Skip to Main Content
Chat now
Sgwrsiwch nawr

Hanes a Hanes Cymru: Cyflwyniad

COVID-19 Diweddariad o'r Llyfrgell

Making History: an introduction to the history and practices of a discipline - Peter Lambert & Phillipp Schofield (eds.)

Peasants and historians : debating the medieval English peasantry - Phillipp Schofield

A tolerant nation? : revisiting ethnic diversity in a devolved Wales - Charlotte Williams, Neil Evans & Paul O'Leary (eds.)

Claiming the streets : processions and urban culture in South Wales, c.1830-1880 - Paul O'Leary

Unemployment, poverty and health in interwar South Wales - Steven Thompson

Seals Seals and society : medieval Wales, the Welsh Marches and their English border region - Elizabeth New, Phillipp Schofield, Susan M Johns & John McEwan (eds.)

The elect Methodists Calvinistic Methodism in England and Wales, 1735-1811 - David Ceri Jones, Boyd Stanley Schlenther & Eryn Mant White

The Welsh Bible - Eryn White

Resorts and ports : European seaside towns since 1700 - Peter Borsay & John K Walton

The image of Georgian Bath, 1700-2000 : towns, heritage, and history - Peter Borsay

Shocking bodies : life, death & electricity in Victorian England - Iwan Rhys Morus

When Physics Became King - Iwan Morus

How the past was used : historical cultures, c. 750-2000 - Peter Lambert & Björn Weiler (eds.)

Chinese in Colonial Burma A Migrant Community in A Multiethnic State - Yi Li

Gwasanaeth Clicio a Chasglu y Llyfrgell

pile of assorted-color books

Mae gwybodaeth ar ein gwasanaeth Clicio a Chasglu, a rhai gwasanaethau cyfyngedig eraill, ar gael ar https://www.aber.ac.uk/cy/is/library-services/cac. Os gwelwch yn dda, darllenwch y dudalen hon yn ofalus cyn defnyddio’r gwasnaeth. Yr ydym yn dibynnu arnoch chi i ddilyn ein rheoliadau newydd a amlinellir ar y dudalen er mwyn parhau i ddarparu’r gwasanaeth hwn.

Mae'r gwasanaeth Clicio a Chasglu ar gael ar Lefel D, Llyfrgell Hugh Owen. Mwy o wybodaeth: https://www.aber.ac.uk/cy/is/library-services/cac

Gallwch ddarganfod mwy o wybodaeth ynglŷn â defnyddio’r Gwasanaeth ar ein tudalennau Cwestiynau Cyffredin Clicio a Chasglu.

Ceir mwy o wybodaeth ar eich diogelwch wrth ddefnyddio'r gwasanaeth Clicio a Chasglu drwy fynd i'r dudalen we yma: https://www.aber.ac.uk/cy/is/library-services/cac/

Ail-gyflwyno gwasanaethau

Rydym wedi bod yn brysur yn darparu mynediad i adnoddau, cefnogaeth a chyngor ar-lein i chi. Mae'r tabiau canlynol yn dangos pa wasanaethau sydd ar gael a pha rai sydd ddim ar gael eto. 

 • Clicio a Chasglu - trwy archebu slot ymlaen llaw yn unig
 • Casglu benthyciadau offer - trwy archebu slot ymlaen llaw yn unig
 • Dychwelyd benthyciadau llyfrgell – llyfrau ac offer - unrhyw amser yn ystod yr oriau agor a hysbysebir
 • Argraffu, llungopïo a sganio - unrhyw amser yn ystod yr oriau agor a hysbysebir
 • Casglu Cardiau Aber - unrhyw amser yn ystod yr oriau agor a hysbysebir
 • Casglu laniard eithrio gorchydd gwyneb - ar unrhyw adeg yn ystod yr oriau a hysbysebir
 • Ymgynghori â eitemau nad ydynt ar gael i’w benthyg -   drwy drefniant ymlaen llaw
 • Gwasanaeth Cyflenwi Dogfennau - trwy archebu slot ymlaen llaw yn unig
 • Cyfleusterau gwylio DVD - trwy archebu slot ymlaen llaw yn unig
 • Gwasanaeth ymholiadau wyneb yn wyneb
 • Gwerthiant papurach a defnyddiau traul
 • Rhwymo
 • Pori’r casgliadau
 • Rhoddion i’r Llyfrgell heblaw rhai sydd wedi eu trefnu o flaen llaw
 • Lamineiddio
 • Loceri
 • Papurau Newydd
 • OPAC’s
 • Ymgynghori Llyfrau Anghyffredin a dogfennau archifdy

Manylion Cyswllt

Profile Photo
Lloyd Roderick
Cyfryngau cymdeithasol: Twitter Page

Cyflwyniad

Helo! Fy enw i yw Lloyd Roderick, eich Llyfrgellydd Pwnc, ac rwyf yma i’ch helpu i ddod o hyd i adnoddau llyfrgell a fydd yn eich galluogi i fanteisio i’r eithaf ar eich astudiaethau ym maes Hanes a Hanes Cymru.

Gallaf eich cynorthwyo i ddod o hyd i lyfrau ac erthyglau priodol ar gyfer eich traethodau, adolygu ac ymchwil.

Lluniwyd y tudalennau hyn i'ch helpu i fanteisio i'r eithaf ar ein hadnoddau llyfrgell.

Desg Llyfrgell a TG

Mae Desg Llyfrgell a Technoleg Gwybodaeth rhithiol ar gael drwy sgwrs ar-lein, Teams, ffôn ac e-bost. 

Ceir rhagor o wybodaeth ar y dudalen we yma: https://www.aber.ac.uk/cy/is/help/contactus/