Skip to Main Content
Chat now
Sgwrsiwch nawr

Mathemateg: Cyfnodolion ac Erthyglau

Cyfnodolion ac Erthyglau

Cyhoeddiad yw cyfnodolyn sy'n canolbwyntio ar bwnc penodol sy'n gallu cynnwys detholiad o erthyglau, llythyrau, ymchwil, barn ac adolygiadau a ysgrifennwyd gan wahanol awduron. Cyhoeddir cyfnodolion yn reolaidd, megis yn wythnosol, misol neu chwarterol. Mae pob copi yn rifyn ac mae set o rifynnau yn gwneud cyfrol (fel arfer, mae pob blwyddyn yn gyfrol ar wahân). Gelwir cyfnodolion weithiau yn gylchgronau. Unrhyw beth a welwch ar Primo neu yn ein Llyfrgelloedd gyda PER yn y rhif dosbarth, golyga hyn ei fod yn gyfnodolyn. Gallant fod ar gael mewn fformat print, ar-lein neu'r ddau.

Pam defnyddio erthyglau?

 • Maent yn ffynonellau pwysig ar gyfer gwybodaeth pwnc neu ymchwil.
 • Gwybodaeth am ddatblygiadau cyfredol.
 • Cyhoeddir erthyglau cylchgrawn yn gyflymach na llyfrau, felly gallant fod yn fwy cyfredol.
 • Maent yn aml yn ymdrin â phwnc yn fanwl ac yn cynnwys ymchwil gwreiddiol.

Rhai Cyfnodolion Academaidd mewn Mathemateg a Ffiseg

Mae cyfnodolion academaidd yn cynnwys yr ymchwil diweddaraf o fewn eich maes astudio, ac mae rhai ohonynt wedi’u rhestru yma. Ceir hyd i fwy drwy Primo, catalog y llyfrgell.

Chwilota am erthyglau cyfnodolion

Mae cyfnodolion yn ffynonellau pwysig o wybodaeth academaidd. Gallwch chwilio am erthyglau cyfnodolion trwy ddefnyddio’r chwiliad Erthyglau yn Primo.

Cyfnodolion Cyfredol

Gallwch ddod o hyd i gylchgronau printiedig cyfredol a hŷn mewn Cyfrifiadureg yn Llyfrgell y Gwyddorau Ffisegol. Mae llawer o gyfnodolion hefyd ar gael   ar-lein trwy Primo.

E-cyfnodolion

Mae llyfrgelloedd Prifysgol Aberystwyth yn tanysgrifo i ystod eang o gyfnodolion electronig.

Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am adnoddau electronig y fan yma.

Ymwelwch â'r Cwestiynau a Holir yn Aml am e-gyfnodolion (Saesneg yn unig - aros am gyfieithiad).

Cronfeydd data allweddol

MathSciNet

"MathSciNet is an electronic publication offering access to a carefully maintained and easily searchable database of reviews, abstracts and bibliographic information for much of the mathematical sciences literature. MathSciNet® contains almost 3 million items and over 1.7 million direct links to original articles. Bibliographic data from retrodigitized articles dates back to the early 1800s. Reference lists are collected and matched internally from approximately 550 journals, and citation data for journals, authors, articles and reviews is provided.  This web of citations allows users to track the history and influence of research publications in the mathematical sciences." 

Institute of Physics Books and Journals 

"IOPscience has been designed to make it easy for researchers to discover relevant content and manage their research information. With IOPscience you can:

 • Speed up your research: find relevant content quickly with enhanced search filtering
 • Save time: re-run previous searches, tagging your favorite articles
 • Keep up to date: receive RSS feeds and email alerts when new content is published
 • Access more content: view articles plus preprints and news
 • Interact and share: embrace social bookmarking to share articles
 • Discover related research: explore relevant articles based on subject classification codes
 • Make it personal: customize your alerts, save articles of interest, and view newly published articles within your subject areas"

Wolfram MathWorld

"MathWorld currently features a number of innovative interactive elements that enhance its usability for a variety of different readers. These features include:

ScienceDirect 

Contains large collection of Mathematics, Physical Sciences and Engineering publications. 

A full list of databases that Aberystwyth University provides can be found here

Gwasanaeth Cyflenwi Dogfennau

Mae Gwasanaeth Cyflenwi Dogfennau yn caniatáu defnyddwyr cofrestredig i wneud cais am eitemau nad ydynt ar gael yn llyfrgelloedd y Brifysgol.

Gallwn gefnogi staff a myfyrwyr gydag ymchwil a dysgu trwy leoli a chyflenwi llyfrau, penodau ac erthyglau a gedwir gan lyfrgelloedd eraill.

Bydd Gwasanaethau Gwybodaeth yn talu costau o’r dyraniad ar gyfer y gwahanol grwpiau o ddefnyddwyr ym mhob adran academaidd, yn amodol ar yr arian sydd ar gael.

Am fwy o wybodaeth ar y gwasanaeth Cyflenwi Dogfennau ac i weld sawl cais am ddim fedrwch ei gyflwyno, ewch i'r dudalen yma.

Primo - Catalog y llyfrgell

Chwilio Primo

Mynediad oddi ar y Campws

Os ydych am gael mynediad i'n hadnoddau electronig oddi ar y campws, nid oes angen i chi osod a rhedeg VPN bellach; gellir cael mynediad at y rhain gan ddefnyddio Primo VPN.

Yr hyn sydd angen i chi ei wneud yw:

1. Mewngofnodi i https://primo-vpn.aber.ac.uk gyda’ch enw defnyddiwr a chyfrinair PA. Mae rhaid i chi gadw'r porwr ar agor tra'ch bod yn gweithio. 

2. Mewngofnodi i https://primo.aber.ac.uk gyda’ch enw defnyddiwr a chyfrinair PA - cewch eich annog i wneud hyn ar ôl cysylltu â Primo VPN. 

Byddwch wedyn yn cael mynediad oddi ar y campws i’r mwyafrif o adnoddau gwybodaeth electronig y mae PA wedi tanysgrifio iddynt a’u testun llawn. Os ydych chi’n cau eich porwr bydd angen i chi fewngofnodi eto.

I gael rhagor o wybodaeth ar ddefnyddio e-adnoddau oddi ar y campws gweler ein Cwestiynau a Holir yn Aml rhif 163. (Saesneg yn unig, aros am gyfieithiad).