Skip to Main Content
Chat now
Sgwrsiwch nawr

Mathemateg: Dysgu o Bell

Mynediad oddi ar y Campws

Mae ein casgliadau o gyfnodolion electronig, cronfeydd data ac e-lyfrau yn parhau i fod ar gael i chi 24/7 ar ac oddi ffwrdd o’r campws.

Cyn i chi ddechrau unrhyw chwilio oddi ar y campws:

mewngofnodwch i Primo

undefined

Rydych chi'n gwybod eich bod wedi mewngofnodi'n llwyddiannus os yw'ch enw'n arddangos ar ochr dde uchaf eich sgrin.

Rydych bellach wedi'ch dilysu i gael mynediad at adnoddau electronig tanysgrifiedig Prifysgol Aberystwyth. Os byddwch chi'n cau'ch porwr, bydd angen i chi fewngofnodi i Primo eto i ail-ddilysu.

I gael rhagor o wybodaeth ar ddefnyddio e-adnoddau oddi ar y campws gweler ein Cwestiynau a Holir yn Aml rhif 163. (Saesneg yn unig, aros am gyfieithiad). 

SCONUL Access

Mae SCONUL Access yn gynllun sy’n galluogi i nifer o ddefnyddwyr llyfrgelloedd prifysgolion fenthyca neu ddefnyddio llyfrau a chyfnodolion mewn llyfrgelloedd eraill sy’n rhan o’r cynllun. I gael rhagor o wybodaeth am y cynllun, pwy sy’n gymwys, a sut mae’n gweithio, ewch i: https://www.sconul.ac.uk/sconul-access

Gwasanaethau ar gyfer Myfyrwyr Dysgu o Bell

 

Gwasanaethau TG a llyfrgell sydd ar gael i Ddysgwyr o Bell:  https://www.aber.ac.uk/cy/is/help/distancelearners/

COPAC

copac

Porwch dros 100 o gatalogau llyfrgell arbenigol, cenedlaethol ac academaidd o’r DU ac Iwerddon: https://copac.jisc.ac.uk/

 

Rhestrau Darllen

Dewch o hyd i’r rhestrau darllen ar gyfer eich modiwlau ar Aspire.

Cysylltu รข Simon

Os oes gennych unrhyw ymholiad llyfrgellyddol neu os hoffech mwy o wybodaeth am Rhwydwaith Preifat Rhithiwr, cyngor ar sut i ddefnyddio ein hadnoddau electronig neu eisiau ymaelodi â'r cynllun Sconul Access, cysylltwch â Non, eich Llyfrgellydd Pwnc. 

Ebost: sif4@aber.ac.uk

Ffôn: 01970 62 2080