Skip to Main Content
Chat now
Sgwrsiwch nawr

Hanes a Hanes Cymru: Llyfrau ac e-lyfrau

Lleoliadau’r Silffoedd

Lleolir y prif adrannau ar gyfer Hanes a Hanes Cymru ar Lefel F Llyfrgell Hugh Owen ac yng ngasgliad CELT Llyfrgell Hugh Owen

Lefel F

D History, by country - Europe, Old World
E-F History, by country - The Americas
H Social Sciences
J Political Sciences
JC Political Theory
JF Constitutional History
JK Politics, USA
JN Politics, Europe
JX-JZ International Relations
U Military Sciences
V Naval Science

Llyfrau hanes newydd

Loading ...

E-lyfrau

Mae Prifysgol Aberystwyth yn tanysgrifo i ystod eang o e-lyfrau a chasgliadau o e-lyfrau.

Mae gennym filoedd o e-lyfrau ac mae ein casgliad yn tyfu'n barhaus. Gallwch gael mynediad i ddarllen e-lyfr drwy Primo.

Ymwelwch â'r dudalen yma am fwy o wybodaeth a gweld cyfarwyddiadau ar Primo.

Cronfeydd data allweddol o e-lyfrau

Dyma restr o gronfeydd data allweddol o e-lyfrau defnyddiol:

 

Mwy o lyfrau

Os nad ydych yn gallu dod o hyd i'r llyfr 'rydych yn chwilio amdano yn y llyfrgell, gallwch wneud cais amdano trwy'r ymgyrch ​Mwy o Lyfrau (Myfyrwyr yn unig). Bydd pob llyfr sy'n cael ei archebu drwy'r ymgyrch yn cael ei osod yng nghasgliad y llyfrgell.

Am fwy o wybodaeth, ewch i'r dudalen yma.

FAQ - Sut ydw i'n cael mynediad i e-adnoddau oddi ar y campws

Primo - Catalog y llyfrgell

Chwilio Primo

Gwasanaeth Cyflenwi Dogfennau

Mae Gwasanaeth Cyflenwi Dogfennau yn caniatáu defnyddwyr cofrestredig i wneud cais am eitemau nad ydynt ar gael yn llyfrgelloedd y Brifysgol.

Gallwn gefnogi staff a myfyrwyr gydag ymchwil a dysgu trwy leoli a chyflenwi llyfrau, penodau ac erthyglau a gedwir gan lyfrgelloedd eraill.

Bydd Gwasanaethau Gwybodaeth yn talu costau o’r dyraniad ar gyfer y gwahanol grwpiau o ddefnyddwyr ym mhob adran academaidd, yn amodol ar yr arian sydd ar gael.

Am fwy o wybodaeth ar y gwasanaeth Cyflenwi Dogfennau ac i weld sawl cais am ddim fedrwch ei gyflwyno, ewch i'r dudalen yma.

Casgliad CELT

Taliesin

Mae’r Casgliad Celtaidd yn dwyn ynghyd ddeunyddiau sy’n ymwneud â Llydaw, Cernyw, Ynys Manaw, Iwerddon, Yr Alban a Chymru, ac yn cynnwys oddeutu 25,000 o lyfrau. Er bod y casgliad yn cynnwys deunyddiau ar bob pwnc sy’n ymwneud â’r gwledydd Celtaidd, hanes a llenyddiaeth yw’r ddwy gyfres fwyaf a geir yn y casgliad. Lleolir y casgliad yn Llyfrgell Hugh Owen ar Lefel E. Mae’r rhagddodiad CELT wedi’i nodi ar feingefn eitemau yn y casgliad, Gellir dod o hyd iddynt i gyd drwy Primo