Skip to Main Content
Chat now
Sgwrsiwch nawr

Mathemateg: Cyflwyniad

Cyflwyniad

Lluniwyd y tudalennau hyn i'ch helpu i fanteisio i'r eithaf ar ein hadnoddau llyfrgell.

Fy enw i yw Simon French, eich Llyfrgellydd Pwnc, ac rwyf yma i’ch helpu i ddod o hyd i adnoddau llyfrgell a fydd yn eich galluogi i fanteisio i’r eithaf ar eich astudiaethau ym maes Mathemateg a Ffiseg.

Gallaf eich cynorthwyo i ddod o hyd i lyfrau ac erthyglau priodol ar gyfer eich traethodau, adolygu ac ymchwil.

Rwyf wedi fy lleoli yn Llyfrgell Hugh Owen.‚Äč

Lle a sut i ddod o hyd i mi

 

Cefnogaeth Llyfrgell dal ar gael drwy ebost, a MS Teams. 

 

Cysylltwch â fi:

E-bost: sif4@aber.ac.uk 

neu

Trefnu Apwyntiad

Primo - Catalog y llyfrgell

Chwilio Primo

Dilynwch ni

Dilynwch Gwasanaethau Gwybodaeth

 

 

Cyfryngau cymdeithasol

 

Blogiau