh Owen

(yn ystod tymor yn unig)

Dewch â'ch cwestiynau am ddod o hyd i ffynonellau gwybodaeth ar gyfer eich aseiniadau, traethawd hir neu ymchwil.

Fel arall, gallwch e-bostio eich cwestiynau ataf: glr9@aber.ac.uk 

Trefnu apwyntiad

Methu dod draw i'r sesiwn galw-heibio ar Lefel F?

Beth am  drefnu cyfarfod ar-lein neu wyneb yn wyneb gyda mi i gael sgwrs am eich ymholiad llyfrgell.

Trefnwch apwyntiad 

Dewiswch leoliad, dyddiad a'r amser sydd orau gennych. Anfonir e-bost atoch i gadarnhau y manylion.