Skip to Main Content
Chat now
Sgwrsiwch nawr

Ymwybyddiaeth ynglŷn â Chyfeirnodi a Llên-ladrad: 11. Sut i ddehongli adroddiadau tebygrwydd Turnitin

Navigation

Beth yw'r Adroddiad Tebygrwydd?

Mae'r Adroddiad Tebygrwydd yn dangos testun cyfatebol neu debyg rhwng eich aseiniad chi ar Turnitin a nifer o ffynonellau ar-lein, gan gynnwys cronfa Turnitin ei hun o waith a gyflwynwyd yn flaenorol. Mae ffynonellau ar-lein Turnitin yn cynnwys: gwe-ddalennau, banciau traethodau, cyfnodolion ar-lein, erthyglau a chyhoeddiadau. Mae'r sgan yn cael ei greu unwaith y byddwch wedi cyflwyno eich aseiniad i Turnitin.

Beth y mae sgôr Tebygrwydd yn ei ddangos?

Bydd y rhan fwyaf o aseiniadau gwreiddiol gan fyfyrwyr yn cynnwys rhai enghreifftiau o destun sydd yr un peth. Nid oes canran delfrydol i anelu ato gan fod canrannau'n dibynnu ar y pwnc ac ar ofynion yr aseiniad. Ni ddylid defnyddio'r canllaw 'cipolwg' hwn yn fesur o lên-ladrad oherwydd gallai hyd yn oed sgôr o 1% ddynodi llên-ladrad.

Hidlwyr

Mae hyn yn caniatáu ichi hidlo peth testun sy'n cyfateb o'ch aseiniad. 

 1. Cliciwch ar yr eicon Hidlwr ar y panel ar y dde yn y 'Feedback Studio'
 2. Dewiswch a ydych eisiau hepgor Dyfyniadau neu'r Llyfryddiaeth
 3. Dewiswch a ydych eisiau eithrio testun cyfatebol sy'n llai naill ai na chanran o’r testun cyfan neu sydd yn llai na nifer penodol o eiriau
 4. Cliciwch 'Apply Changes'.

Beth yw'r sgôr Tebygrwydd?

Y Sgôr Tebygrwydd yw canran y testun yn yr aseiniad a gyflwynwyd i Turnitin sy'n cyfateb neu'n debyg i ffynonellau ar-lein. Mae sgôr o 0% yn dangos na chanfuwyd testun cyfatebol, ac mae sgôr o 100% yn golygu bod y testun cyfan yn cyfateb. Rhaid cofio bod testun cyfatebol yn debygol o gynnwys testun wedi'i gyfeirnodi a'i ddyfynnu yn gywir yn ogystal â thestun nad oedd wedi ei gyfeirnodi o gwbl.

Gweld yr Adroddiad Tebygrwydd

Dim ond ar ôl i chi gyflwyno eich aseiniad a bod eich adran wedi gosod caniatâd i chi ei weld y gallwch ddarllen yr Adroddiad Tebygrwydd.

I weld Adroddiad Tebygrwydd ar aseiniad a gyflwynoch (wedi'i farcio ai peidio):

1.    Mewngofnodwch i Blackboard ac agor 'My Modules'.
2.    Ewch i fodiwl yr aseiniad a gyflwynwyd.
3.    Ewch i'r man cyflwyno yn Turnitin lle cyflwynwyd eich aseiniad.
4.    Cliciwch ar y sgôr Tebygrwydd neu cliciwch ar 'View' i agor eich aseiniad gyda'r sgôr Tebygrwydd
5.    Bydd eich aseiniad yn agor yn y 'Feedback Studio'
6.    Er mwyn gweld y 'Match Overview', cliciwch ar rif y sgôr tebygrwydd sydd yn goch ar y bar offer
7.    Nawr fe welwch eich Adroddiad Tebygrwydd.
8.    Bydd cyfatebiaeth destunol i'w weld yng nghorff eich aseiniad.
9.    Bydd testun sy'n cyfateb o wahanol ffynonellau yn cael ei amlygu.

Ffwythiannau eraill yr Adroddiad

 • Mae'r botwm "i" ar yr ochr dde yn rhoi gwybodaeth megis dyddiad cyflwyno, enw'r ffeil, ac yn y blaen.
 • Mae nifer y geiriau a'r tudalennau i'w gweld ar waelod yr Adroddiad.
 • Mae'r offeryn 'llithrydd’ ar waelod yr Adroddiad yn caniatáu i chi gynyddu neu leihau maint y testun yn y ddogfen.

A yw hwn yn offeryn canfod llên-ladrad?

Nid yw Turnitin yn gwirio aseiniad a gyflwynir i chwilio am lên-ladrad. Nid yw'r meddalwedd yn gallu dweud a fu llên-ladrad wrth baratoi aseiniad, dim ond faint o destun sy'n cyfateb neu'n debyg i ffynonellau allanol a ffynonellau eraill.


Mae'r Adroddiad Tebygrwydd yn ddefnyddiol i wirio bod ffynonellau ar-lein mewn aseiniad wedi'u cydnabod a’u cyfeirnodi'n gywir, yn ogystal ag i atal llên-ladrad ac annog arfer academaidd da.


I sefydlu achos o ymddygiad annheg rhaid i'r Adroddiad Tebygrwydd gael ei ddehongli gan aelod priodol o staff eich adran.

Dehongli'r Adroddiad Tebygrwydd

 1. Chwiliwch am "Match Overview": Mae'r panel ar yr ochr dde yn dangos cyfatebiaethau a ganfuwyd naill ai o wefannau, o gyfnodolion, o erthyglau neu o waith a gyflwynwyd gan fyfyrwyr eraill.
   
 2. Cliciwch ar yr eicon 'chevron' ar y dde wrth ymyl ffynhonnell. Bydd hyn yn agor blwch testun sy'n dangos y testun sy'n cyfateb a dolenni uniongyrchol (os oes i gael) at y ffynhonnell honno. Bydd gan bob darn o destun cyfatebol ei liw cyfatebol ei hun.
   
 3. Gallwch hefyd glicio'n uniongyrchol ar un o'r darnau testun cyfatebol yn yr aseiniad ei hun i agor y blwch testun naid
   
 4. Manylion y gyfatebiaeth: Nawr byddwch yn gweld manylion y testun sy'n cyfateb. Bydd hyn yn dangos pob ffynhonnell arall sy'n cynnwys yr un darn o destun cyfatebol.
   
 5. Cliciwch "Full source view" i weld cyfatebiaeth benodol yn y bar ochr, mae hyn hefyd yn caniatáu ichi sgrolio trwy gyfatebiaethau eraill gan ddefnyddio'r saethau <>.

Cymorth Pellach

Gweler tudalennau cymorth Turnitin i gael mwy o wybodaeth am weld a dehongli'r adroddiad tebygrwydd. Mae gan Turnitin hefyd fideo rhyngweithiol defnyddiol sy'n dangos lle i ddod o hyd i'r Stiwdio Adborth a chanfod rhagor.

Turnitin FAQ's

test

Aberystwyth University. (2019) Better Marks with Good Referencing. Turnitin: interpreting the similarity report. Available at: https://www.aber.ac.uk/en/is/library-services/infoskills/good-referencing/#turnitin:-interpreting-the-similarity-report (Accessed: 22 July 2020).