Skip to Main Content
Chat now
Sgwrsiwch nawr

Cyfraith a Throseddeg: Dysgu o Bell

Gwasanaethau ar gyfer Myfyrwyr Dysgu o Bell

Gwasanaethau TG a llyfrgell sydd ar gael i Ddysgwyr o Bell:  https://www.aber.ac.uk/cy/is/help/distancelearners/

Rhestrau Darllen

Dewch o hyd i’r rhestrau darllen ar gyfer eich modiwlau ar Aspire.

FAQ - Sut ydw i'n cael mynediad i e-adnoddau oddi ar y campws

SCONUL Access

Mae SCONUL Access yn gynllun sy’n galluogi i nifer o ddefnyddwyr llyfrgelloedd prifysgolion fenthyca neu ddefnyddio llyfrau a chyfnodolion mewn llyfrgelloedd eraill sy’n rhan o’r cynllun. I gael rhagor o wybodaeth am y cynllun, pwy sy’n gymwys, a sut mae’n gweithio, ewch i: https://www.sconul.ac.uk/sconul-access

Library Hub Discover

Porwch dros 119 o gatalogau llyfrgell arbenigol, cenedlaethol ac academaidd o’r Deyrnas Unedig ac Iwerddon: https://discover.libraryhub.jisc.ac.uk/  

Cysylltu รข Lloyd

Cysylltwch â Lloyd, eich Llyfrgellydd Pwnc os oes gennych unrhyw ymholiad llyfrgellyddol neu os hoffech drefnu cyfarfod MS Teams:

Ebost: glr9@aber.ac.uk

Ffôn: 01970 62 1847

Trefnu apwyntiad: 

https://libcal.aber.ac.uk/appointments/lloyd (ar gyfer Skype)

Fideo gwasanaethau i ddysgwyr o bell

Ysgrifennu Academaidd