Skip to Main Content
Chat now
Sgwrsiwch nawr

Cymraeg ac Astudiaethau Celtaidd: Cyflwyniad

Cyflwyniad

Helo! Fy enw i yw Lloyd Roderick, eich Llyfrgellydd Pwnc, ac rwyf yma i’ch helpu i ddod o hyd i adnoddau llyfrgell a fydd yn eich galluogi i fanteisio i’r eithaf ar eich astudiaethau ym maes y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd.

Gallaf eich helpu gyda...

  • dod o hyd i lyfrau ac erthyglau priodol ar gyfer eich traethodau, adolygu ac ymchwil.
  • ​cyfeirnodi a chyfeirio
  • darparu hyfforddiant ar sgiliau gwybodaeth a chynnig cymorth cynhwysfawr

Lluniwyd y canllaw hyn i'ch helpu i fanteisio i'r eithaf ar ein hadnoddau llyfrgell.

Llyfrau gan staff adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd

Her a hawl cyfieithu dramâu : Saunders Lewis, Samuel Beckett a Molière - Rhianedd Jewell

Cai - Eurig Salisbury

Un bywyd o blith nifer : cofiant Saunders Lewis - T. Robin Chapman

Bendigeiduran uab Llyr : ail gainc y Mabinogi : golygiad newydd ynghyd â nodiadau testunol a geirfa lawn - Ian Hughes

Welsh poetry of the french revolution, 1789-1805 - Cathryn Charnell-White

Diflanedig Fyd : gohebiaeth Carneddog a Gwallter Llyfni, 1926-1932 - Bleddyn O.Huws

The Idiom of Dissent - T. Robin Chapman

I Gadw Mamiaith Mor Hen - Rhisiart Hincks

Beirdd Ceridwen : blodeugerdd barddas o ganu menywod hyd tua 1800 = Cathryn Charnell-White

Diweddariadau

Aberystwyth University logo

Diweddariadau Gwasanaethau GG

Dilynwch ein blog i gael y newyddion diweddaraf am wasanaethau Gwasanaethau Gwybodaeth.

Tanysgrifiwch i'r blog i dderbyn hysbysiad e-bost o unrhyw faterion a allai effeithio ar eich defnydd o'n systemau a'n gwasanaethau ni.

Desg Llyfrgell a TG

Mae Desg Llyfrgell a Technoleg Gwybodaeth ar gael drwy ymweld â Lefel D, Llyfgell Hugh Owen, sgwrs ar-lein, Teams, ffôn ac e-bost. 

Ceir rhagor o wybodaeth ar y dudalen we: https://www.aber.ac.uk/cy/is/help/contactus/ 

Llyfrgell Hugh Owen Fideo

Sesiynau galw-heibio wyneb-yn-wyneb

Rwy'n cynnig sesiynau wyneb-yn-wyneb galw heibio Llyfrgell:

11yb - 2yp, dydd Gwener

Desg Ymholiadau Lefel F,

Llyfrgell Hugh Owen

(yn ystod tymor yn unig)

Dewch â'ch cwestiynau am ddod o hyd i ffynonellau gwybodaeth ar gyfer eich aseiniadau, traethawd hir neu ymchwil.

Fel arall, gallwch e-bostio eich cwestiynau ataf: glr9@aber.ac.uk 

Trefnu apwyntiad

Methu dod draw i'r sesiwn galw-heibio ar Lefel F?

Beth am  drefnu cyfarfod ar-lein neu wyneb yn wyneb gyda mi i gael sgwrs am eich ymholiad llyfrgell.

Trefnwch apwyntiad 

Dewiswch leoliad, dyddiad a'r amser sydd orau gennych. Anfonir e-bost atoch i gadarnhau y manylion.