Skip to main content
Chat now
Sgwrsiwch nawr

Busnes: Cyfeirio

Referencing

Mae’n bwysig sicrhau eich bod yn cyfeirio’n gywir a chyson. Edrychwch ar ganllaw’r Adran ei hun  https://www.aber.ac.uk/en/aberskills/academic-practice/#departmental-reference-guides a’r adnoddau eraill sydd ar gael isod.

Cysylltwch â’ch llyfrgellydd pwnc os oes arnoch angen rhagor o gyngor neu gymorth, Anita Saycell aiv@aber.ac.uk

Cwrs Ar-lein

Cwblhewch y cwrs ar-lein   ‘Osgoi Llên-ladrata’

Mae’n rhaid i chi gofrestru ar: https://plagiarism.epigeum.com

Mae’n rhaid i chi ddefnyddio eich cyfeiriad e-bost @aber.ac.uk yn llawn wrth gofrestru.


Dewiswch gyfrinair.

Byddwch yn cael e-bost gan Epigeum i ysgogi eich cofrestriad (efallai y bydd angen i chi gopïo a gludo’r ddolen i’ch porwr).

Mewngofnodwch i Epigeum gyda’ch cyfeiriad e-bost llawn a’r cyfrinair yr ydych wedi’i osod. Pan fyddwch wedi mewngofnodi’n llwyddiannus bydd Epigeum yn dangos y cyfarchiad 'Hi'.

Cliciwch ar Cyrsiau Ar-lein i ddod o hyd i’r cwrs Osgoi Llên-ladrata.

Dilynwch y Cwestiwn Cyffredin os oes arnoch angen rhagor o gymorth: https://faqs.aber.ac.uk/index.php?search=2762

Gallwch ddod o hyd i’r rhain a mwy yn y llyfrgell

Chwiliwch Primo i ddod o hyd i deitlau pellach neu porwch trwy’r Casgliad Astudio Effeithiol ar Lawr F, Llyfrgell Hugh Owen.

Endnote (awaiting translation)

EndNote is a desktop bibliographic referencing application for gathering bibliographic references from online databases; amending, managing and storing references; formatting the references from a range of citation styles provided and exporting the references as footnotes, endnotes and bibliographies into Microsoft Word documents.

Aberystwyth University provides support and training for Endnote users.

Cyrsiau rhad ac am ddim

Mae yna nifer o gyrsiau rhad ac am ddim y gallech fynd arnynt sy’n canolbwyntio’n benodol ar gyfeirio:

Cyrsiau israddedig rhad ac am ddim:  https://www.aber.ac.uk/en/student-learning-support/undergrad/  

Cyrsiau uwchraddedig rhad ac am ddim: https://www.aber.ac.uk/en/student-learning-support/postgrad/

How to reference IBIS World (Awaiting translation)

Havard Referencing style example:

In-text citation

IBISWorld (2018) noted problems in the market for the coffee industry....

Reference List

IBISWorld (2018) 'Sporting Goods Manufacturing in the UK'.  Available at: http://clients1.ibisworld.co.uk/reports/uk/industry/default.aspx?entid=2120  (Accessed 2 November 2019)