Skip to Main Content
Chat now
Sgwrsiwch nawr

Ymwybyddiaeth ynglŷn â Chyfeirnodi a Llên-ladrad: 13. Cwis

Cwis

Rhowch brawf ar eich gwybodaeth gyda'r cwis ar-lein

Bydd y cwis yn cymryd tua 15 munud i'w gwblhau.

Os ydych chi eisoes wedi mewngofnodi i Blackboard, cwblhewch y Cwis Ymwybyddiaeth ynglŷn â Chyfeirnodi a Llên-ladrad (gallwch roi sawl tro arni).

 

  • Gallwch gyfeirio'n ôl at y canllaw hwn i'ch cynorthwyo i ateb y cwestiynau.
  • Byddwch chi a’ch tiwtor personol yn gallu gweld eich sgôr ar ddiwedd y cwis.
  • Y sgôr yr ydym yn ei argymell er mwyn pasio’r Cwis Cyfeirnodi a Llên-ladrad yw 80 allan o 100.
  • Caniateir sawl ymgais.

Os nad ydych eisoes wedi mewngofnodi i Blackboard:

1. Agorwch Blackboard a mewngofnodi.

2. Dewiswch y Cwis Ymwybyddiaeth ynglŷn â Chyfeirnodi a Llên-ladrad (gallwch roi sawl tro arni).