Skip to Main Content
Chat now
Sgwrsiwch nawr

Cymraeg ac Astudiaethau Celtaidd: Llyfrau ac e-lyfrau

Myttin da! Lloyd Roderick ov vy, lyverveydh testen rag Kembrek & Studhyansow Keltek. Ma’n folednow ma ow provia kedhlow dh’agas gweres gul devnydh orth agan asnodhow rag agas testen. Mars eus qwestyons, kestavewgh genam mar pleg, th’erov vy obma rag agas gweres!

Lleoliadau’r Silffoedd

Prif adrannau yn y Casgliad Celtaidd (rhagddodir gyda CELT):

CB206 Hil a Diwylliant Celtaidd
DA700–745 Hanes Cymru
E184.W4 Cymry yn Unol Daleithiau America
F2936 Cymry yn Y Wladfa
G Daearyddiaeth / Anthropoleg
H Gwyddorau Cymdeithasol
J Gwyddorau Gwleidyddol
K Cyfraith / L Addysg
M Cerddoriaeth
N Celfyddydau Cain
PA Astudiaethau Clasurol
PB Ieithoedd Celtaidd a'u Llenyddiaeth
Z Llyfryddiaeth

Llyfrau yn y Llyfrgell

I ddarganfod a oes llyfr penodol ar gael yn y Llyfrgell, ewch i Primo a mewngofnodi. Yn y blwch chwilio, rhowch un neu ddau eiriau allweddol o'r teitl a chyfenw yr awdur. Pan fydd canlyniadau'r chwiliad yn ymddangos, gallwch ddewis clicio Llyfrau yn y ddewislen ar y chwith i arddangos canlyniadau ar gyfer llyfrau yn unig neu hidlo'r canlyniadau yn fwyfwy i ateb eich gofynion.

Llyfr ar gael
Os yw'r llyfr ar gael, bydd Primo yn nodi'r wybodaeth hyn gan roi manylion lleoliad llawr a manylion y rhif dosbarth. 

Llyfr ar fenthyg

Os nad yw'r llyfr ar gael i'w fenthyg, bydd Primo yn nodi hyn.

Ad-alw llyfr

Medrwch ad-alw llyfr yn ôl os yw ar fenthyg. Ceir cyfarwyddiadau ar sut i ad-alw  y fan yma. 

 

Mynediad Ar-lein

Pan fydd mynediad ar-lein ar gael i lyfr electronig, bydd Primo yn nodi hyn fel y ganlyn:

E-lyfrau

Mae Prifysgol Aberystwyth yn tanysgrifo i ystod eang o e-lyfrau a chasgliadau o e-lyfrau.

Mae gennym filoedd o e-lyfrau ac mae ein casgliad yn tyfu'n barhaus. Gallwch gael mynediad i ddarllen e-lyfr drwy Primo. Yn y blwch chwilio, rhowch un neu ddau eiriau allweddol o'r teitl a chyfenw yr awdur. Pan fydd canlyniadau'r chwiliad yn ymddangos, gallwch ddewis clicio Testun Llawn Ar-lein yn y ddewislen ar y chwith i arddangos canlyniadau ar gyfer elyfrau yn unig.  

Os oes gennym y llyfr mewn fersiwn electronig, bydd y cofnod ar Primo yn datgan Mynediad arlein.

Ymwelwch â'r dudalen yma am fwy o wybodaeth a gweld cyfarwyddiadau ar:

Cronfeydd data allweddol o e-lyfrau

Dyma restr o gronfeydd data allweddol o e-lyfrau. 

Gwasanaeth Cyflenwi Dogfennau

Mae Gwasanaeth Cyflenwi Dogfennau yn caniatáu defnyddwyr cofrestredig i wneud cais am eitemau nad ydynt ar gael yn llyfrgelloedd y Brifysgol.

Gallwn gefnogi staff a myfyrwyr gydag ymchwil a dysgu trwy leoli a chyflenwi llyfrau, penodau ac erthyglau a gedwir gan lyfrgelloedd eraill.

Bydd Gwasanaethau Gwybodaeth yn talu costau o’r dyraniad ar gyfer y gwahanol grwpiau o ddefnyddwyr ym mhob adran academaidd, yn amodol ar yr arian sydd ar gael.

Am fwy o wybodaeth  ac i weld sawl cais am ddim fedrwch ei gyflwyno, ewch i'r dudalen Gwasanaethau Cyflenwi Dogfennau. 

e-Lyfrau nodweddiadol

Mynediad oddi ar y Campws

Mae ein casgliadau o gyfnodolion electronig, cronfeydd data ac e-lyfrau yn parhau i fod ar gael i chi 24/7 ar ac oddi ffwrdd o’r campws.

Cyn i chi ddechrau unrhyw chwilio oddi ar y campws:

mewngofnodwch i Primo

undefined

Rydych chi'n gwybod eich bod wedi mewngofnodi'n llwyddiannus os yw'ch enw'n arddangos ar ochr dde uchaf eich sgrin.

Rydych bellach wedi'ch dilysu i gael mynediad at adnoddau electronig tanysgrifiedig Prifysgol Aberystwyth. Os byddwch chi'n cau'ch porwr, bydd angen i chi fewngofnodi i Primo eto i ail-ddilysu.

I gael rhagor o wybodaeth ar ddefnyddio e-adnoddau oddi ar y campws gweler ein Cwestiynau a Holir yn Aml rhif 163. (Saesneg yn unig, aros am gyfieithiad). 

Mwy o lyfrau

Myfyrwyr yn unig

Os nad ydych yn gallu dod o hyd i'r llyfr 'rydych yn chwilio amdano yn y llyfrgell, gallwch wneud cais amdano trwy'r ymgyrch ​Mwy o Lyfrau (Myfyrwyr yn unig).

Bydd pob llyfr sy'n cael ei archebu drwy'r ymgyrch yn cael ei osod yng nghasgliad y llyfrgell.

Am fwy o wybodaeth, ewch i'r dudalen Mwy o Lyfrau. 

Sut i ddefnyddio e-lyfrau

 

Sut i gael fynediad i e-lyfrau

Mae'r dolen uchod yn arwain i adran Cwestiynau a Holir yn Aml ar dudalennau Gwasanaethau Gwybodaeth, ac yn rhoi gwybodaeth am sut i ddefnyddio llyfrau electronig yn ein casgliad.