Skip to Main Content
Chat now
Sgwrsiwch nawr

Ymwybyddiaeth ynglŷn â Chyfeirnodi a Llên-ladrad: 5. Canlyniadau llên-ladrad

Canlyniadau llên-ladrad

Mae gan Brifysgol Aberystwyth reoliadau clir ynglŷn â llên-ladrad, sydd i'w gweld fan hyn:  'Rheoliad ar Ymddygiad Academaidd Annerbyniol.'


Mae'r ddogfen yn dweud yn glir:


"Y diffiniad o lên-ladrad yw defnyddio gwaith rhywun arall a'i gyflwyno fel eich gwaith eich hun, yn fwriadol neu'n anfwriadol.

Mae enghreifftiau o lên-ladrad yn cynnwys;


•    Cynnwys dyfyniad heb ddefnyddio dyfynodau
•    copïo gwaith rhywun arall
•    cyfieithu gwaith rhywun arall heb gydnabod hynny
•    aralleirio neu addasu gwaith rhywun arall heb gydnabod hynny'n gywir
•    defnyddio deunydd wedi'i lawrlwytho o'r rhyngrwyd heb gydnabod hynny
•    defnyddio deunydd a gafwyd gan fanc traethodau neu asiantaethau tebyg"


Cydnabyddwch y ddogfen!! Cyfeirnodwch!!

Os bernir eich bod yn euog o lên-ladrad mae'r canlyniadau'n ddifrifol, ac yn amrywio o gael marc o sero am y modiwl, i gael eich eithrio o'r brifysgol, gan ddibynnu ar benderfyniad y panel.

 

 

  • gall myfyrwyr a ddysgir gael eu heithrio o'r Brifysgol
  • gellir methu traethawd ymchwil uwchraddedigion ymchwil
  • gallai myfyrwyr fod yn anghymwys i gael achrediad proffesiynol - e.e. aelodaeth Cymdeithas y Gyfraith


Pan fyddwch yn cyflwyno eich aseiniad rhaid ichi lofnodi blaenddalen i ddangos eich bod yn deall beth yw canlyniadau llên-ladrad.

Aberystwyth University. (2019) Rheoliad ynghylch Ymddygiad Annerbyniol. Available at: https://www.aber.ac.uk/cy/academic-registry/handbook/regulations/uap/ (Accessed: 26 August 2020).