Skip to main content
Chat now
Sgwrsiwch nawr

Ymwybyddiaeth ynglŷn â Chyfeirnodi a Llên-ladrad: 13. Cwis

Cwis

Rhowch brawf ar eich gwybodaeth gyda'r cwis ar-lein

Bydd y cwis yn cymryd tua 15 munud i'w gwblhau.

Dilynwch ddolen y cwis isod os ydych eisoes wedi mewngofnodi i Blackboard (gallwch roi sawl tro arni):

 

  • Gallwch gyfeirio'n ôl at y canllaw hwn i'ch cynorthwyo i ateb y cwestiynau.
  • Os byddwch chi'n llwyddo yn y cwis (y marc pasio yw 80% neu'n uwch) bydd tystysgrif yn cael ei rhyddhau. Cofnodir eich cyflawniad a bydd eich tiwtor personol yn gallu ei weld.
  • Caniateir sawl ymgais.

Os nad ydych eisoes wedi mewngofnodi i Blackboard:

1. Agorwch Blackboard https://blackboard.aber.ac.uk/ a mewngofnodi.

2. Wedyn, dilynwch ddolen y cwis isod:
https://blackboard.aber.ac.uk/webapps/blackboard/content/listContent.jsp?course_id=_29679_1&content_id=_1712352_1&mode=reset