Skip to Main Content
Chat now
Sgwrsiwch nawr

Canfod a Rheoli Gwybodaeth ar gyfer eich Traethawd Hir: 3. Ffynonellau gwybodaeth

Cyflwyniad

Gallwch ddod o hyd i wybodaeth yn unrhyw le – llyfrau, dyddiaduron, y cyfryngau cymdeithasol, blogiau, profiadau personol, erthyglau cylchgronau, barn arbenigwyr, papurau a adolygir gan gymheiriaid, gwyddoniaduron, a thudalennau ar y we – a bydd y math o wybodaeth sydd ei hangen arnoch yn amrywio yn dibynnu ar y cwestiwn yr ydych chi’n ceisio ei ateb ar gyfer eich traethawd hir neu’ch prosiect ymchwil.

Mae angen gwybodaeth o amrywiaeth o ffynonellau ar eich traethawd hir; felly, bydd gwybod pa fath o ffynhonnell sydd ei hangen arnoch yn eich helpu i ddod o hyd i’r ffynhonnell gywir.

Ffynonellau gwybodaeth

person in white long sleeve shirt holding white book

Gallwch ddod o hyd i wybodaeth yn unrhyw le - llyfrau, dyddiaduron, cyfryngau cymdeithasol, blogiau, profiadau personol, erthyglau cylchgronau, barn arbenigwyr, gwyddoniaduron, a gwefannau - ac fe fydd y math o wybodaeth sydd ei hangen arnoch yn amrywio yn dibynnu ar y cwestiwn rydych yn ceisio ei ateb i'ch aseiniad neu'ch ymchwil.

Mae gwahanol aseiniadau yn gofyn am wybodaeth o amrywiaeth o ffynonellau; felly, mae angen i chi ddeall ble i fynd i ddod o hyd i rai mathau o wybodaeth. Os ydych yn gwybod pa fath o ffynhonnell y bydd ei angen, bydd hynny hefyd yn eich helpu i ddod o hyd i'r ffynhonnell iawn.

Yn fras, mae tri chategori o ffynhonnell:

 • ffynhonnell wreiddiol (neu 'gynradd')
 • ffynhonnell eilaidd a
 • ffynhonnell drydyddol

Edrychwch drwy'r tabiau hyn i gael diffiniadau ac ychydig o enghreifftiau.

Ffynonellau gwreiddiol (neu 'gynradd') yw'r deunydd gwreiddiol y mae ymchwil wedi'i seilio arno. Dogfennau uniongyrchol ydyn nhw, sy'n darparu tystiolaeth uniongyrchol am eich pwnc.

Enghreifftiau:

 • Dyddiaduron

 • Areithiau

 • Gohebiaeth

 • Cyfweliadau

 • Llawysgrifau

 • Dogfennau Llywodraethau

 • Lluniau ffilm newyddion

 • Deunydd Archifol

 • Hunangofiannau

 • Gweithiau Celf

 • Nofelau

 • Barddoniaeth

 • Cerddoriaeth

 • Darluniau/cynlluniau pensaernïol

 • Ffotograffau

 • Ffilm

Mae ffynonellau eilaidd yn rhoi dehongliadau, sylwebaeth neu ddadansoddiad ar ffynonellau eraill. Maent yn ymdriniaethau a ysgrifennwyd wedyn gyda manteision 'synnwyr trannoeth'. Nid yw ffynonellau eilaidd yn dystiolaeth, ond yn hytrach yn cynnig sylwebaeth a thrafodaeth ar dystiolaeth.

Enghreifftiau:

 • Llyfryddiaethau

 • Bywgraffiadau

 • Sylwebaethau, beirniadaethau

 • Trafodion cynadleddau

 • Ysgrifau, traethodau neu adolygiadau

 • Ymdriniaethau hanesyddol

 • Erthyglau ymchwil mewn cyfnodolion academaidd

 • Erthyglau cylchgronau a phapurau newydd

 • Monograffau heblaw ffuglen a hunangofiannau

 • Adargraffiadau o weithiau celf

Ffynonellau trydyddol yw trefniadau, categorïau, mynegeion neu gasgliadau o ffynonellau. Mae ffynhonnell drydyddol yn cyflwyno crynodebau neu fersiynau cryno o ddeunydd, fel rheol gyda chyfeiriadau yn ôl at y ffynonellau gwreiddiol neu eilaidd.

Enghreifftiau:

 • Geiriaduron
 • Gwyddoniaduron
 • Llawlyfrau
 • Almanaciau
 • Crynodebau
 • Llyfryddiaethau
 • Llyfrau ffeithiau a chrynoadau
 • Cyfeiriaduron a llawlyfrau
 • Ffynonellau mynegeio a chrynhoi

Beth am lenyddiaeth lwyd?

white markee light

Mae llenyddiaeth lwyd yn ddeunydd nad yw’n cael ei gyhoeddi’n ffurfiol yn y fformatau sefydledig arferol. Yn ogystal â nodi adnoddau cyhoeddedig bydd angen strategaeth arnoch i ddod o hyd i lenyddiaeth lwyd.

Byddai enghreifftiau o lenyddiaeth lwyd yn cynnwys:

 • papurau / trafodion cynhadledd
 • traethodau hir / traethodau ymchwil
 • papurau gwaith
 • treialon clinigol
 • adroddiadau grwpiau ymchwil
 • dogfennau’r llywodraeth
 • cylchlythyrau, taflenni ffeithiau, bwletinau, pamffledi
 • adroddiadau
 • arolygon
 • gwefannau sefydliadau
 • deunydd cyn-argraffu

Ble allaf ddod o hyd i'r ffynonellau hyn?

Edrychwch ar y tab Ble i chwilio i gael rhagor o wybodaeth ynghylch canfod y mathau gwahanol hyn o ffynonellau.