Skip to Main Content
Chat now
Sgwrsiwch nawr

Hanes a Hanes Cymru: Erthyglau a chronfeydd data allweddol

Adnoddau allweddol

Gellir dod o hyd i bob adnodd electronig ar gyfer Hanes a Hanes Cymru drwy Primo lle gallwch ddarganfod adnoddau unigol neu groes-chwilio nifer ohonynt ar yr un pryd. Mae Primo yn cynnwys prif adnoddau megis cronfeydd data o ddyfyniadau, e-gylchgronau ac e-lyfrau, gwefannau dewisol, mynedfeydd pwnc, adnoddau data a chyfryngau, newyddion, deunyddiau cyfeirnod a chatalogau llyfrgell.

Detholiad o gronfeydd data nodweddiadol:

Bibliography of British and Irish History (BBIH)

JISC Historical Texts

Mass Observation Online (Adam Matthew Digital)

Oxford Dictionary of National Biography

Cyfnodolion CELT

Detholiad o gyfnodolion yn ein casgliad CELT:

 • O'r Pedwar Gwynt
 • Barn
 • Taliesin
 • Efrydiau Athronyddol
 • Studi Celtici
 • Cornish Studies
 • The Irish Review
 • Annales de Bretagne et des pays de l'ouest
 • Comhar
 • Planet: the Welsh Internationalist
 • Brud Nevez
 • Eigse: a Jouirnal of Irish Studies
 • Studia Celtica
 • Y Traethodydd

Primo Search

Search In Primo

Erthyglau academaidd

Cewch gwybodaeth academaidd pwysig .  Gallwch canfod am erthyglau academaidd gan ddefnyddio botwm 'Erthyglau & mwy' wrth chwilio Primo.

Mynediad oddi ar y Campws

Os ydych am gael mynediad i'n hadnoddau electronig oddi ar y campws, nid oes angen i chi osod a rhedeg VPN bellach; gellir cael mynediad at y rhain gan ddefnyddio Primo VPN.

Yr hyn sydd angen i chi ei wneud yw:

1. Mewngofnodi i https://primo-vpn.aber.ac.uk gyda’ch enw defnyddiwr a chyfrinair PA. Mae rhaid i chi gadw'r porwr ar agor tra'ch bod yn gweithio. 

2. Mewngofnodi i https://primo.aber.ac.uk gyda’ch enw defnyddiwr a chyfrinair PA - cewch eich annog i wneud hyn ar ôl cysylltu â Primo VPN. 

Byddwch wedyn yn cael mynediad oddi ar y campws i’r mwyafrif o adnoddau gwybodaeth electronig y mae PA wedi tanysgrifio iddynt a’u testun llawn. Os ydych chi’n cau eich porwr bydd angen i chi fewngofnodi eto.

I gael rhagor o wybodaeth ar ddefnyddio e-adnoddau oddi ar y campws gweler ein Cwestiynau a Holir yn Aml rhif 163. (Saesneg yn unig, aros am gyfieithiad).