Skip to main content
Chat now
Sgwrsiwch nawr

Hanes a Hanes Cymru: Cyflwyniad

COVID-19: Diweddariad o'r Llyfrgell

COVID-19 Diweddariad o'r Llyfrgell

Gellir ddod o hyd i'r newyddion ddiweddaraf ar wasanaethau'r Llyfrgell a ThG ar y dudalen ganlynol: https://www.aber.ac.uk/cy/is/news/isupdate/

Lle a sut i ddod o hyd i mi!

Yn ein hymdrechion i reoli effaith coronafirws (COVID-19), bydd holl weithgareddau cymorth llyfrgell wyneb yn wyneb yn dod i ben.

Mae Llyfrgell Hugh Owen a Llyfrgell y Gwyddorau Ffisegol ar gau nes clywir yn wahanol. 

Mae cefnogaeth Llyfrgell dal ar gael drwy ebost, ffôn, Skype a MS Teams. 

 

Cysylltwch â fi:

E-bost: glr9@aber.ac.uk 

Rhif ffôn: 01970 62 1847

am ymholiadau

neu

Trefnu Apwyntiad (MS Teams neu Skype )

Defnyddiwch y linc isod o dan fy llun yn y blwch Manylion Cyswllt i ddod o hyd i ddyddiadau ac amseroedd ac i drefnu apwyntiad neu ewch i https://libcal.aber.ac.uk/appointments/lloyd

Dewiswch ddydd ac amser yn ôl y trefn arferol.

 

Cyflwyniad

Helo, Lloyd Roderick ydw i, y llyfrgellydd pwnc ar gyfer yr adran Hanes a Hanes Cymru. Diben y dudalen hon yw eich helpu i gael y gorau o’n hadnoddau ym maes hanes a hanes Cymru. Mae croeso i chi gysylltu â mi os oes gennych unrhyw gwestiynau.  Rydw i yma i’ch helpu!

Manylion Cyswllt

Lloyd Roderick's picture
Lloyd Roderick
Cyfryngau cymdeithasol: Twitter Page

Gwybodaeth gweithio ac astudio o adref

Cwestiynau a holir yn aml

Gwybodaeth ddefnyddiol i staff a myfyrwyr sy'n gweithio ac astudio o adref.

https://faqs.aber.ac.uk/ 

Llyfrau gan staff yr adran

Russia's international relations in the twentieth century - Alastair Kocho-Williams

Peasants and historians : debating the medieval English peasantry - Phillipp Schofield

When Physics Became King - Iwan Morus

Kingship, rebellion, and political culture : England and Germany, c.1215-c.1250 - Björn Weiler

The image of Georgian Bath, 1700-2000 : towns, heritage, and history - Peter Borsay

The Welsh Bible - Eryn White

Claiming the streets : processions and urban culture in South Wales, c.1830-1880 - Paul O'Leary

Clubs and societies in eighteenth-century Ireland - Martyn Powell & John Kelly

Seals Seals and society : medieval Wales, the Welsh Marches and their English border region - Elizabeth New, Phillipp Schofield, Susan M Johns & John McEwan (eds.)

Making History: an introduction to the history and practices of a discipline - Peter Lambert & Phillipp Schofield (eds.)

US Policy Towards Cuba - Jessica Gibbs

How the past was used : historical cultures, c. 750-2000 - Peter Lambert & Björn Weiler (eds.)

Thailand in the Cold War - Matthew Phillips

Resorts and ports : European seaside towns since 1700 - Peter Borsay & John K Walton

Unemployment, poverty and health in interwar South Wales - Steven Thompson

The elect Methodists Calvinistic Methodism in England and Wales, 1735-1811 - David Ceri Jones, Boyd Stanley Schlenther & Eryn Mant White

Shocking bodies : life, death & electricity in Victorian England - Iwan Rhys Morus

A tolerant nation? : revisiting ethnic diversity in a devolved Wales - Charlotte Williams, Neil Evans & Paul O'Leary (eds.)

Mynediad oddi ar y Campws

Mae ein casgliadau o gyfnodolion electronig, cronfeydd data ac e-lyfrau yn parhau i fod ar gael i chi 24/7 ar ac oddi ffwrdd o’r campws.

Cyn i chi ddechrau unrhyw chwilio oddi ar y campws:
mewngofnodwch i Primo
  • Ewch i https://primo.aber.ac.uk/
  • Mewngofnodwch gan ddefnyddio'r ddolen Mewngofnodi ar ochr dde uchaf eich sgrin.

undefined

Rydych chi'n gwybod eich bod wedi mewngofnodi'n llwyddiannus os yw'ch enw'n arddangos ar ochr dde uchaf eich sgrin.

Rydych bellach wedi'ch dilysu i gael mynediad at adnoddau electronig tanysgrifiedig Prifysgol Aberystwyth. Os byddwch chi'n cau'ch porwr, bydd angen i chi fewngofnodi i Primo eto i ail-ddilysu.

I gael rhagor o wybodaeth ar ddefnyddio e-adnoddau oddi ar y campws gweler ein Cwestiynau a Holir yn Aml rhif 163. (Saesneg yn unig, aros am gyfieithiad). 

Mynediad i e-adnoddau oddi ar y campws