Skip to Main Content
Chat now
Sgwrsiwch nawr

Cymraeg ac Astudiaethau Celtaidd: Cadw’n gyfamserol

Helo, Lloyd Roderick ydw i, y llyfrgellydd pwnc ar gyfer yr adran Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd. Diben y dudalen hon yw eich helpu i gael y gorau o’n hadnoddau ym maes Cymraeg a cheltaidd. Mae croeso i chi gysylltu â mi os oes gennych unrhyw gwestiynau.  Rydw i yma i’ch helpu!

Gwasanaethau Hysbysu

Gwasanaethau sy'n anfon neges pan fydd unrhyw un o'r gwefannau rydych chi wedi eu dewis yn newid. Weithiau, gallwch derbyn rhybuddion yn unig pan fo deunydd newydd wedi'i ychwanegu yn hytrach na phryd y caiff hen ddeunydd ei dynnu. Efallai y bydd angen i chi fewngofnodi a chofrestru i allu derbyn rhybuddion.

Jstor

JSTOR 

Archif aml-ddisgybiliedig sy'n cynnwys cyfnodolion academaidd, llyfrau a phamffeldu.

Cyfnodolion a chylchgronnau cyfredol

Arddangosir cylchgronnau cyfredol yn yr ieithoedd Celtaidd yn agos i'r Casgliad Celtaidd

Newyddion

Gale News Onefile

Gale Onefile News

Cronfa-ddata testun-cyflawn sy’n chwilio papurau newyddion rhanbarthol, cenedlaethol a byd-eang.

BOB (Box of Broadcasts)

Dros 60 o sianeli teledu a radio. Ar gael ar campws ac wrth ddefnyddio VPN oddi ar y campws.

Times Digital Archive 

Cronfa ddata sy’n cynnwys rhifyn digidol llawn o bapur newydd The Times (Llundain), o 1785- 1985. Mae’n cynnwys pob tudalen lawn o bob rhifyn o’r papur newydd, gan gynnwys penawdau, erthyglau a delweddau o’r holl gynnwys – tudalennau blaen, erthyglau golygyddol, hysbysiadau am enedigaethau a marwolaethau, hysbysebion ayyb.

Porthiannau Newyddion

Loading ...