Skip to Main Content
Chat now
Sgwrsiwch nawr

Hanes a Hanes Cymru: Cyflwyniad

Cyflwyniad

Helo! Fy enw i yw Lloyd Roderick, eich Llyfrgellydd Pwnc, ac rwyf yma i’ch helpu i ddod o hyd i adnoddau llyfrgell a fydd yn eich galluogi i fanteisio i’r eithaf ar eich astudiaethau ym maes Hanes a Hanes Cymru

Gallaf eich helpu gyda...

  • dod o hyd i lyfrau ac erthyglau priodol ar gyfer eich traethodau, adolygu ac ymchwil.
  • ​cyfeirnodi a chyfeirio
  • darparu hyfforddiant ar sgiliau gwybodaeth a chynnig cymorth cynhwysfawr

Lluniwyd y canllaw hyn i'ch helpu i fanteisio i'r eithaf ar ein hadnoddau llyfrgell.

Making History: an introduction to the history and practices of a discipline - Peter Lambert & Phillipp Schofield (eds.)

Peasants and historians : debating the medieval English peasantry - Phillipp Schofield

A tolerant nation? : revisiting ethnic diversity in a devolved Wales - Charlotte Williams, Neil Evans & Paul O'Leary (eds.)

Claiming the streets : processions and urban culture in South Wales, c.1830-1880 - Paul O'Leary

Unemployment, poverty and health in interwar South Wales - Steven Thompson

Seals Seals and society : medieval Wales, the Welsh Marches and their English border region - Elizabeth New, Phillipp Schofield, Susan M Johns & John McEwan (eds.)

The elect Methodists Calvinistic Methodism in England and Wales, 1735-1811 - David Ceri Jones, Boyd Stanley Schlenther & Eryn Mant White

The Welsh Bible - Eryn White

Resorts and ports : European seaside towns since 1700 - Peter Borsay & John K Walton

The image of Georgian Bath, 1700-2000 : towns, heritage, and history - Peter Borsay

Shocking bodies : life, death & electricity in Victorian England - Iwan Rhys Morus

When Physics Became King - Iwan Morus

How the past was used : historical cultures, c. 750-2000 - Peter Lambert & Björn Weiler (eds.)

Chinese in Colonial Burma A Migrant Community in A Multiethnic State - Yi Li

Desg Llyfrgell a TG

Mae Desg Llyfrgell a Technoleg Gwybodaeth rhithiol ar gael drwy sgwrs ar-lein, Teams, ffôn ac e-bost. 

Ceir rhagor o wybodaeth ar y dudalen we yma: https://www.aber.ac.uk/cy/is/help/contactus/ 

Taith o amgylch Llyfrgell Hugh Owen

Diweddariadau

Aberystwyth University logo

Diweddariadau Gwasanaethau GG

Dilynwch ein blog i gael y newyddion diweddaraf am wasanaethau Gwasanaethau Gwybodaeth.

Tanysgrifiwch i'r blog i dderbyn hysbysiad e-bost o unrhyw faterion a allai effeithio ar eich defnydd o'n systemau a'n gwasanaethau ni.

Sesiynau galw-heibio wyneb-yn-wyneb

Rwy'n cynnig sesiynau wyneb-yn-wyneb galw heibio Llyfrgell:

11yb - 2yp, dydd Gwener

Desg Ymholiadau Lefel F,

Llyfrgell Hugh Owen

(yn ystod tymor yn unig)

Dewch â'ch cwestiynau am ddod o hyd i ffynonellau gwybodaeth ar gyfer eich aseiniadau, traethawd hir neu ymchwil.

Fel arall, gallwch e-bostio eich cwestiynau ataf: glr9@aber.ac.uk 

Trefnu apwyntiad

Methu dod draw i'r sesiwn galw-heibio ar Lefel F?

Beth am  drefnu cyfarfod ar-lein neu wyneb yn wyneb gyda mi i gael sgwrs am eich ymholiad llyfrgell.

Trefnwch apwyntiad 

Dewiswch leoliad, dyddiad a'r amser sydd orau gennych. Anfonir e-bost atoch i gadarnhau y manylion.