Skip to Main Content
Chat now
Sgwrsiwch nawr

Mathemateg: Llyfrau ac E-lyfrau

Llyfrau yn y Llyfrgell

I ddarganfod a oes llyfr penodol ar gael yn y Llyfrgell, ewch i Primo a mewngofnodi. Yn y blwch chwilio, rhowch un neu ddau eiriau allweddol o'r teitl a chyfenw yr awdur. Pan fydd canlyniadau'r chwiliad yn ymddangos, gallwch ddewis clicio Llyfrau yn y ddewislen ar y chwith i arddangos canlyniadau ar gyfer llyfrau yn unig neu hidlo'r canlyniadau yn fwyfwy i ateb eich gofynion.

Llyfr ar gael
Os yw'r llyfr ar gael, bydd Primo yn nodi'r wybodaeth hyn gan roi manylion lleoliad llawr a manylion y rhif dosbarth.

Llyfr ar fenthyg

Os nad yw'r llyfr ar gael i'w fenthyg, bydd Primo yn nodi hyn.

Ad-alw llyfr

Medrwch ad-alw llyfr yn ôl os yw ar fenthyg. Ceir cyfarwyddiadau ar sut i ad-alw  y fan yma. 

 

Mynediad Ar-lein

Pan fydd mynediad ar-lein ar gael i lyfr electronig, bydd Primo yn nodi hyn fel y ganlyn:

Lleoliadau’r Silffoedd

Prif adrannau:

Q Gwyddoniaeth (Cyffredinol)
QA Mathemateg
QA150 Algebra
QA 276 Ystadegaeth
QA 303 Calcwlws
QA 440 Geometreg
QA 801 Mecaneg ddadansoddol
QA 843 Dynameg
QA 901 Mecaneg hylifol
QB Astronomeg
QC Ffiseg
QC189.5 Rheolegoleg
QC 221-246 Acwsteg
QC 350-467 Opteg
QC 501-766 Trydan a magneteg
QC 770-798 Ffiseg niwclear a gronynnau
QC 851-999 Meteoroleg/Hinsoddeg
T Technoleg
TA Peirianneg gyffredinol
TJ Peirianneg fecanyddol
TK Peirianneg drydanol

E-lyfrau

Mae Prifysgol Aberystwyth yn tanysgrifo i ystod eang o e-lyfrau a chasgliadau o e-lyfrau.

Mae gennym filoedd o e-lyfrau ac mae ein casgliad yn tyfu'n barhaus. Gallwch gael mynediad i ddarllen e-lyfr drwy Primo.

Ymwelwch â'r dudalen yma am fwy o wybodaeth a gweld cyfarwyddiadau ar Primo.

Cronfeydd data allweddol o e-lyfrau

Dyma restr o gronfeydd data allweddol o e-lyfrau. 

Primo - Catalog y llyfrgell

Chwilio Primo

FAQ - Sut ydw i'n cael mynediad i e-adnoddau oddi ar y campws

Gwasanaeth Cyflenwi Dogfennau

Mae Gwasanaeth Cyflenwi Dogfennau yn caniatáu defnyddwyr cofrestredig i wneud cais am eitemau nad ydynt ar gael yn llyfrgelloedd y Brifysgol.

Gallwn gefnogi staff a myfyrwyr gydag ymchwil a dysgu trwy leoli a chyflenwi llyfrau, penodau ac erthyglau a gedwir gan lyfrgelloedd eraill.

Bydd Gwasanaethau Gwybodaeth yn talu costau o’r dyraniad ar gyfer y gwahanol grwpiau o ddefnyddwyr ym mhob adran academaidd, yn amodol ar yr arian sydd ar gael.

Am fwy o wybodaeth ar y gwasanaeth Cyflenwi Dogfennau ac i weld sawl cais am ddim fedrwch ei gyflwyno, ewch i'r dudalen yma.

Mwy o lyfrau

Os nad ydych yn gallu dod o hyd i'r llyfr 'rydych yn chwilio amdano yn y llyfrgell, gallwch wneud cais amdano trwy'r ymgyrch ​Mwy o Lyfrau (Myfyrwyr yn unig). Bydd pob llyfr sy'n cael ei archebu drwy'r ymgyrch yn cael ei osod yng nghasgliad y llyfrgell.

Am fwy o wybodaeth, ewch i'r dudalen yma.