Skip to Main Content
Chat now
Sgwrsiwch nawr

Ymwybyddiaeth ynglŷn â Chyfeirnodi a Llên-ladrad: 13. Cwis

Cwis

Rhowch brawf ar eich gwybodaeth gyda'r cwis ar-lein

Bydd y cwis yn cymryd tua 15 munud i'w gwblhau.

Os ydych chi eisoes wedi mewngofnodi i Blackboard, cwblhewch y Cwis Ymwybyddiaeth ynglŷn â Chyfeirnodi a Llên-ladrad (gallwch roi sawl tro arni).

 

  • Gallwch gyfeirio'n ôl at y canllaw hwn i'ch cynorthwyo i ateb y cwestiynau.
  • Os byddwch chi'n llwyddo yn y cwis (y marc pasio yw 80% neu'n uwch) bydd tystysgrif yn cael ei rhyddhau. Cofnodir eich cyflawniad a bydd eich tiwtor personol yn gallu ei weld.
  • Caniateir sawl ymgais.

Os nad ydych eisoes wedi mewngofnodi i Blackboard:

1. Agorwch Blackboard a mewngofnodi.

2. Dewiswch y Cwis Ymwybyddiaeth ynglŷn â Chyfeirnodi a Llên-ladrad (gallwch roi sawl tro arni).