Skip to main content

Language Toggle

Chat now
Sgwrsiwch nawr

Myfyrwyr Blwyddyn Sylfaen: Cyfeirio

Referencing

Mae’n bwysig sicrhau eich bod yn cyfeirio’n gywir a chyson. Edrychwch ar y ganllawiau arddull wahanol am bob pwnc https://www.aber.ac.uk/en/aberskills/academic-practice/#departmental-reference-guides a’r adnoddau eraill sydd ar gael isod.

Cysylltwch â'ch llyfrgellydd pwnc os oes angen unrhyw gyngor neu help pellach arnoch: https://libguides.aber.ac.uk/c.php?g=660471

Cwrs Ar-lein

Cwblhewch y cwrs ar-lein   ‘Osgoi Llên-ladrata’

Mae’n rhaid i chi gofrestru ar: https://plagiarism.epigeum.com

Mae’n rhaid i chi ddefnyddio eich cyfeiriad e-bost @aber.ac.uk yn llawn wrth gofrestru.


Dewiswch gyfrinair.

Byddwch yn cael e-bost gan Epigeum i ysgogi eich cofrestriad (efallai y bydd angen i chi gopïo a gludo’r ddolen i’ch porwr).

Mewngofnodwch i Epigeum gyda’ch cyfeiriad e-bost llawn a’r cyfrinair yr ydych wedi’i osod. Pan fyddwch wedi mewngofnodi’n llwyddiannus bydd Epigeum yn dangos y cyfarchiad 'Hi'.

Cliciwch ar Cyrsiau Ar-lein i ddod o hyd i’r cwrs Osgoi Llên-ladrata.

Dilynwch y Cwestiwn Cyffredin os oes arnoch angen rhagor o gymorth: https://faqs.aber.ac.uk/index.php?search=2762

Gallwch ddod o hyd i’r rhain a mwy yn y llyfrgell

Chwiliwch Primo i ddod o hyd i deitlau pellach neu porwch trwy’r Casgliad Astudio Effeithiol ar Lawr F Hugh Owen.

Cyrsiau rhad ac am ddim

Mae yna nifer o gyrsiau rhad ac am ddim y gallech fynd arnynt sy’n canolbwyntio’n benodol ar gyfeirio:

Cyrsiau israddedig rhad ac am ddim:  https://www.aber.ac.uk/en/student-learning-support/undergrad/  

Cyrsiau uwchraddedig rhad ac am ddim: https://www.aber.ac.uk/en/student-learning-support/postgrad/